Handvatten aangereikt voor Handhavingsplannen Natura 2000

26 april 2013

Tijdens de werkconferentie ‘Natuur in de gemeentelijke- en provinciale uitvoeringspraktijk’ van afgelopen donderdag heeft gedeputeerde Rein Munniksma de ‘Handreiking Handhavingsplan Natura 2000’ aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma. De Handreiking biedt de provincies, de handhavers en toezichthouders handvatten bij het opstellen van een handhavingsplan voor de beheersplannen voor Natura 2000-gebieden.

De werkconferentie vond plaats in de Jaarbeurs in Utrecht en was georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Medewerkers van provincies, gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) bespraken met elkaar hoe vergunningverlening en handhaving van de omgevings- en natuurwetgeving een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de leefomgeving. Daarbij stond de uitvoeringspraktijk, zoals de aanvraag en beoordeling van omgevingsvergunning, centraal.

dijksma_en_munniksma.jpg

Rein Munniksma (gedeputeerde Drenthe) reikte namens het IPO de Handreiking Handhavingsplan Natura 2000 uit aan staatssecretaris Dijksma. Economische Zaken en IPO willen met de Handreiking de kwaliteit van de Handhavingsplannen op een hoger niveau brengen. Het eindresultaat van het doorlopen van deze Handreiking moet een document zijn waarin een weloverwogen nalevingsstrategie is opgenomen. Een strategie die op een gestructureerde wijze tot stand is gekomen en die gedragen wordt alle belanghebbenden.

De Handreiking kunt u hier downloaden.

 


Gerelateerde berichten

‘Leidraad afvalstof of product’ aangeboden aan Omgevingsdiensten, IPO en VNG

13 juli 2018 - Gedeputeerde Nienke Homan (Groningen) heeft de ‘Leidraad afvalstof of product’ op 13 juli namens het IPO in ontvangst genomen. Het IPO, de Omgevingsdiensten en VNG kregen de leidraad namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden door de DG Milieu en Internationaal. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.
Lees meer

Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven verder afgenomen

10 juli 2018 - Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Er zijn in 2017 twee zware overtredingen geconstateerd, waarbij sprake was van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. In 2016 waren dat er nog vier en in 2015 waren er tien van dit soort zware overtredingen. Dit blijkt uit de zevende jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017’).
Lees meer

Illegale handel in elektronisch afval: Drenthe grijpt in

25 juni 2018 - Afgedankte koelkasten uit Nederland verdwijnen via het illegale circuit naar landen als Ghana en Nigeria. De waardevolle metalen komen bij ons terug, het afval blijft achter in Afrika. De provincie Drenthe besloot gebruik te maken van haar mogelijkheid om in te grijpen.
Lees meer