“Heb het lef om te differentiëren” - afscheidsinterview George van Heukelom

04 juni 2015

“We wilden er gezamenlijk uitkomen” - volgens vertrekkend IPO-bestuurslid George van Heukelom (Zeeland) de kern van het succes van het IPO-bestuur 2011-2015. Hij refereert aan de verschillende verdeelvraagstukken die de afgelopen periode door de provincies gezamenlijk tot een oplossing zijn gebracht. “We hebben samen meerdere, lastige dossiers tot een goed einde weten te brengen. Een knap staaltje werk.”

“Bij ons aantreden zijn we overeengekomen om – mede op advies van de heer Deetman – voor moeilijke verdeelvraagstukken een externe commissie in het leven te roepen. Het ging ten eerste om de verdeling van de natuurgelden.” Van Heukelom herinnert zich nog hoe “ingrijpend” dit vraagstuk was voor de provincies. Na de natuurgelden volgde de uitdaging van de “6000 megawatt energie. Die lukte ook, omdat de club die er zat er samen uit wilde komen. Ons gezamenlijk belang - én onze wil- was tot een oplossing te komen”. Het meest recente voorbeeld is volgens Van Heukelom de realisatie van de Programmatische Aanpak Stikstof (de PAS) en natuurlijk voor de nabije toekomst de externe commissie die zich buigt over de ‘aanpak verdeelvraagstukken provinciefonds’. 

 

van_heukelom.jpg

 

In het IPO-bestuur had Van Heukelom de portefeuilles e-overheid en werkgeverszaken, als gedeputeerde in de provincie Zeeland hield hij zich ook bezig met het openbaar vervoer, mobiliteit en de VTH. Als rode draad door alle portefeuilles heen herkent hij het vertrekpunt van de toekomstvisie ‘KOMPAS2020’: maatschappelijk opgaven staan centraal bij de taakopvatting en –invulling van de provincie. “De discussie over de provincie wat moet je ermee? Weg ermee! is gelukkig niet meer actueel. De provincie heeft duidelijke taken.” Volgens Van Heukelom is het zaak als provincie binnen die taken te zoeken naar de beste invulling waarbij er zeker sprake kan zijn van “differentiatie”. In zijn eigen provincie Zeeland ziet hij al goede voorbeelden.

“Belangrijke opgaven in Zeeland hebben betrekking op onze zorg en ons onderwijs. De provincie kan daarin faciliterend optreden. Wij kregen van minister Plasterk, toen van onderwijs, de autoriteit om samenwerking op gang te brengen”. Van Heukelom wijst op de Zeeuwse praktijkvoorbeelden van versterkte samenwerking tussen de ziekenhuizen en de ontwikkeling van basisscholen op plekken waar de vergrijzing een heikel punt is. Aan het succesproject Waterdunen waarbij economie, toerisme, cultuur en natuur hand in hand gaan heeft Van Heukelom ook goede herinneringen. “Vanuit economisch perspectief is het belangrijk altijd met elkaar alle uiteenlopende belangen te bespreken. Veel hangt met elkaar samen. Wie vestigt zich bijvoorbeeld op een plek waar geen goede zorg en kwalitatief goed onderwijs is?” Van Heukelom benadrukt dat het in de toekomst gaat om de flexibiliteit en de durf om te differentiëren bij de invulling van de provinciale kerntaken.

Als Zeeland een nieuw college van Gedeputeerde Staten heeft, treedt Van Heukelom terug uit de actieve politiek. “De samenwerking was heel intensief, maar toch ga ik het politieke bedrijf het meeste missen.” Hij maakt de vergelijking met een schaakspel. “Je moet altijd opletten. Van een toren krijg je een andere reactie dan van een loper. Je tegenstander kan je zelfs met een pion schaakmat zetten. Het draait allemaal om inzicht, kennis, visie.” Terugkijkend op vier jaar IPO-bestuur plakt Van Heukelom daar nog “het collegiale bestuur” aan vast.

Het mooiste uit de afgelopen periode vindt Van Heukelom de “gezamenlijke verbeterslag. De kracht van het provinciebestuur, en van het IPO-bestuur, valt of staat met de mensen. Met het elkaar gunnen en elkaar vertrouwen. Dan kom je overal uit.”        


Gerelateerde berichten

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

16 augustus 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer

‘Ook als commissaris wil ik een burgervader zijn’

27 juli 2018 - Andries Heidema is sinds 11 juli commissaris van de Koning in Overijssel. Jarenlang was hij burgemeester en ook als commissaris wil Heidema een soort burgervader zijn.” We leven in een samenleving waarin veel mensen met onzekerheden te maken hebben. De grootste uitdaging is om mensen zich thuis te laten voelen.”   
Lees meer

IPO-jaarcongres 2018 over het Europa van de regio’s

09 juli 2018 - ‘Europa van de regio’s: kies uw toekomst’. Dit is het thema van het IPO-jaarcongres 2018, dat op 11 en 12 oktober in Brussel gehouden wordt. Het congres gaat over de thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt.  
Lees meer