Gezamenlijke regeling innovatiestimulering MKB (MIT) voortgezet met meer geld

29 januari 2016

Het ministerie van Economische Zaken en  de provincies zetten de samenwerking  in de ondersteuning en dienstverlening van het MKB  in 2016 voort en er komt meer geld beschikbaar om de innovatie te stimuleren. In 2016 stellen het kabinet en de provincies naar verwachting circa 55 miljoen euro beschikbaar voor de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dat is 5 miljoen euro meer ten opzichte van 2015, dankzij een grotere bijdrage van de provincies.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is cruciaal voor innovatie en voor de versterking van de Nederlandse economie. In 2015 werkten rijk en regio voor het eerst met een gezamenlijke regeling voor innovatiestimulering MKB (MIT). Deze gezamenlijke regeling blijkt een succes.

Groot succes De MIT-regeling heeft het afgelopen jaar tot mooie resultaten geleid, zo blijkt uit de publicatie ‘MKB Innoveert / Ondernemers over innovatie en hun ervaring met de regeling MIT’. In 2015 was er circa 50 miljoen euro beschikbaar voor onder andere kennisvouchers, innovatieadviesdiensten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten, waar in totaal 2.219 MKB’ers aan hebben deelgenomen. Volgens de ondernemers zelf sluit de MIT-regeling goed aan op hun behoefte. Gezien het succes zetten het kabinet en de provincies de regeling in 2016 voort. Er is dit jaar naar verwachting 55 miljoen euro beschikbaar. Dankzij de regio is dat 5 miljoen meer dan vorig jaar. De regio investeert in totaal 20 miljoen euro, de overige 35 miljoen euro is afkomstig van het rijk.

Regionale economie IPO-bestuurder Bert Pauli: “Het vergroten van de regionale werkgelegenheid en het stimuleren van economische groei staan voor de provincies centraal. We moeten er daarom met elkaar voor zorgen dat ondernemers in de regio alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We hebben veel ondernemers net dat extra duwtje in de rug kunnen geven, waardoor zij sneller kunnen groeien. Gezien het succes van de regeling en het belang van het MKB voor de regionale economie, hebben de provincies daarom besloten extra geld beschikbaar te stellen.”


Gerelateerde berichten

Meld je aan voor congres Revitalisering vastgoed

09 juli 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september in Amersfoort de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.Je kunt je vanaf nu voordit congres aanmelden. 
Lees meer

EFRO helpt chirurgische zorg te verbeteren

02 juli 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Vierde deel van een serie: hoe EFRO chirurgen wereldwijd met elkaar verbindt, met Nederland als centraal middelpunt.
Lees meer

200 miljoen euro voor het MKB

02 juli 2018 - De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer