Decentrale overheden vragen minister Ollongren om goede afspraken

10 november 2017

Provincies, gemeenten en waterschappen willen snel goede afspraken maken met het nieuwe kabinet over de toekomstige samenwerking met het Rijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een eerste kennismaking onderstreept dat zij graag op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken wil komen. 

Gisteren bezochten koepelvoorzitters Johans Remkes (Interprovinciaal Overleg), Hubert Bruls (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Hans Oosters (Unie van Waterschappen) de minister. Zij zien in het regeerakkoord een aantal grote opgaven dat met het Rijk in gezamenlijkheid moet worden aangepakt. De overheden hebben afgesproken dat er een interbestuurlijk programma komt met afspraken tussen de verschillende partijen. Met name bij opgaven zoals de energietransitie is haast geboden. Een voorbeeld van een gezamenlijke aanpak is het nationaal Klimaat- en Energieakkoord dat is aangekondigd in het regeerakkoord. Hiermee kan een grote stap worden gezet richting de verduurzaming van Nederland. De decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor onder andere de ruimtelijke ordening, regionale economie, het sociaal domein, het waterbeheer en het natuurbeheer van Nederland. 

Johan Remkes: “Het nieuwe regeerakkoord staat vol met aanknopingspunten voor een effectieve samenwerking met provincies. Ik ben blij met deze constructieve houding van het kabinet. Het is nu belangrijk om snel afspraken te maken op basis van gelijkwaardigheid en met erkenning van ieders verantwoordelijkheden. Van minister Ollongren verwacht ik hier, als hoeder van het openbaar bestuur, een coördinerende rol.”

Hans Oosters: “We zijn blij dat er in het regeerakkoord veel aandacht is voor klimaatverandering. Daar hebben we als waterschappen in ons werk voortdurend mee te maken. De oplossing om de gevolgen te beperken zit in samenwerking. Het is goed dat we daar nu afspraken over gaan maken.”


Gerelateerde berichten

Johan Remkes is voorlopig IPO-voorzitter

17 november 2017 - Johan Remkes is IPO-voorzitter voor de duur van de vaststelling van het interbestuurlijke programma. In dit programma maken het Rijk en de decentrale overheden afspraken over de opgaven in het regeerakkoord die om een gezamenlijke aanpak vragen. Belangrijke aanleiding hiervoor is de ‘Gezamenlijke investeringsagenda naar een duurzaam Nederland’ van de koepels van decentrale overheden.    
Lees meer

Ank Bijleveld neemt afscheid: "Samenwerken is het credo"

27 oktober 2017 - Ze zit al jaren in de politiek, in diverse functies op allerlei niveaus: gemeenteraadslid, fractievoorzitter, burgemeester, staatssecretaris, Kamerlid en commissaris van de Koning in Overijssel.Hier wordt nu aan toegevoegd: Minister van Defensie van het kabinet Rutte III. En dus neemt Ank Bijleveld afscheid als voorzitter van het IPO.De scheidend voorzitter kijkt tevreden terug: “Het meest trots ben ik op de Duurzame Investeringsagenda. Een concreet eindresultaat van een goede samenwerking met de VNG en de Unie van Waterschappen.”
Lees meer

Johan Remkes tijdelijk nieuwe voorzitter van het IPO

26 oktober 2017 - Johan Remkes wordt tijdelijk voorzitter van het Interprovinciaal overleg (IPO). Hij neemt deze functie waar totdat het IPO-Bestuur een nieuwe voorzitter heeft gekozen. Johan Remkes neemt het voorzitterschap over van Ank Bijleveld- Schouten (tot voor kort tevens commissaris van de Koning in Overijssel). Zij is inmiddels toegetreden tot het kabinet Rutte III als minister van Defensie. Remkes is op dit moment commissaris van de Koning in Noord-Holland en was van 2011 tot en met 2015 ook al voorzitter van het IPO.
Lees meer