Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018

Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media. 

De provincies in Nederland beschikken allen over een ‘eigen’ regionale omroep. Zuid-Holland is daarop de uitzondering met twee regionale omroepen: TV West en RTV Rijnmond. In de provincie Groningen zou ook een gegadigde zijn voor een (tweede) regionale omroep. Dat is de directe aanleiding geweest voor een spoedwetsvoorstel om het aantal omroepen te beperken tot 12 (zie eerder artikel op de IPO-website).

Het doel van de wetswijziging is de versnippering van het beschikbare budget over meer dan 12 regionale omroepen tegen te gaan. Hierover is het IPO namens de gezamenlijke provincies geconsulteerd. In het wetsvoorstel werden de provincies verplicht om bij meerdere regionale omroepen in één provincie een keuze te maken. Daarop hebben de provincies ingezet om het wetsvoorstel aan te passen en hebben daarbij succes geboekt. 

Het argument van de provincies is dat Provinciale Staten niet verplicht zijn een voorkeur voor één bepaalde partij uit te spreken. Immers, de provincies zijn wettelijk alleen maar verplicht te toetsen of de betreffende regionale omroep voldoet aan de eisen die zijn genoemd in de Mediawet 2008. Het is, aldus het IPO, aan de minister en het Commissariaat om een oordeel te vellen over het maximum aantal regionale publieke media-instellingen. Zoals gezegd is het wetsvoorstel naar wens van de provincies aangepast en op 15 februari als hamerstuk aangenomen. 


Gerelateerde berichten

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Een passend cultureel aanbod in de eigen regio: een meerwaarde voor ons levensgenot

19 maart 2018 - Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Hierin nodigt het kabinet andere overheden uit stedelijke en regionale profielen op te stellen ter voorbereiding op de nieuwe subsidieperiode (start 2021). Een IPO-werkgroep doet al het nodige voorwerk. Actieve regio’s komen hier regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen over het cultuurbeleid. Voorzitter Daphne Wassink: ‘Er is zoveel dynamiek en cultureel talent in de provincies. We willen dit laten zien aan het Rijk én we willen ze hierbij betrekken. Daarom werken we nu in de stedelijke en regionale profielen al een beleidsplan uit voor de nieuwe subsidieperiode.’
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer