‘Een lastige afweging’ noemt Johan Remkes zijn vertrek bij de provincie Noord-Holland

11 april 2018

Voormalig IPO-voorzitter Johan Remkes stopt als commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Hij legt zijn functie per 1 januari 2019 neer om meer tijd te krijgen voor zijn privéleven, zo schrijft hij in een brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland en aan minister Kasja Ollongren (BZK). 

Remkes kondigde zijn vertrek dinsdag 10 april aan. Hij doet dit nu al zodat er voldoende tijd is voor het vinden van een opvolger. Zijn opvolger is dan op tijd ingewerkt voor de verkiezingen van de Provinciale Staten die volgend jaar op 20 maart worden gehouden. 

Sinds 1 juli 2010 is Remkes commissaris van de Koning in Noord Holland. Zijn tweede termijn, die hij niet vol zal maken, is zes jaar later in 2016 ingegaan. Remkes is twee maal IPO-voorzitter geweest: de eerste periode was van juni 2011 tot januari 2016, de tweede keer was hij interim-voorzitter nadat Ank Bijleveld in oktober 2017 benoemd werd als minister van Defensie. 

Naast commissaris van de koning en IPO-voorzitter heeft Remkes verschillende functies in het openbaar bestuur vervuld. Zo was hij Statenlid en gedeputeerde in de provincie Groningen. Ook was hij staatssecretaris van het ministerie van VROM in het tweede kabinet-Kok en minister van Binnenlandse Zaken onder kabinet-Balkenende I, II en III. 


Gerelateerde berichten

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer

Nacht van de integriteit voor dagelijks bestuurders

07 september 2018 - De ‘Nacht van de Integriteit 2018’ komt eraan. Op 26 september spreken de dagelijks bestuurders van decentrale overheden met elkaar en met experts over de vraag hoe zij hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur goed kunnen vormgeven. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken houdt een inleiding over het thema dat zo belangrijk is voor het vertrouwen van de burger in de overheid.
Lees meer

Zoeken naar statenleden: onbekend maakt onbemind

03 september 2018 - Politieke partijen zijn druk bezig hun kandidatenlijsten op te stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Onbekendheid met het werk van statenleden maakt het niet altijd makkelijk om kandidaten te vinden. “Het is daarom goed dat de provincies dit via een podcastserie of cursus onder de aandacht brengen”, zegt Harold van de Velde, statenlid in Zeeland en voorzitter van Statenlidnu, de vereniging voor statenleden. Ook pleit hij voor een hogere vergoeding voor statenleden.
Lees meer