Deltacongres over klimaatverandering

10 september 2018

Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin forse stormen, hoosbuien en droogte vaker voor kunnen komen? Dit is op 1 november onderwerp van gesprek tijdens het Deltacongres 2018. Het IPO is één van de organisatoren.

Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Verschillende overheden en andere organisaties werken hierin samen. Op donderdag 1 november wordt in de IJsselhallen in Zwolle het negende Nationaal Deltacongres gehouden. Het congres heeft dit jaar het thema ‘Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’. 

Congres
De deltacommissaris, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies (IPO), de waterschappen (UvW) en de gemeenten (VNG) hebben een gevarieerd programma voor u voorbereid. Aan bod komem vragen als: hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin storm, piekbuien en droogte vaker voor kunnen komen? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? Wat doen we in de nabije en verre toekomst met signalen van een mogelijk versnelde zeespiegelstijging? 
 
Aanmelden
In dit programma vindt u alle informatie over de plenaire opening, de parallelsessies, de sprekers, tijden/locaties, de Deltaparade en het programma in de Deltatheaters.
 
Aanmelden kan tot en met 23 oktober.

Gerelateerde berichten

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

‘Intensiever samenwerken tegen droogte’

30 augustus 2018 - Na de droogte van deze zomer zullen alle betrokken overheden en organisaties nóg intensiever moeten samenwerken om het vraagstuk van klimaatverandering aan te pakken. “We werken al zeven jaar aan maatregelen om ons aan te passen aan klimaatverandering. Nooit zag ik zo duidelijk in de praktijk hoe essentieel het is dat we dat doen”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman.
Lees meer