Gezamenlijke regeling innovatiestimulering MKB (MIT) voortgezet met meer geld

29 januari 2016

Het ministerie van Economische Zaken en  de provincies zetten de samenwerking  in de ondersteuning en dienstverlening van het MKB  in 2016 voort en er komt meer geld beschikbaar om de innovatie te stimuleren. In 2016 stellen het kabinet en de provincies naar verwachting circa 55 miljoen euro beschikbaar voor de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dat is 5 miljoen euro meer ten opzichte van 2015, dankzij een grotere bijdrage van de provincies.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is cruciaal voor innovatie en voor de versterking van de Nederlandse economie. In 2015 werkten rijk en regio voor het eerst met een gezamenlijke regeling voor innovatiestimulering MKB (MIT). Deze gezamenlijke regeling blijkt een succes.

Groot succes De MIT-regeling heeft het afgelopen jaar tot mooie resultaten geleid, zo blijkt uit de publicatie ‘MKB Innoveert / Ondernemers over innovatie en hun ervaring met de regeling MIT’. In 2015 was er circa 50 miljoen euro beschikbaar voor onder andere kennisvouchers, innovatieadviesdiensten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten, waar in totaal 2.219 MKB’ers aan hebben deelgenomen. Volgens de ondernemers zelf sluit de MIT-regeling goed aan op hun behoefte. Gezien het succes zetten het kabinet en de provincies de regeling in 2016 voort. Er is dit jaar naar verwachting 55 miljoen euro beschikbaar. Dankzij de regio is dat 5 miljoen meer dan vorig jaar. De regio investeert in totaal 20 miljoen euro, de overige 35 miljoen euro is afkomstig van het rijk.

Regionale economie IPO-bestuurder Bert Pauli: “Het vergroten van de regionale werkgelegenheid en het stimuleren van economische groei staan voor de provincies centraal. We moeten er daarom met elkaar voor zorgen dat ondernemers in de regio alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We hebben veel ondernemers net dat extra duwtje in de rug kunnen geven, waardoor zij sneller kunnen groeien. Gezien het succes van de regeling en het belang van het MKB voor de regionale economie, hebben de provincies daarom besloten extra geld beschikbaar te stellen.”


Gerelateerde berichten

Provincies vragen staatssecretaris om oplossingen om negatieve gevolgen van veedichte gebieden tegen te gaan

09 juni 2017 - De gezamenlijke provincies hebben donderdag 8 juni schriftelijk gereageerd naar Staatssecretaris Van Dam (PvdA) op de consultatie van de Interimwet veedichte gebieden. Deze Interimwet voorziet erin dat provincies instrumenten ter beschikking krijgen om in te zetten in gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving.
Lees meer

Coalitie van ondernemers en decentrale overheden willen regiodeals met rijk

05 april 2017 - Er dreigt in Nederland een kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. IPO, VNG, VNO-NCW, MKB-Nederland en Stedennetwerk G32 zijn van mening dat Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven nauw moeten samenwerken en slimme keuzes moeten maken om steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal te houden.
Lees meer

Regio’s werken aan economische groei, doet u mee?

29 maart 2017 - Met dit statement riep burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle het volgende kabinet op samen werk te maken van economische structuurversterking tijdens de conferentie 'Beproefd, gedurfd, versneld. Samen verder met 'Maak verschil'. Hij deed dit namens de zes proeftuinregio’s. Deze hebben vanaf de zomer van 2016 de aanbevelingen uit het rapport Maak Verschil van de studiegroep openbaar bestuur in de praktijk beproefd in een gezamenlijk initiatief van het Rijk, VNG en IPO. 
Lees meer