EFRO helpt lichtchip van de grond te krijgen

03 september 2018

Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zesde deel van een serie: hoe EFRO nog snellere micro-chips van de grond helpt te krijgen.

Nederland loopt voorop in het maken van fotonische chips, die werken op basis van licht. Fotonica is een tegenhanger van elektronica. In plaats van elektronen brengen lichtdeeltjes informatie van A naar B. Maar dan sneller en duurzamer. De techniek wordt al toegepast in beeldschermen, glasvezelkabels, maar er zijn nog veel meer toepassingen mogelijk. In de toekomst zouden lichtchips het mogelijk kunnen maken om kanker eenvoudiger te ontdekken, vliegtuigen veiliger te maken en internet sneller.

Er worden daarom miljoenen geïnvesteerd om de techniek de komende jaren goed van de grond te krijgen. Dit laatste gebeurt binnen Photon Delta, een samenwerkingsverband van hightech-bedrijven, kennisinstellingen en overheden.  Volgens Photon Delta is in Nederland  inmiddels alles aanwezig om producten met fotonische chips te maken. De VS en China hebben dat ook, maar ons land is er uniek in dat we de hele keten kunnen aanbieden: van chipontwerp tot ingebouwde chips in producten.

EFRO
Om het project mogelijk te maken, werd een private investering van 1.243.718 euro gedaan. Daarnaast was er publieke cofinanciering die 373.115 euro bedroeg. Europa droeg bovendien vanuit het EFRO 870.603  euro bij. Het EFRO is een fonds dat regionale economische investeringsprojecten én samenwerking tussen Europese regio’s financiert. Het EFRO is één van de belangrijkste financieringsinstrumenten voor het regionaal economisch beleid.
 
Europese onderhandelingen
Begin mei publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de Europese onderhandelingen over wat de EU mag besteden en waaraan. Voor provincies staat hierbij het nodige op het spel. Provincies leveren immers met steun van de Europese fondsen een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van Europese uitdagingen rond klimaat, energie, verduurzaming, plattelandsontwikkeling en innovatie.
 
Meer informatie
Lees meer over dit project en over andere mooie voorbeelden in de brochure ‘Cohesiebeleid: een fundamentele pijler onder de Nederlandse regionale economie’.

 


Gerelateerde berichten

Brightlands maakt Limburg sterk en concurrerend

10 september 2018 - Vier campussen; één organisatie voor open innovatie op het gebied van wereldwijde uitdagingen zoals duurzaamheid. Dat is Brightlands. De vier campussen hebben elk hun eigen expertise: voeding in Venlo, smart services in Heerlen, gezondheid in Maastricht en chemie en materialen in Sittard-Geleen. Op elke campus houden onderzoekers, ondernemers en studenten zich bezig met innovatie op hun eigen gebied, maar waar mogelijk in samenhang met elkaar. Zo werken ze samen aan een economisch sterke en concurrerende provincie.
Lees meer

‘Zonder EFRO wordt het moeilijk voor de provincies’

07 september 2018 - Krijgen provincies vanuit Europa straks nog geld voor innovatie en regionaal economisch beleid? Dat zal op 12 oktober tijdens het IPO Jaarcongres de hamvraag zijn tijdens de workshop over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voorafgaand aan het congres vertelt Sidony Venema, medewerker bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, waarom EFRO zo belangrijk is voor de provincies. “Juist in Nederland heeft EFRO heel veel effect gehad”
Lees meer

Meld je aan voor congres Revitalisering vastgoed

09 juli 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september in Amersfoort de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.Je kunt je vanaf nu voordit congres aanmelden. 
Lees meer