Henry Meijdam in het FD over digitalisering in de provincies

08 december 2017

In de bijlage ‘Smart Government‘ van het FD is een interview opgenomen met Henry Meijdam, directeur van het IPO. Het artikel gaat in op de samenwerking tussen de overheden op het gebied van digitalisering. De samenwerking is essentieel om vaart te kunnen maken. Henry Meijdam: “Door digitalisering toe te passen, kunnen wij onze kerntaken beter vervullen”.

In het artikel worden drie experts aan het woord gelaten over hoe de overheid slimmer en effectiever moet samenwerken om het (digitaliserings-)proces binnen en buiten de organisatie beter te regelen. Naast Henry Meijdam komen ook Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de UvA en de gemeentesecretaris van Den Bosch, Irma Woestenberg aan het woord.

Provinciaal samenwerken
“Provincies zijn onderdeel van de samenleving die druk aan het digitaliseren is. Als provincies kunnen wij dus niet achterblijven. Door digitalisering toe te passen, kunnen wij onze kerntaken beter vervullen. Ook kunnen wij veel transparanter en sneller naar de samenleving reageren.

Zo wordt er in de provincie Drenthe luchtfoto’s gemaakt om het aantal asbestdaken in beeld te brengen. In 2014 is hier een verbod op gekomen en door data op deze manier te gebruiken, kunnen wij veel efficiënter optreden. In Gelderland en Overijssel waar de Boswet van kracht is, wordt via satellieten data verzameld om boskapping tegen te gaan.

Het IPO heeft een aantal rollen bij de digitalisering van de provincies. Wij zijn een belangenorganisatie en vertegenwoordigen de provincies bij de rijksoverheid en in Europa. Daarnaast zijn wij een kennisplatform en maken overzichtelijk welke initiatieven en good practices er allemaal op het gebied van digitalisering zijn, zodat provincies sneller zelf stappen kunnen maken.

Het IPO heeft een eigen digitale agenda die als doel heeft om provincies met elkaar effectiever en efficiënter te laten samenwerken. De komst van de Omgevingswet is de grootste uitdaging op het moment voor de provincies. Deze wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dit vereist dat er een complex digitaal stelsel wordt gebouwd waarin veel informatiestromen door verschillende partijen worden aangeleverd.

Het Bureau ICT-toetsing raadt aan om dit langzaam uit te bouwen in plaats van een blauwdruk te maken waar je op termijn in verdrinkt. Naarmate er steeds meer gevoelige data uitgewisseld kan worden, is het ook belangrijk om goed na te denken over veiligheidsstandaarden zodat alle informatie niet gehackt kan worden.”

Het volledige artikel, met de bijdragen van Zef Hemel en Irma Woestenberg, kunt u hier lezen 


Gerelateerde berichten

Wat gebeurt er al op ‘de weg naar’ een circulair Nederland in 2050?

16 april 2018 - Hoe komen we tot een circulaire economie, hoe kunnen we dit gezamenlijk aanpakken, wat zijn de kansen en uitdagingen? Hierover praten de provincies met elkaar op een IPO-bijeenkomst op 26 april. Ook Vereniging Circulair Friesland (VCF) is volop bezig met de transitie naar een circulaire economie. Directeur Houkje Rijpstra vertelt over hun ambitieuze aanpak.
Lees meer

Ook Clemens Cornielje en Willibrord van Beek stoppen als commissaris

16 april 2018 - Niet alleen Johan Remkes, de commissaris van de Koning in Noord-Holland, kondigde vorige week zijn vertrek aan. Ook de commissaris van Gelderland, Clemens Cornielje en de commissaris van Utrecht, Willibrord van Beek, maakten bekend dat zij gaan stoppen.
Lees meer

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

13 april 2018 - Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.
Lees meer