Het interbestuurlijk programma: wanneer, waarom en hoe?

11 december 2017

De totstandkoming van het Interbestuurlijk Programma … het zal toch niet zo lang duren als de formatie van afgelopen zomer? Iedereen is nieuwsgierig: Met wie wordt er gesproken? Waarover?

En wat wordt het resultaat?

Michiel Koetsier (provincie Gelderland) is ‘ingevlogen’ om invulling te geven aan het programma, samen met een zogenaamde kopgroep: “We zijn nog zoekende, maar er is een duidelijk doel: een set heldere spelregels voor onderlinge samenwerking tussen de departementen, gemeenten, waterschappen en provincies. Vertrekpunt is het besef dat belangrijke maatschappelijke opgaven niet door één overheid kunnen worden opgelost. In de gezamenlijke aanpak zijn wederzijdse afhankelijkheid, gelijkwaardigheid, partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid sleutelwoorden.”

Ze zijn al een aantal weken hard aan de slag, de zogenaamde kopgroep:
Henry Meijdam (IPO), Hester Menninga (IPO), Johan Osinga (Overijssel),
Marcel Visser (Zuid-Holland), Henri Kool (Utrecht), Harrold Lesschen
(Zuid-Holland) en Michiel Koetsier (Gelderland).

De kopgroep werkt toe naar een set van heldere spelregels voor onderlinge samenwerking tussen de departementen, gemeenten, waterschappen en provincies. En ze formeren op hoofdlijnen een kapstok voor verschillende thema’s die als basis dient voor de toekomstige samenwerking met de departementen.

Hun belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt. Michiel: “Daarvoor brengen wij het gesprek tussen de overheden op gang. Alleen als we het samen eens zijn, elkaar begrijpen en met elkaar in gesprek zijn geweest, kunnen we daarna in de praktijk doen wat nodig is.

Het uiteindelijke doel is te komen tot een gelijkwaardig partnerschap (één overheid) en het is een goede manier om ons als een stevige gesprekspartner te tonen.”

De belangrijkste vragen die ze willen beantwoorden: Hoe kunnen we als decentrale overheden het beste met elkaar samenwerken? Wat is daarvoor nodig? En wat is het vertrekpunt? Waar staan we op dit moment?

Helder kader en zelfbewuste opstelling
Michiel Koetsier, de programmaleider van het IBP, constateerde tijdens een bijeenkomst van diverse decentrale overheden dat er onderling nog weinig connectie is: “In een werkgroep over Regionale Economie pleitte iedereen alleen maar voor zijn eigen onderwerp vanuit zijn eigen achtergrond en werkplek. De terugmelding plenair was dat dit nogal een lastig thema was. Ik heb toen in de groep gegooid dat het juist daarom een goed onderwerp is voor het IBP.

Het is toch zot dat mensen langs elkaar heen werken, terwijl ze allemaal in het zelfde gebied bezig zijn met onderwijs, de arbeidsmarkt en participatie en met bedrijven die behoefte hebben aan goed opgeleid personeel dat hun bedrijf kan bereiken. Bovendien verbaasde het me, blijkbaar was men helemaal niet zo goed op de hoogte van de kennis en kunde van de andere partijen, terwijl er toch ook goede praktijkvoorbeelden zijn. Na deze oproep veranderde de sfeer en werd er beter naar elkaar geluisterd.

Er was bijna opluchting, want de aanwezigen ontdekten dat ze ook van de ander konden leren en dat de sleutel voor hun probleem bij een ander kon liggen. Mooi om te zien dat een grote groep zich enthousiast meldde voor een vervolggesprek.”

Kortom, optimale samenwerking is vereist. Maar hoe kom je tot optimale samenwerking? Koetsier: “Het belangrijkste is een helder kader. Zoals gezegd, een set met spelregels waaraan elke partij moet voldoen. En (!) er is een zelfbewuste instelling van de provincies nodig. We moeten het Rijk niet alleen gaan vragen wat we nodig hebben, maar ook laten zien wat we te bieden hebben. Zo kunnen we elkaar verrijken.”

Ook al kost het nog de nodige inzet van alle betrokkenen en is de deadline nabij, toch is Koetsier hoopvol: “We willen een vliegende start maken in de samenwerkingsafspraken met het Rijk, zodat we als interbestuurlijk samenwerkende overheden onze doelen voor de komende jaren bereiken!”

Het streven is in januari 2018 een eerste concept van het IBP te kunnen presenteren.


Gerelateerde berichten

Nieuwjaarstoespraken Commissaris van de Koning 2018

15 januari 2018 - Een mooie traditie aan het begin van het jaar is de nieuwjaarstoespraak die in elke provincie wordt uitgesproken door de commissaris der Koning. Het IPO heeft alle teksten verzameld; deze kunt u hier lezen.
Lees meer

Nieuwjaarswoord van IPO-voorzitter Johan Remkes: ‘Denk vanuit het gezamenlijk belang en blijf nieuwsgierig’

12 januari 2018 - Allereerst wens ik u een heel voorspoedig en gezond 2018 toe. Sinds afgelopen najaar ben ik opnieuw (tijdelijk) voorzitter van het IPO. Met voldoening constateer ik dat een goede samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners het afgelopen jaar veel heeft opgeleverd. 
Lees meer

Jolinda van der Endt nieuwe directeur BIJ12

19 december 2017 - Vanaf 1 januari 2018 is Jolinda van der Endt de nieuwe directeur van BIJ12. Zij volgt hiermee Tjeerd Kampstra op, die de functie ruim anderhalf jaar ad interim heeft vervuld. Deze zal zijn werkzaamheden als programmadirecteur Omgevingswet Provincies bij het Interprovinciaal Overleg voortzetten. Van der Endt heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur en is sinds 2016 werkzaam bij BIJ12 als unitmanager Natuurinformatie en Natuurbeheer.
Lees meer