Decentrale overheden vragen minister Ollongren om goede afspraken

10 november 2017

Provincies, gemeenten en waterschappen willen snel goede afspraken maken met het nieuwe kabinet over de toekomstige samenwerking met het Rijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een eerste kennismaking onderstreept dat zij graag op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken wil komen. 

Gisteren bezochten koepelvoorzitters Johans Remkes (Interprovinciaal Overleg), Hubert Bruls (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Hans Oosters (Unie van Waterschappen) de minister. Zij zien in het regeerakkoord een aantal grote opgaven dat met het Rijk in gezamenlijkheid moet worden aangepakt. De overheden hebben afgesproken dat er een interbestuurlijk programma komt met afspraken tussen de verschillende partijen. Met name bij opgaven zoals de energietransitie is haast geboden. Een voorbeeld van een gezamenlijke aanpak is het nationaal Klimaat- en Energieakkoord dat is aangekondigd in het regeerakkoord. Hiermee kan een grote stap worden gezet richting de verduurzaming van Nederland. De decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor onder andere de ruimtelijke ordening, regionale economie, het sociaal domein, het waterbeheer en het natuurbeheer van Nederland. 

Johan Remkes: “Het nieuwe regeerakkoord staat vol met aanknopingspunten voor een effectieve samenwerking met provincies. Ik ben blij met deze constructieve houding van het kabinet. Het is nu belangrijk om snel afspraken te maken op basis van gelijkwaardigheid en met erkenning van ieders verantwoordelijkheden. Van minister Ollongren verwacht ik hier, als hoeder van het openbaar bestuur, een coördinerende rol.”

Hans Oosters: “We zijn blij dat er in het regeerakkoord veel aandacht is voor klimaatverandering. Daar hebben we als waterschappen in ons werk voortdurend mee te maken. De oplossing om de gevolgen te beperken zit in samenwerking. Het is goed dat we daar nu afspraken over gaan maken.”


Gerelateerde berichten

Overheden starten Interbestuurlijk Programma: extra geld naar maatschappelijke opgaven

14 februari 2018 - Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. 
Lees meer

Theo Bovens unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter van de gezamenlijke provincies (IPO)

01 februari 2018 - Theo Bovens, commissaris van de Koning in Limburg, is unaniem door het IPO-bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Na het vertrek van Ank Bijleveld-Schouten naar het kabinet, heeft Johan Remkes de voorzittershamer van de gezamenlijke provincies tijdelijk overgenomen met tevens de opdracht een nieuwe voorzitter voor te dragen. 
Lees meer

Nieuwjaarstoespraken Commissaris van de Koning 2018

15 januari 2018 - Een mooie traditie aan het begin van het jaar is de nieuwjaarstoespraak die in elke provincie wordt uitgesproken door de commissaris der Koning. Het IPO heeft alle teksten verzameld; deze kunt u hier lezen.
Lees meer