Geitenhouderijen en gezondheid

06 november 2017

Op 1 november jl. heeft het IPO namens de provincies een brief gestuurd aan het ministerie van LNV.

In de brief schrijven de provincies dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid willen over de vergrote kans op longontsteking van bewoners rond geitenhouderijen.

Noodzakelijke maatregelen op regionaal en bedrijfsniveau kunnen niet worden genomen voordat het resultaat van aanvullend onderzoek bekend is. Daarbij willen de provincies helpen, maar zij tekenen tegelijk aan dat zij onvoldoende en niet tijdig zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het eerdere onderzoek naar veehouderijen en gezondheid van omwonenden. De provincies vinden dat dit in de toekomst zeker wel moet gebeuren. Zij dringen aan op versneld onderzoek naar de oorzaken van de verhoogde kans op ziekten voor mensen die rond veehouderijen wonen.

Op korte termijn willen de provincies over deze punten in overleg gaan met het ministerie van LNV.


Gerelateerde berichten

Provincies zetten in op behoud van weide- en akkervogels

12 april 2018 - Provincies en maatschappelijke partijen gaan zich nog meer inzetten voor het behoud van weide- en akkervogels zoals de grutto, kievit, scholekster, patrijs en veldleeuwerik. Er wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van hun leefgebieden in het boerenland en natuurreservaten. Nederland heeft een belangrijke internationale verplichting voor de weide- en akkervogels. Om de populatie weer sterk en stabiel te maken, intensiveren provincies, Rijk, terreinbeheerders, soortenorganisaties, BoerenNatuur.nl en de agrarische collectieven de samenwerking in de weide- en akkervogelgebieden.
Lees meer

Alleen motie Oostvaardersplassen aangehouden

05 april 2018 - In het VAO Natuur van 3 april is bij de stemming alleen de motie van de PVV aangehouden. Hierin werd gesteld dat de Oostvaardersplassen als een dierexperiment moet worden gezien en dit moet worden beëindigd vanwege het onaanvaardbaar dierenleed. 
Lees meer

Verschillende moties in het VAO Natuur

30 maart 2018 - In het VAO Natuur van 23 maart jl. hield de minister van LNV dezelfde lijn vast als in het AO Natuur van 8 maart: provincies zijn primair verantwoordelijk. Om die reden heeft ze de volgende moties ontraden: twee moties van PVV en PvdA/PvdD waarin de partijen de minister opriepen op enige wijze een rol te pakken inzake de Oostvaardersplassen en een motie van de SP om met het IPO een plan te maken over de afronding van het Natuurnetwerk Nederland.
Lees meer