Geitenhouderijen en gezondheid

06 november 2017

Op 1 november jl. heeft het IPO namens de provincies een brief gestuurd aan het ministerie van LNV.

In de brief schrijven de provincies dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid willen over de vergrote kans op longontsteking van bewoners rond geitenhouderijen.

Noodzakelijke maatregelen op regionaal en bedrijfsniveau kunnen niet worden genomen voordat het resultaat van aanvullend onderzoek bekend is. Daarbij willen de provincies helpen, maar zij tekenen tegelijk aan dat zij onvoldoende en niet tijdig zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het eerdere onderzoek naar veehouderijen en gezondheid van omwonenden. De provincies vinden dat dit in de toekomst zeker wel moet gebeuren. Zij dringen aan op versneld onderzoek naar de oorzaken van de verhoogde kans op ziekten voor mensen die rond veehouderijen wonen.

Op korte termijn willen de provincies over deze punten in overleg gaan met het ministerie van LNV.


Gerelateerde berichten

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

14 november 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. 
Lees meer

PBL: “Provincies geven boost aan natuurbeleid en Habitatrichtlijn”

30 oktober 2017 - Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is positief over de rol van de provincies in het natuurbeleid. Helaas is vanwege de economische groei de druk op het milieu nog niet verminderd. 
Lees meer

Natuurtop 2017 - spannende natuur

22 juni 2017 - Tijdens de Natuurtop 2017 op 14 september gaan samenleving en natuur elkaar ontmoeten op een spannende plek in de Schoorlse duinen. 
Lees meer