Europese steden en regio’s verenigd tegen klimaatverandering

09 december 2015

Op 30 november 2015 is in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties van start gegaan. Ook de Europese samenwerkingsverbanden van gemeenten en regio’s kwamen diezelfde week bijeen in de Franse hoofdstad bijeen om te praten over de klimaatverandering en ervaringen uit te wisselen. Namens het IPO was Erik Lievers, D66-gedeputeerde van Overijssel hierbij aanwezig.

De bijeenkomst werd onder andere georganiseerd door de Council of European Municipalities and Regions (CEMR). Onder leiding van de president van de CEMR, Annemarie Jorritsma, presenteerden de burgemeesters van Istanbul, Heidelberg, Brussel en Den Bosch hun politieke statement van het nut en de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan. Hoe belangrijk het ook is dat de wereldleiders tot een overeenstemming te komen op de klimaattop van de Verenigde Naties nu in Parijs; het zijn de regionale en lokale overheden die de acties ondernemen. ‘Wat er ook uitkomt, wij als regionale en lokale politici gaan door waar we al mee bezig zijn.  Want wij met zijn allen moeten voorkomen dat de aarde verder opwarmt en niet meer leefbaar wordt’, zo luidde het statement van de burgemeesters.

Na deze stimulerende woorden van de burgemeesters lieten locoburgemeesters van Stockholm, Barcelona en Bonn zien wat zij in hun steden ondernemen tegen de klimaatverandering. Zouden zij geen maatregelen nemen, dan zou bijvoorbeeld het centrum van Stockholm onder water lopen. IPO-bestuurder Erik Lievers: "Ik vond het goed om te ervaren dat veel landen hoge ambities hebben ten aanzien de opwekking van duurzame energie en de reductie CO2-uitstoot. Iedereen is er op zijn manier mee bezig en ik vond het uitermate leerzaam de successen én valkuilen met elkaar te delen."


Gerelateerde berichten

‘Zonder EFRO wordt het moeilijk voor de provincies’

07 september 2018 - Krijgen provincies vanuit Europa straks nog geld voor innovatie en regionaal economisch beleid? Dat zal op 12 oktober tijdens het IPO Jaarcongres de hamvraag zijn tijdens de workshop over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voorafgaand aan het congres vertelt Sidony Venema, medewerker bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, waarom EFRO zo belangrijk is voor de provincies. “Juist in Nederland heeft EFRO heel veel effect gehad”
Lees meer

EFRO brengt getijdenenergie in stroomversnelling

24 juli 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Vijfde deel van een serie: hoe EFRO getijdenenergie in een stroomversnelling helpt te brengen. 
Lees meer

EFRO helpt chirurgische zorg te verbeteren

02 juli 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Vierde deel van een serie: hoe EFRO chirurgen wereldwijd met elkaar verbindt, met Nederland als centraal middelpunt.
Lees meer