“Heb het lef om te differentiëren” - afscheidsinterview George van Heukelom

04 juni 2015

“We wilden er gezamenlijk uitkomen” - volgens vertrekkend IPO-bestuurslid George van Heukelom (Zeeland) de kern van het succes van het IPO-bestuur 2011-2015. Hij refereert aan de verschillende verdeelvraagstukken die de afgelopen periode door de provincies gezamenlijk tot een oplossing zijn gebracht. “We hebben samen meerdere, lastige dossiers tot een goed einde weten te brengen. Een knap staaltje werk.”

“Bij ons aantreden zijn we overeengekomen om – mede op advies van de heer Deetman – voor moeilijke verdeelvraagstukken een externe commissie in het leven te roepen. Het ging ten eerste om de verdeling van de natuurgelden.” Van Heukelom herinnert zich nog hoe “ingrijpend” dit vraagstuk was voor de provincies. Na de natuurgelden volgde de uitdaging van de “6000 megawatt energie. Die lukte ook, omdat de club die er zat er samen uit wilde komen. Ons gezamenlijk belang - én onze wil- was tot een oplossing te komen”. Het meest recente voorbeeld is volgens Van Heukelom de realisatie van de Programmatische Aanpak Stikstof (de PAS) en natuurlijk voor de nabije toekomst de externe commissie die zich buigt over de ‘aanpak verdeelvraagstukken provinciefonds’. 

 

van_heukelom.jpg

 

In het IPO-bestuur had Van Heukelom de portefeuilles e-overheid en werkgeverszaken, als gedeputeerde in de provincie Zeeland hield hij zich ook bezig met het openbaar vervoer, mobiliteit en de VTH. Als rode draad door alle portefeuilles heen herkent hij het vertrekpunt van de toekomstvisie ‘KOMPAS2020’: maatschappelijk opgaven staan centraal bij de taakopvatting en –invulling van de provincie. “De discussie over de provincie wat moet je ermee? Weg ermee! is gelukkig niet meer actueel. De provincie heeft duidelijke taken.” Volgens Van Heukelom is het zaak als provincie binnen die taken te zoeken naar de beste invulling waarbij er zeker sprake kan zijn van “differentiatie”. In zijn eigen provincie Zeeland ziet hij al goede voorbeelden.

“Belangrijke opgaven in Zeeland hebben betrekking op onze zorg en ons onderwijs. De provincie kan daarin faciliterend optreden. Wij kregen van minister Plasterk, toen van onderwijs, de autoriteit om samenwerking op gang te brengen”. Van Heukelom wijst op de Zeeuwse praktijkvoorbeelden van versterkte samenwerking tussen de ziekenhuizen en de ontwikkeling van basisscholen op plekken waar de vergrijzing een heikel punt is. Aan het succesproject Waterdunen waarbij economie, toerisme, cultuur en natuur hand in hand gaan heeft Van Heukelom ook goede herinneringen. “Vanuit economisch perspectief is het belangrijk altijd met elkaar alle uiteenlopende belangen te bespreken. Veel hangt met elkaar samen. Wie vestigt zich bijvoorbeeld op een plek waar geen goede zorg en kwalitatief goed onderwijs is?” Van Heukelom benadrukt dat het in de toekomst gaat om de flexibiliteit en de durf om te differentiëren bij de invulling van de provinciale kerntaken.

Als Zeeland een nieuw college van Gedeputeerde Staten heeft, treedt Van Heukelom terug uit de actieve politiek. “De samenwerking was heel intensief, maar toch ga ik het politieke bedrijf het meeste missen.” Hij maakt de vergelijking met een schaakspel. “Je moet altijd opletten. Van een toren krijg je een andere reactie dan van een loper. Je tegenstander kan je zelfs met een pion schaakmat zetten. Het draait allemaal om inzicht, kennis, visie.” Terugkijkend op vier jaar IPO-bestuur plakt Van Heukelom daar nog “het collegiale bestuur” aan vast.

Het mooiste uit de afgelopen periode vindt Van Heukelom de “gezamenlijke verbeterslag. De kracht van het provinciebestuur, en van het IPO-bestuur, valt of staat met de mensen. Met het elkaar gunnen en elkaar vertrouwen. Dan kom je overal uit.”        


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer