Decentrale overheden vragen minister Ollongren om goede afspraken

10 november 2017

Provincies, gemeenten en waterschappen willen snel goede afspraken maken met het nieuwe kabinet over de toekomstige samenwerking met het Rijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een eerste kennismaking onderstreept dat zij graag op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken wil komen. 

Gisteren bezochten koepelvoorzitters Johans Remkes (Interprovinciaal Overleg), Hubert Bruls (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Hans Oosters (Unie van Waterschappen) de minister. Zij zien in het regeerakkoord een aantal grote opgaven dat met het Rijk in gezamenlijkheid moet worden aangepakt. De overheden hebben afgesproken dat er een interbestuurlijk programma komt met afspraken tussen de verschillende partijen. Met name bij opgaven zoals de energietransitie is haast geboden. Een voorbeeld van een gezamenlijke aanpak is het nationaal Klimaat- en Energieakkoord dat is aangekondigd in het regeerakkoord. Hiermee kan een grote stap worden gezet richting de verduurzaming van Nederland. De decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor onder andere de ruimtelijke ordening, regionale economie, het sociaal domein, het waterbeheer en het natuurbeheer van Nederland. 

Johan Remkes: “Het nieuwe regeerakkoord staat vol met aanknopingspunten voor een effectieve samenwerking met provincies. Ik ben blij met deze constructieve houding van het kabinet. Het is nu belangrijk om snel afspraken te maken op basis van gelijkwaardigheid en met erkenning van ieders verantwoordelijkheden. Van minister Ollongren verwacht ik hier, als hoeder van het openbaar bestuur, een coördinerende rol.”

Hans Oosters: “We zijn blij dat er in het regeerakkoord veel aandacht is voor klimaatverandering. Daar hebben we als waterschappen in ons werk voortdurend mee te maken. De oplossing om de gevolgen te beperken zit in samenwerking. Het is goed dat we daar nu afspraken over gaan maken.”


Gerelateerde berichten

Jan Jacob van Dijk over het IBP: ‘Samenwerking is geen keuze’

08 juni 2018 - Samenwerking tussen overheden is geen keuze. “We ontkomen er niet aan. Alleen met samenwerking komen we verder”, zo kijkt Jan Jacob van Dijk naar het interbestuurlijk programma. Van Dijk nam eind mei afscheid als gedeputeerde in Gelderland en bestuurslid van het IPO. We vroegen hem naar zijn visie op het IBP, waarin het IPO met het rijk, VNG en Unie van Waterschappen afspraken heeft gemaakt om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken.
Lees meer

Jop Fackeldey namens Flevoland in IPO-bestuur

25 mei 2018 - PvdA-gedeputeerde Jop Fackeldey (Flevoland) is op 24 mei tot bestuurslid van het IPO benoemd. Hij is vanaf nu verantwoordelijk voor de portefeuille Energie.
Lees meer

Wie worden de beste overheidsmanager en -organisatie van 2018?

30 april 2018 - Op 19 november worden de Overheidsawards uitgereikt aan de ‘Beste Overheidsorganisatie van het jaar’ en aan de ‘Overheidsmanager van het Jaar 2018’. Bent of kent u de beste overheidsmanager of organisatie van 2018?
Lees meer