Europese steden en regio’s verenigd tegen klimaatverandering

09 december 2015

Op 30 november 2015 is in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties van start gegaan. Ook de Europese samenwerkingsverbanden van gemeenten en regio’s kwamen diezelfde week bijeen in de Franse hoofdstad bijeen om te praten over de klimaatverandering en ervaringen uit te wisselen. Namens het IPO was Erik Lievers, D66-gedeputeerde van Overijssel hierbij aanwezig.

De bijeenkomst werd onder andere georganiseerd door de Council of European Municipalities and Regions (CEMR). Onder leiding van de president van de CEMR, Annemarie Jorritsma, presenteerden de burgemeesters van Istanbul, Heidelberg, Brussel en Den Bosch hun politieke statement van het nut en de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan. Hoe belangrijk het ook is dat de wereldleiders tot een overeenstemming te komen op de klimaattop van de Verenigde Naties nu in Parijs; het zijn de regionale en lokale overheden die de acties ondernemen. ‘Wat er ook uitkomt, wij als regionale en lokale politici gaan door waar we al mee bezig zijn.  Want wij met zijn allen moeten voorkomen dat de aarde verder opwarmt en niet meer leefbaar wordt’, zo luidde het statement van de burgemeesters.

Na deze stimulerende woorden van de burgemeesters lieten locoburgemeesters van Stockholm, Barcelona en Bonn zien wat zij in hun steden ondernemen tegen de klimaatverandering. Zouden zij geen maatregelen nemen, dan zou bijvoorbeeld het centrum van Stockholm onder water lopen. IPO-bestuurder Erik Lievers: "Ik vond het goed om te ervaren dat veel landen hoge ambities hebben ten aanzien de opwekking van duurzame energie en de reductie CO2-uitstoot. Iedereen is er op zijn manier mee bezig en ik vond het uitermate leerzaam de successen én valkuilen met elkaar te delen."


Gerelateerde berichten

Efficiënter lobbyen in Brussel

16 februari 2018 - In Brussel lijkt het wel of iedereen langs elkaar heen lobbyt: de provincies, het IPO, G4, Den Haag. Wat is überhaupt onze invloed daar? Zoveel lidstaten, Europese regio’s en bedrijven. Moeten de provincies hier wel hun tijd in stoppen? Jazeker, maar we moeten wel efficiënter te werk gaan. Om die reden stuurde men binnen het IPO aan op een concreet advies voor een effectievere Europese lobby op de dossiers van de IPO-Meerjarenagenda met een Europese dimensie. De laatste maanden van 2017 ging men hiermee aan de slag en op 6 februari werd het advies gepresenteerd. IPO-adviseur Hugo van de Baan, een van de betrokkenen, vertelt: “Kort samengevat: focus op drie prioritaire thema’s, stel een ‘dedicated person’ aan bij het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel en lever deze persoon vanuit het IPO inhoudelijke input aan.”
Lees meer

Steden en regio’s hebben een ander Europa nodig

31 mei 2016 - Stedelijke gebieden hebben een EU met wet- en regelgeving en subsidies nodig die beter aansluit op de dagelijkse praktijk in steden en regio’s, luidde de boodschap tijdens het mede door het IPO georganiseerde 'Forum on the EU Urban Agenda'.
Lees meer

EU is de zolder op het huis van Thorbecke maar bewoners vechten bouwvergunning aan

14 april 2016 - Het belang van de regio als uitvoerder van EU-beleid én nationaal beleid toe neemt toe. Het natuurbeleid bijvoorbeeld wordt in Europa gemaakt maar is in Nederland gedecentraliseerd naar de provincies. Het gevolg is dat het belang van het rijk in de EU-beleidsvorming relatief afneemt.
Lees meer