Decentrale overheden vragen minister Ollongren om goede afspraken

10 november 2017

Provincies, gemeenten en waterschappen willen snel goede afspraken maken met het nieuwe kabinet over de toekomstige samenwerking met het Rijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een eerste kennismaking onderstreept dat zij graag op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken wil komen. 

Gisteren bezochten koepelvoorzitters Johans Remkes (Interprovinciaal Overleg), Hubert Bruls (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Hans Oosters (Unie van Waterschappen) de minister. Zij zien in het regeerakkoord een aantal grote opgaven dat met het Rijk in gezamenlijkheid moet worden aangepakt. De overheden hebben afgesproken dat er een interbestuurlijk programma komt met afspraken tussen de verschillende partijen. Met name bij opgaven zoals de energietransitie is haast geboden. Een voorbeeld van een gezamenlijke aanpak is het nationaal Klimaat- en Energieakkoord dat is aangekondigd in het regeerakkoord. Hiermee kan een grote stap worden gezet richting de verduurzaming van Nederland. De decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor onder andere de ruimtelijke ordening, regionale economie, het sociaal domein, het waterbeheer en het natuurbeheer van Nederland. 

Johan Remkes: “Het nieuwe regeerakkoord staat vol met aanknopingspunten voor een effectieve samenwerking met provincies. Ik ben blij met deze constructieve houding van het kabinet. Het is nu belangrijk om snel afspraken te maken op basis van gelijkwaardigheid en met erkenning van ieders verantwoordelijkheden. Van minister Ollongren verwacht ik hier, als hoeder van het openbaar bestuur, een coördinerende rol.”

Hans Oosters: “We zijn blij dat er in het regeerakkoord veel aandacht is voor klimaatverandering. Daar hebben we als waterschappen in ons werk voortdurend mee te maken. De oplossing om de gevolgen te beperken zit in samenwerking. Het is goed dat we daar nu afspraken over gaan maken.”


Gerelateerde berichten

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer

Nacht van de integriteit voor dagelijks bestuurders

07 september 2018 - De ‘Nacht van de Integriteit 2018’ komt eraan. Op 26 september spreken de dagelijks bestuurders van decentrale overheden met elkaar en met experts over de vraag hoe zij hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur goed kunnen vormgeven. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken houdt een inleiding over het thema dat zo belangrijk is voor het vertrouwen van de burger in de overheid.
Lees meer

Zoeken naar statenleden: onbekend maakt onbemind

03 september 2018 - Politieke partijen zijn druk bezig hun kandidatenlijsten op te stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Onbekendheid met het werk van statenleden maakt het niet altijd makkelijk om kandidaten te vinden. “Het is daarom goed dat de provincies dit via een podcastserie of cursus onder de aandacht brengen”, zegt Harold van de Velde, statenlid in Zeeland en voorzitter van Statenlidnu, de vereniging voor statenleden. Ook pleit hij voor een hogere vergoeding voor statenleden.
Lees meer