‘Een lastige afweging’ noemt Johan Remkes zijn vertrek bij de provincie Noord-Holland

11 april 2018

Voormalig IPO-voorzitter Johan Remkes stopt als commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Hij legt zijn functie per 1 januari 2019 neer om meer tijd te krijgen voor zijn privéleven, zo schrijft hij in een brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland en aan minister Kasja Ollongren (BZK). 

Remkes kondigde zijn vertrek dinsdag 10 april aan. Hij doet dit nu al zodat er voldoende tijd is voor het vinden van een opvolger. Zijn opvolger is dan op tijd ingewerkt voor de verkiezingen van de Provinciale Staten die volgend jaar op 20 maart worden gehouden. 

Sinds 1 juli 2010 is Remkes commissaris van de Koning in Noord Holland. Zijn tweede termijn, die hij niet vol zal maken, is zes jaar later in 2016 ingegaan. Remkes is twee maal IPO-voorzitter geweest: de eerste periode was van juni 2011 tot januari 2016, de tweede keer was hij interim-voorzitter nadat Ank Bijleveld in oktober 2017 benoemd werd als minister van Defensie. 

Naast commissaris van de koning en IPO-voorzitter heeft Remkes verschillende functies in het openbaar bestuur vervuld. Zo was hij Statenlid en gedeputeerde in de provincie Groningen. Ook was hij staatssecretaris van het ministerie van VROM in het tweede kabinet-Kok en minister van Binnenlandse Zaken onder kabinet-Balkenende I, II en III. 


Gerelateerde berichten

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

31 juli 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer

IPO-jaarcongres 2018 over het Europa van de regio’s

09 juli 2018 - ‘Europa van de regio’s: kies uw toekomst’. Dit is het thema van het IPO-jaarcongres 2018, dat op 11 en 12 oktober in Brussel gehouden wordt. Het congres gaat over de thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt.  
Lees meer

Woonplaatsvereiste gedeputeerden versoepeld

05 juli 2018 - Gedeputeerden en wethouders kunnen langer buiten de provincie of gemeente wonen waarin zij werken. Het wetsvoorstel dat dit regelt is aangenomen door de Tweede Kamer.
Lees meer