Gezamenlijke regeling innovatiestimulering MKB (MIT) voortgezet met meer geld

29 januari 2016

Het ministerie van Economische Zaken en  de provincies zetten de samenwerking  in de ondersteuning en dienstverlening van het MKB  in 2016 voort en er komt meer geld beschikbaar om de innovatie te stimuleren. In 2016 stellen het kabinet en de provincies naar verwachting circa 55 miljoen euro beschikbaar voor de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dat is 5 miljoen euro meer ten opzichte van 2015, dankzij een grotere bijdrage van de provincies.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is cruciaal voor innovatie en voor de versterking van de Nederlandse economie. In 2015 werkten rijk en regio voor het eerst met een gezamenlijke regeling voor innovatiestimulering MKB (MIT). Deze gezamenlijke regeling blijkt een succes.

Groot succes De MIT-regeling heeft het afgelopen jaar tot mooie resultaten geleid, zo blijkt uit de publicatie ‘MKB Innoveert / Ondernemers over innovatie en hun ervaring met de regeling MIT’. In 2015 was er circa 50 miljoen euro beschikbaar voor onder andere kennisvouchers, innovatieadviesdiensten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten, waar in totaal 2.219 MKB’ers aan hebben deelgenomen. Volgens de ondernemers zelf sluit de MIT-regeling goed aan op hun behoefte. Gezien het succes zetten het kabinet en de provincies de regeling in 2016 voort. Er is dit jaar naar verwachting 55 miljoen euro beschikbaar. Dankzij de regio is dat 5 miljoen meer dan vorig jaar. De regio investeert in totaal 20 miljoen euro, de overige 35 miljoen euro is afkomstig van het rijk.

Regionale economie IPO-bestuurder Bert Pauli: “Het vergroten van de regionale werkgelegenheid en het stimuleren van economische groei staan voor de provincies centraal. We moeten er daarom met elkaar voor zorgen dat ondernemers in de regio alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We hebben veel ondernemers net dat extra duwtje in de rug kunnen geven, waardoor zij sneller kunnen groeien. Gezien het succes van de regeling en het belang van het MKB voor de regionale economie, hebben de provincies daarom besloten extra geld beschikbaar te stellen.”


Gerelateerde berichten

Groningen gaat voor armoedebestrijding

18 mei 2018 - Het aanpakken van armoede is geen kerntaak van de provincies. Toch steunt de provincie Groningen Kledingbank Maxima en andere initiatieven die armoede blijvend oplossen en voorkomen. Het verspreiden van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. De initiatieven die de provincie met voornamelijk subsidies mogelijk maakt, kunnen op termijn ook zonder financiële bijdrage voortbestaan. Het IPO bezocht Maxima en doet verslag.  
Lees meer

Circulaire economie: samenwerking nodig voor versnelling

15 mei 2018 - Om ontwikkelingen van de circulaire economie te kunnen versnellen is samenwerking tussen provincies nodig. “Want provinciaal beleid is interessant voor ondernemers, maar provinciegrenzen zijn dat niet”, zo stelde gedeputeerde Jan-Nico Appelman in de provincie Flevoland. Op 26 april heette hij als IPO-portefeuillehouder circulaire economie de deelnemers welkom aan de werkbijeenkomst circulaire economie. Projectleiders circulaire economie en inkopers van de provincies kwamen bijeen om gezamenlijk vervolgstappen te nemen voor het realiseren van een circulaire economie. De projectleiders hebben zich vol enthousiasme gecommitteerd aan de trekkersrol voor belangrijke thema’s.
Lees meer

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer