“Een fair besluit kun je thuis goed verdedigen” - afscheidsinterview met Rogier van der Sande

18 juni 2015

“Mijn collega’s van het IPO-bestuur ga ik het meest missen, echt waar. Ik heb altijd met veel plezier met leuke mensen gewerkt, bij de provincie en bij IPO, We hebben veel gelachen, ook op momenten als het spannend werd. Het helpt als je elkaar dan persoonlijk hebt leren kennen. Ik heb genoten van de samenwerking.” 

Rogier van de Sande (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland) neemt na vier jaar afscheid van het IPO-bestuur. Zijn portefeuille was financiën. “Op het gebied van financiën hebben provincies deels gezamenlijke belangen en deels ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen. De samenwerking binnen het IPO-bestuur was goed en daardoor kun je collectief stappen zetten. De goede sfeer onderling hielp daarbij. Iedereen realiseert zich dat je samen meer voorstelt dan alleen. We zijn hierin afgelopen 4 jaar goed geslaagd. Dit is ook duidelijk zichtbaar in het recent verschenen rapport Deetman naar aanleiding van de evaluatie van het IPO.” 

rogier-van-der-sande

Fair besluit
Van der Sande herinnert zich wel dat de discussie rond de wet Hof tot verschil van mening leidde binnen het bestuur. “We zaten hier anders in, maar met redenen omkleed. We wisten dit van elkaar en deelden dit met elkaar. Het lag zwaar voor sommige provincies en uiteindelijk waren we niet in staat één standpunt in te nemen. Dit vond ik uiteindelijk niet erg. Het was een eerlijke discussie. Het gaat om investeren in regionale economie. Er is terecht aandacht hiervoor gevraagd door een aantal provincies. Het is een voorbeeld van hoe belangen of meningen tegengesteld kunnen zijn. Maar We zijn er goed uitgekomen. De commissie Jansen 3 is nu aan de slag met de verdeelmaatstaven van het provinciefonds. Commissie Jansen 1 en 2 die ging over het groen liet wel toe dat dat we als collectief naar buiten konden treden met dank aan de uitstekende procesbegeleiding door Geert Jansen. Er is dan ruimte om te komen tot een fair besluit. Als je het onderste uit de kan wil kom je er niet uit. Maar Een fair besluit kun je thuis verdedigen.”

Van der Sande meent dat het IPO-bestuur hiermee heeft laten zien samen op te kunnen treden. “De kracht zit in het collectief. En ook dat een aantal bestuursleden uit de vorige periode van voor 2011 mee zijn gegaan naar dit bestuur en zeer gecommitteerd was om het anders en beter te doen. De gezamenlijkheid wilden ze vinden en hier ook naar handelen. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld de afgelopen vier jaar. Ze namen de historie mee maar hebben zich bewust ingezet om het anders en nog beter te doen.” 

Voorzittersrol
Als de belangen groot zijn drukt een voorzitter vanzelfsprekend een grotere stempel, meent Van der Sande. “Natuurlijk is de invloed van de voorzitter groot. Hij is eerstverantwoordelijk voor de sfeer, daarin ondersteund door de adviseurs en de andere bestuursleden. Deze rol is door voorzitter Remkes  goed ingevuld. Door de invloed vanuit zijn positie heeft hij een positieve stempel op de besluitvorming weten te zetten.. De voorzitter heeft kennis van hoe het er voor staat en is ook in staat de laatste klap te geven. Bij goede samenwerking loopt dit goed en is iedere klap gelegitimeerd.” 
 
Werk en gezin
Van der Sande heeft drie kinderen, van 14, 11 en 7 jaar oud. Zijn echtgenote heeft ook een fulltime baan. “We kunnen dit combineren door goed te plannen, duidelijke afspraken te maken en regelmatig nee te zeggen. Niet thuis maar bij je werk. De wereld draait gewoon door als ik er even niet ben. We hebben 500 mensen in dienst die van wanten weten. Goed ouderschap houdt mijns inziens ook in dat je je eigen functie af ten toe moet relativeren. Ondanks nevenfuncties en hobby’s lukt het om de zaak draaiende te houden. Je wordt heel efficiënt als de druk hoog is, maar je moet wel zorgen dat je jezelf niet voorbij loopt. Het gezin is geen sluitpost en ik ben niet altijd beschikbaar voor werk. De proefwerkweek van onze oudste zoon staat bijvoorbeeld ruimschoots van te voren gepland en daar houd ik rekening mee.”
 
Wethouder populair
Van der Sande is ook wethouder in Leiden geweest, lokaal bestuur. “Het verschil in tijdsbesteding tussen gedeputeerde en wethouder is niet groot. Maar je kunt wel even thuis eten als wethouder en daarna weer op pad. Het lokale bestuur is veel hectischer. De agenda is iedere dag anders, je weet van te voren niet hoe je dag er uit ziet. Als gedeputeerde kun je meer gestructureerd  werken. Je overziet beter de lange termijn en je kunt je agenda van te voren beter plannen. Als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland heb ik ook de portefeuille Europa en internationaal beleid. Dit zorgt er voor dat je blik verbreed en je relativeert wat er in Nederland gebeurt. De grootste provincie is slechts een deel van de Randstad en Nederland. Het is goed om af en toe eens vanuit een ander perspectief te kijken naar je eigen bestuurslaag, dit geeft een frisse blik.”  

Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer