Duurzame mobiliteit in Groningen: van waterstofbus tot geprinte brug

01 juni 2018

Regionale overheden die hun verkeer en vervoer willen verduurzamen, kunnen veel met de concessies voor openbaar vervoer. Dit blijkt bijvoorbeeld in de provincie Groningen. Vanaf 2020 zal al het busvervoer in en rond de stad Groningen elektrisch zijn. Voor de regionale lijnen zet de provincie in op waterstofbussen. Daarnaast start de provincie een test met een waterstoftrein, vertelde IPO-bestuurslid Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde in de provincie Groningen, op het Festival Duurzame Mobiliteit dat op 31 mei gehouden werd.

Op dit moment rijden er in de provincie twee waterstofbussen en wordt er gewerkt aan opschaling met nog eens twintig van deze bussen. “En ook in de treinconcessie hebben we duurzame eisen gesteld aan het materiaal. Alle treinen in Noord-Nederland slaan per eind 2020 hun remenergie op, vanaf dan rijden er ook 18 treinen op biodiesel en volgend jaar al starten we een test met een waterstoftrein”, aldus Gräper, die Verkeer en Vervoer in haar portefeuille heeft. Ook binnen het IPO is zij portefeuillehouder Mobiliteit.

Eigen energie opwekken
Ondertussen werkt Groningen samen met de provincie Drenthe en de gemeenten in beide provincies aan een netwerk van ongeveer 1000 openbare laadpalen voor elektrisch vervoer. Duurzame mobiliteit gaat echter verder dan het verduurzamen van voertuigen. De provincie doet dan ook nog meer. “Qua infrastructuur werken wij aan de aanpassing van de N33 tussen Appingedam en Zuidbroek als meest duurzame weg en realiseren we zogenoemde 0-rotondes. Dat zijn rotondes die hun eigen energie opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen in het midden van een rotonde neer te zetten. Deze zonnepanelen leveren vervolgens de energie voor de straatverlichting. Verder gebruiken we bij de aanleg van wegen veel duurzame materialen, zoals reflecterend asfalt of 3D geprint beton. Dat gebruiken we voor de aanleg van een brug. En qua gedrag zijn we met Groningen Bereikbaar, werkgevers en kennisinstellingen de eerste die afspraken gemaakt hebben over het anders roosteren van scholen en bedrijven, wat nu al heeft geleid tot 900 spitsmijdingen.”
 
Toekomst
Al deze ontwikkelingen drfagen bij aan de mobiliteit van de toekomst. Gräper:
“Er zijn dan knooppunten - hubs - in de regio en rondom grote steden waar verschillende vormen van vervoer bij elkaar komen. Op zo'n hub parkeer je je auto en reis je verder met het openbaar vervoer of de fiets. In de toekomst zou autonoom vervoer hier ook een rol kunnen krijgen, met zelfrijdende busjes die het laatste stukje naar werk of school ('the last mile') afleggen. Dit testen we nu al in combinatie met 5G techniek. Vanaf deze zomer willen we bij het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda ook echt met passagiers gaan rijden. Iets verder in de toekomst zouden drones ook een rol kunnen spelen. De hubs rond de stad bereik je dan met een meer metro-achtig systeem van zelfrijdende en duurzame treinen en met een volledig zero emissie bussysteem. Al deze vormen van vervoer testen we overigens de komende jaren al in Groningen.” 
 

Gerelateerde berichten

Gezamenlijke overheden richten vizier op landelijk gebruik nieuwe technieken voor mobiliteit

05 oktober 2018 - Reizigers en vervoerders moeten maximaal kunnen profiteren van de beschikbare technologie om reizen in Nederland zo veilig, makkelijk, betrouwbaar en flexibel mogelijk te maken. Daarom presenteerden minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerden Elisabeth Post en Christophe van der Maat en wethouders Judith Bokhove, Monique List en Gerard Slegers namens het Rijk, de provincies, de metropool -en vervoerregio’s en de vijf grootste steden van Nederland de Krachtenbundeling ‘Smart Mobility’ tijdens de Innovation Expo 2018 op de Rotterdamse RDM-campus. Een volgende fase in de Nederlandse aanpak van Smart Mobility: gericht op toepassing in de praktijk en gezamenlijk optrekken voor (nog) meer impact.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

24 september 2018 - Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  
Lees meer