Je bent ambtenaar en ook reserve officier

20 november 2017

Het ministerie van Defensie wil het aantal en de inzet van de reservisten bij de krijgsmacht vergroten. Door de reservisten neemt het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van de krijgsmacht toe. Diverse werknemers bij de provincie hebben al gekozen voor de ‘extra baan’ als reservist bij Defensie.

Reservist Steven Krol, provincie Zuid-Holland: ‘Je wordt uit je comfortzone getrokken.’

De provincies steunen deze ambitie. In de provinciale organisatie moeten werknemers flexibel zijn en dat is voor reservisten een tweede natuur. Maar het blijkt in de praktijk soms lastig te zijn om het werk als reservist te combineren met het eigen werk. Zaken als vervanging en wederzijdse rechten en plichten blijken niet altijd duidelijk. Daarom is de handreiking geschreven, zodat alle onduidelijkheid kan worden weggenomen. Zo  kunnen leidinggevende en reservist goede afspraken maken over de inzet van de werknemer als reservist en kan de leidinggevende die inzet met woord en daad ondersteunen. 

Reservist Peter Jellema, provincie Flevoland: ‘Als reservist ben je van toegevoegde waarde voor de samenleving.’

Tijdens de bijeenkomst in het Huis van de Provincies zijn de handreikingen ondertekend, onder leiding van Dick van Lingen (hoofd Veiligheid en Integriteit Defensie) door de Hoofddirecteur Personeel van Defensie, schout-bij-nacht Peter Reesink, de directeur van de Unie van Waterschappen, Albert Vermue en de voorzitter van de Kring van provinciesecretarissen, Hans Goedhart.

handreiking.jpg

Foto: Valerie Kuypers

Bij de ondertekening waren ook een aantal reservisten aanwezig die werkzaam zijn bij de provincie of de waterschappen.

Iedereen was het er over eens: deze brochure is een goed begin. Vanuit Defensie kwam het aanbod een persoonlijke toelichting te komen geven wanneer daar behoefte aan is binnen een organisatie. Verder werd de wens uitgesproken eenzelfde brochure op te stellen voor de gemeenten, in samenwerking met de VNG.

De handreiking voor de provincies, een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Defensie en het Interprovinciaal Overleg, is hier te downloaden.


Gerelateerde berichten

Verken de grenzen van integriteit

28 mei 2018 - Rumoer rond het aftreden van wethouders en burgemeesters, waarschuwingen voor ondermijning van het gemeentelijk bestuur, de snelle opkomst van #MeToo en datamisbruik. Integriteit is relevanter dan ooit. De Dag (en Nacht) van de Integriteit staan dit jaar in het teken van de grenzen van integriteit. De dag is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de integriteit van de publieke sector. 
Lees meer

Wat vindt u van de cao?

04 mei 2018 - Hoe werkt de cao 2017-2018 in de praktijk? Wat gaat er goed en wat zou in de nieuwe cao aangepast moeten worden?  De cao-partijen willen het graag van u weten. Daarom hebben het IPO en de vakbonden AVV, CMHF, CNV en FNV  een enquête opgesteld. Uw reactie wordt heel erg op prijs gesteld. Wij hopen op een hoge respons!
Lees meer

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer