Geitenhouderijen en gezondheid

06 november 2017

Op 1 november jl. heeft het IPO namens de provincies een brief gestuurd aan het ministerie van LNV.

In de brief schrijven de provincies dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid willen over de vergrote kans op longontsteking van bewoners rond geitenhouderijen.

Noodzakelijke maatregelen op regionaal en bedrijfsniveau kunnen niet worden genomen voordat het resultaat van aanvullend onderzoek bekend is. Daarbij willen de provincies helpen, maar zij tekenen tegelijk aan dat zij onvoldoende en niet tijdig zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het eerdere onderzoek naar veehouderijen en gezondheid van omwonenden. De provincies vinden dat dit in de toekomst zeker wel moet gebeuren. Zij dringen aan op versneld onderzoek naar de oorzaken van de verhoogde kans op ziekten voor mensen die rond veehouderijen wonen.

Op korte termijn willen de provincies over deze punten in overleg gaan met het ministerie van LNV.


Gerelateerde berichten

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

Bezoek nu de Kennisbank-ANLb

28 september 2018 - Heeft u al een bezoekje gebracht aan de Kennisbank-ANLb? Het is dé verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. De online tool op de website van BIJ12 brengt beleids-, onderzoeks- en praktijkinformatie over het ANLb samen.
Lees meer

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer