Een passend cultureel aanbod in de eigen regio: een meerwaarde voor ons levensgenot

19 maart 2018

Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Hierin nodigt het kabinet andere overheden uit stedelijke en regionale profielen op te stellen ter voorbereiding op de nieuwe subsidieperiode (start 2021). Een IPO-werkgroep doet al het nodige voorwerk. Actieve regio’s komen hier regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen over het cultuurbeleid. Voorzitter Daphne Wassink: ‘Er is zoveel dynamiek en cultureel talent in de provincies. We willen dit laten zien aan het Rijk én we willen ze hierbij betrekken. Daarom werken we nu in de stedelijke en regionale profielen al een beleidsplan uit voor de nieuwe subsidieperiode.’

De minister vraagt regio’s plannen te maken voor het cultuurbeleid van 2021. Ter voorbereiding hierop maakt de werkgroep van het IPO een overzicht van de mogelijkheden, kansen en behoeftes van het culturele aanbod in de verschillende regio’s. Daphne Wassink (voorzitter van de IPO-werkgroep Cultuur): ‘Het is belangrijk nu, aan de voorkant, al mee te denken en aan te geven wat onze wensen zijn. We hopen zo ook van het Rijk erkenning te krijgen voor de verschillen die bestaan tussen de regio’s. In het toekomstig cultuurbeleid voor Nederland zouden de verschillende regio’s evenveel kansen moeten hebben op subsidie.

In het westen van het land is het culturele aanbod veel groter. De context van instellingen is daarmee heel anders dan in regio’s waar de infrastructuur dunner is. Het zou mooi zijn wanneer deze context meer meegenomen wordt en er gekeken wordt naar het regionale belang en de kwaliteit die hieruit naar voren kan komen. Als er in een regio een theatergezelschap een belangrijke regionale functie heeft en het goed doet, hoop ik dat het kabinet zegt:

Hier mag wel wat geld bij. Kwaliteit blijft belangrijk, meer maatwerk zou wat mij dan ook de voorkeur hebben. Zo ontstaat een gelijk speelveld voor alle regio’s en betere spreiding van cultuurmiddelen. Zo kunnen onzichtbare producties zichtbaar worden gemaakt, of het nu Limburg is of hartje Amsterdam.’

Wensen en aanpak verschillen per regio
Daphne was zelf betrokken bij de werkgroep Oost-Nederland en legt uit hoe deze werkgroep cultuur in de regio stimuleert en talentontwikkeling ondersteunt:

‘Het is een leuke mengeling van deelnemers, omdat er verschil is in infrastructuur. Een grote stad heeft andere culturele instellingen dan in de middelgrote steden of de ommelanden. Tegelijkertijd hebben ze vaak dezelfde ambities. Bijvoorbeeld op het gebied van popmuziek: met alle poppodia in Oost-Nederland hebben we bij elkaar gezeten om te bekijken wat we van elkaars aanpak kunnen leren. Het succesvolle model van de poppodia in Overijssel inspireert podia in Gelderland om een vergelijkbaar model te ontwikkelen. Daarnaast kijken we wat kenmerkend is voor onze eigen regio en waar het talent zit. Die talenten kun je naar de verschillende podia sturen, zodat zij nog meer publiek krijgen en nog meer mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Zo kun je elkaar versterken.’

Niet alleen in Oost-Nederland vindt samenwerking en kennisoverdracht plaats op het gebied van cultuurbeleid. Tien regio’s zijn actief met een verschillende aanpak:

‘In cultuurregio Zuid is bijvoorbeeld aan de verschillende sectoren (kunst, muziek etc.) gevraagd een ketenanalyse te maken. Wat gaat er goed in jullie sector, waar zijn verbeteringen nodig? Zo ontstaat ‘ownership’, je maakt de sector verantwoordelijk en laat ze meedenken. En je hebt tegelijkertijd al een raamwerk voor een toekomstig beleidsplan. In Noord-Nederland doen ze het weer anders: hier hebben ze het experimenteerprogramma We the North ontwikkeld. De overheden hebben geld in één gezamenlijk pot gelegd. In plaats dat iedereen zijn eigen subsidie opmaakt, wordt nu bekeken waar het geld in de regio het best kan worden besteed. Er zijn thema’s geïdentificeerd die men samen van belang acht. Er zijn intussen twee experimenten gestart: Station Noord 2.0 voor talentontwikkeling en Cultuuronderwijs.

Zo heeft elke regio zijn eigen aanpak. Al die kansen, mogelijkheden en behoeftes werken we uit in de stedelijke en regionale profielen waar de minister naar vraagt in haar brief.’

Het belang van kunst is niet in euro’s uit te drukken
Daphne vindt dat kunst en cultuur haar veel heeft gebracht en ze geniet er nog dagelijks van: ‘Ik vind mezelf een gelukkig mens, omdat ik opgegroeid ben met veel cultuur. Ik heb veel muziek gemaakt, ik heb conservatorium kunnen doen, ik ben dirigent en begeleid koren. Nog steeds reis ik veel voor de muziek en kom in landen waar cultuur totaal niet ter discussie staat, bijvoorbeeld ons buurland Duitsland of Italië. Terwijl het in Nederland eerder een sluitpost is in de begroting. Ik zou willen dat dat veranderd. Het is lastig in euro’s uit te drukken wat cultuur betekent voor een samenleving of voor iemands persoonlijk leven. Ik gun iedereen het genot van de ontroering die de kunst biedt.’
 

Link naar de cultuurbrief


Gerelateerde berichten

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer

Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018 - Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media.  
Lees meer