Gezamenlijke regeling innovatiestimulering MKB (MIT) voortgezet met meer geld

29 januari 2016

Het ministerie van Economische Zaken en  de provincies zetten de samenwerking  in de ondersteuning en dienstverlening van het MKB  in 2016 voort en er komt meer geld beschikbaar om de innovatie te stimuleren. In 2016 stellen het kabinet en de provincies naar verwachting circa 55 miljoen euro beschikbaar voor de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dat is 5 miljoen euro meer ten opzichte van 2015, dankzij een grotere bijdrage van de provincies.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is cruciaal voor innovatie en voor de versterking van de Nederlandse economie. In 2015 werkten rijk en regio voor het eerst met een gezamenlijke regeling voor innovatiestimulering MKB (MIT). Deze gezamenlijke regeling blijkt een succes.

Groot succes De MIT-regeling heeft het afgelopen jaar tot mooie resultaten geleid, zo blijkt uit de publicatie ‘MKB Innoveert / Ondernemers over innovatie en hun ervaring met de regeling MIT’. In 2015 was er circa 50 miljoen euro beschikbaar voor onder andere kennisvouchers, innovatieadviesdiensten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten, waar in totaal 2.219 MKB’ers aan hebben deelgenomen. Volgens de ondernemers zelf sluit de MIT-regeling goed aan op hun behoefte. Gezien het succes zetten het kabinet en de provincies de regeling in 2016 voort. Er is dit jaar naar verwachting 55 miljoen euro beschikbaar. Dankzij de regio is dat 5 miljoen meer dan vorig jaar. De regio investeert in totaal 20 miljoen euro, de overige 35 miljoen euro is afkomstig van het rijk.

Regionale economie IPO-bestuurder Bert Pauli: “Het vergroten van de regionale werkgelegenheid en het stimuleren van economische groei staan voor de provincies centraal. We moeten er daarom met elkaar voor zorgen dat ondernemers in de regio alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We hebben veel ondernemers net dat extra duwtje in de rug kunnen geven, waardoor zij sneller kunnen groeien. Gezien het succes van de regeling en het belang van het MKB voor de regionale economie, hebben de provincies daarom besloten extra geld beschikbaar te stellen.”


Gerelateerde berichten

Brightlands maakt Limburg sterk en concurrerend

10 september 2018 - Vier campussen; één organisatie voor open innovatie op het gebied van wereldwijde uitdagingen zoals duurzaamheid. Dat is Brightlands. De vier campussen hebben elk hun eigen expertise: voeding in Venlo, smart services in Heerlen, gezondheid in Maastricht en chemie en materialen in Sittard-Geleen. Op elke campus houden onderzoekers, ondernemers en studenten zich bezig met innovatie op hun eigen gebied, maar waar mogelijk in samenhang met elkaar. Zo werken ze samen aan een economisch sterke en concurrerende provincie.
Lees meer

‘Zonder EFRO wordt het moeilijk voor de provincies’

07 september 2018 - Krijgen provincies vanuit Europa straks nog geld voor innovatie en regionaal economisch beleid? Dat zal op 12 oktober tijdens het IPO Jaarcongres de hamvraag zijn tijdens de workshop over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voorafgaand aan het congres vertelt Sidony Venema, medewerker bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, waarom EFRO zo belangrijk is voor de provincies. “Juist in Nederland heeft EFRO heel veel effect gehad”
Lees meer

EFRO helpt lichtchip van de grond te krijgen

03 september 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zesde deel van een serie: hoe EFRO nog snellere micro-chips van de grond helpt te krijgen.
Lees meer