Geitenhouderijen en gezondheid

06 november 2017

Op 1 november jl. heeft het IPO namens de provincies een brief gestuurd aan het ministerie van LNV.

In de brief schrijven de provincies dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid willen over de vergrote kans op longontsteking van bewoners rond geitenhouderijen.

Noodzakelijke maatregelen op regionaal en bedrijfsniveau kunnen niet worden genomen voordat het resultaat van aanvullend onderzoek bekend is. Daarbij willen de provincies helpen, maar zij tekenen tegelijk aan dat zij onvoldoende en niet tijdig zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het eerdere onderzoek naar veehouderijen en gezondheid van omwonenden. De provincies vinden dat dit in de toekomst zeker wel moet gebeuren. Zij dringen aan op versneld onderzoek naar de oorzaken van de verhoogde kans op ziekten voor mensen die rond veehouderijen wonen.

Op korte termijn willen de provincies over deze punten in overleg gaan met het ministerie van LNV.


Gerelateerde berichten

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer

Kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gebundeld en beschikbaar

26 juli 2018 - BIJ12 heeft alle relevante en beschikbare kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bij elkaar gebracht in de ANLb Kennisbank. De ANLb-Kennisbank is de verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. Het laat de uitgangspunten van het stelsel zien en brengt alle ketenpartners en hun verantwoordelijkheden en activiteiten overzichtelijk in beeld.
Lees meer

Overheden maken afspraken voor vitaal platteland

19 juli 2018 - Een duurzamere landbouw die rendabel is en ecologisch verantwoord, bodemdaling en waterbeheer vormen grote uitdagingen voor het landelijk gebied. Om het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam te houden en te versterken, hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), IPO, VNG en de Unie van Waterschappen besloten deze opgaven gezamenlijk op te pakken.
Lees meer