Gezamenlijke regeling innovatiestimulering MKB (MIT) voortgezet met meer geld

29 januari 2016

Het ministerie van Economische Zaken en  de provincies zetten de samenwerking  in de ondersteuning en dienstverlening van het MKB  in 2016 voort en er komt meer geld beschikbaar om de innovatie te stimuleren. In 2016 stellen het kabinet en de provincies naar verwachting circa 55 miljoen euro beschikbaar voor de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dat is 5 miljoen euro meer ten opzichte van 2015, dankzij een grotere bijdrage van de provincies.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is cruciaal voor innovatie en voor de versterking van de Nederlandse economie. In 2015 werkten rijk en regio voor het eerst met een gezamenlijke regeling voor innovatiestimulering MKB (MIT). Deze gezamenlijke regeling blijkt een succes.

Groot succes De MIT-regeling heeft het afgelopen jaar tot mooie resultaten geleid, zo blijkt uit de publicatie ‘MKB Innoveert / Ondernemers over innovatie en hun ervaring met de regeling MIT’. In 2015 was er circa 50 miljoen euro beschikbaar voor onder andere kennisvouchers, innovatieadviesdiensten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten, waar in totaal 2.219 MKB’ers aan hebben deelgenomen. Volgens de ondernemers zelf sluit de MIT-regeling goed aan op hun behoefte. Gezien het succes zetten het kabinet en de provincies de regeling in 2016 voort. Er is dit jaar naar verwachting 55 miljoen euro beschikbaar. Dankzij de regio is dat 5 miljoen meer dan vorig jaar. De regio investeert in totaal 20 miljoen euro, de overige 35 miljoen euro is afkomstig van het rijk.

Regionale economie IPO-bestuurder Bert Pauli: “Het vergroten van de regionale werkgelegenheid en het stimuleren van economische groei staan voor de provincies centraal. We moeten er daarom met elkaar voor zorgen dat ondernemers in de regio alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We hebben veel ondernemers net dat extra duwtje in de rug kunnen geven, waardoor zij sneller kunnen groeien. Gezien het succes van de regeling en het belang van het MKB voor de regionale economie, hebben de provincies daarom besloten extra geld beschikbaar te stellen.”


Gerelateerde berichten

Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018 - Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, vroeg Euro Commissaris Oettinger ook in het nieuwe MFK de EU investeringsfondsen voor Nederland te behouden. Hij vroeg tevens de Tweede Kamerleden om oog te hebben voor het fundamentele belang van EFRO-middelen. Ter illustratie bood hij de Euro Commissaris en de Tweede Kamerleden een flyer aan met inspirerende innovatieve voorbeelden uit de regio’s.  
Lees meer

Vijf transitieagenda’s schetsen contouren voor circulaire samenleving in 2050

16 januari 2018 - Op maandag 15 januari nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) tijdens de start van de week van de circulaire economie namens het kabinet de vijf transitieagenda’s in ontvangst die de contouren schetsen voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van provincie Flevoland, benadrukte het belang van de rol van de provincies als decentrale overheid hierin. 
Lees meer

Regionale woningbehoefte: een toezichthoudende rol voor provincies

18 december 2017 - Op 11 december vond in de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimtelijke Ordening plaats. Diverse Kamerleden stelden de minister de vraag hoe zij haar regisserende rol wil gaan oppakken bij het invullen van de regionale woningbehoefte. De minister gaf aan dat de provincies een toezichthoudende rol hebben en daarbij ook verschillende belangen kunnen afwegen: de belangen tussen infrastructuur, groen en wonen. Zij doen dat volgens de minister over de grenzen van de gemeenten heen. 
Lees meer