Evaluatie samenwerking rondom de verhoogde asielinstroom

05 Jan 2017

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), voert momenteel  een evaluatie uit van de nieuwe bestuurlijke samenwerking zoals die tot stand is gekomen ten tijde van de verhoogde asielinstroom.

In dit kader heeft de ACVZ op 2 januari een enquête uitgezet. De enquête is verzonden aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de landelijke en/of regionale regietafels, en verder aan alle Nederlandse provincies en gemeenten.

De ACVZ roept iedereen die de enquête heeft ontvangen op deze in te vullen en terug te sturen naar de ACVZ. Zo kunnen alle relevante ervaringen en meningen worden meegenomen en een bijdrage leveren aan een beter resultaat van de evaluatie.

Het evaluatierapport zal deel uitmaken van een openbaar advies van de ACVZ over de eisen waaraan een meer toekomstbestendig, effectief en efficiënt Nederlands asielopvangsysteem moet voldoen. Dit advies wordt in het voorjaar van 2017 uitgebracht.


Gerelateerde berichten

Routeplanner implementatie omgevingswet voor provincies beschikbaar

23 Dec 2016 - De Routeplanner provincies is vanaf nu beschikbaar op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Het instrument, ontwikkeld in samenwerking met toekomstige gebruikers, helpt provincies met hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet. 
Lees meer

Provincies tekenen aanvalsplan Waterkwaliteit

16 Nov 2016 - De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland moet beter. Daarom heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) samen met provincies en andere betrokken overheden en maatschappelijke partners een ambitieuze verklaring getekend om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. 
Lees meer

Kamer wil grotere regierol decentrale overheden bij behalen van Klimaatdoelen

11 Nov 2016 - Meer camera’s aan de buitenkant van bussen om veiligheid van buspersoneel te verbeteren, een sterke regierol voor decentrale overheden bij de Klimaatdoelen en afspraken over veiligere wegen in de regio. Het zijn de voor provincies belangrijkste uitkomsten van de stemmingen over moties die vorige week tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Milieu werden ingediend.
Lees meer