Duurzame mobiliteit in Groningen: van waterstofbus tot geprinte brug

01 juni 2018

Regionale overheden die hun verkeer en vervoer willen verduurzamen, kunnen veel met de concessies voor openbaar vervoer. Dit blijkt bijvoorbeeld in de provincie Groningen. Vanaf 2020 zal al het busvervoer in en rond de stad Groningen elektrisch zijn. Voor de regionale lijnen zet de provincie in op waterstofbussen. Daarnaast start de provincie een test met een waterstoftrein, vertelde IPO-bestuurslid Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde in de provincie Groningen, op het Festival Duurzame Mobiliteit dat op 31 mei gehouden werd.

Op dit moment rijden er in de provincie twee waterstofbussen en wordt er gewerkt aan opschaling met nog eens twintig van deze bussen. “En ook in de treinconcessie hebben we duurzame eisen gesteld aan het materiaal. Alle treinen in Noord-Nederland slaan per eind 2020 hun remenergie op, vanaf dan rijden er ook 18 treinen op biodiesel en volgend jaar al starten we een test met een waterstoftrein”, aldus Gräper, die Verkeer en Vervoer in haar portefeuille heeft. Ook binnen het IPO is zij portefeuillehouder Mobiliteit.

Eigen energie opwekken
Ondertussen werkt Groningen samen met de provincie Drenthe en de gemeenten in beide provincies aan een netwerk van ongeveer 1000 openbare laadpalen voor elektrisch vervoer. Duurzame mobiliteit gaat echter verder dan het verduurzamen van voertuigen. De provincie doet dan ook nog meer. “Qua infrastructuur werken wij aan de aanpassing van de N33 tussen Appingedam en Zuidbroek als meest duurzame weg en realiseren we zogenoemde 0-rotondes. Dat zijn rotondes die hun eigen energie opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen in het midden van een rotonde neer te zetten. Deze zonnepanelen leveren vervolgens de energie voor de straatverlichting. Verder gebruiken we bij de aanleg van wegen veel duurzame materialen, zoals reflecterend asfalt of 3D geprint beton. Dat gebruiken we voor de aanleg van een brug. En qua gedrag zijn we met Groningen Bereikbaar, werkgevers en kennisinstellingen de eerste die afspraken gemaakt hebben over het anders roosteren van scholen en bedrijven, wat nu al heeft geleid tot 900 spitsmijdingen.”
 
Toekomst
Al deze ontwikkelingen drfagen bij aan de mobiliteit van de toekomst. Gräper:
“Er zijn dan knooppunten - hubs - in de regio en rondom grote steden waar verschillende vormen van vervoer bij elkaar komen. Op zo'n hub parkeer je je auto en reis je verder met het openbaar vervoer of de fiets. In de toekomst zou autonoom vervoer hier ook een rol kunnen krijgen, met zelfrijdende busjes die het laatste stukje naar werk of school ('the last mile') afleggen. Dit testen we nu al in combinatie met 5G techniek. Vanaf deze zomer willen we bij het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda ook echt met passagiers gaan rijden. Iets verder in de toekomst zouden drones ook een rol kunnen spelen. De hubs rond de stad bereik je dan met een meer metro-achtig systeem van zelfrijdende en duurzame treinen en met een volledig zero emissie bussysteem. Al deze vormen van vervoer testen we overigens de komende jaren al in Groningen.” 
 

Gerelateerde berichten

Fiets prominent op de Kameragenda

26 april 2018 - Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl.
Lees meer

Extra financiële impuls Rijk ‘versneller’ voor verbetering verkeersveiligheid provinciale wegen

24 april 2018 - Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor provincies. Sinds 2015 daalt het aantal verkeersslachtoffers niet meer. Daarom zijn de provincies zeer verheugd met het initiatief van de minister om 50 miljoen te investeren in een verkeersveilige inrichting van de Rijks- en provinciale N-wegen. 25 miljoen gaat naar Rijkswegen en 25 miljoen gaat naar provinciale N-wegen. Bermongevallen zijn over het algemeen enkelvoudige verkeersongevallen en vormen ongeveer 50% van de ongevallen met gemotoriseerd verkeer. De extra financiële impuls van het Rijk kan dus helpen om de verkeersveiligheid van provinciale wegen te vergroten.
Lees meer

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

13 april 2018 - Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.
Lees meer