Het onmogelijke mogelijk? Atriumlezing met Ruud Koornstra en Reint Jan Renes

24 november 2017

Op 11 december 2017 organiseren het IPO, de VNG en de UvW in het Atrium van de VNG een ‘Atriumlezing’. De drie koepels gaan samen met Ruud Koornstra en Reint Jan Renes verkennen of decentrale overheden voor de energietransitie lering kunnen trekken uit ervaringen met eerdere decentralisaties en transitieprocessen.

De energietransitie is een immense opgave, groter dan de Deltawerken en omvangrijker dan de decentralisaties in het sociaal domein. De sleutel ligt onmiskenbaar op decentraal niveau, waarin de provincies verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke inpassingen die voor de transitie nodig zijn.

Wat kunnen de decentrale overheden reëel verwachten van hun inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars? Kunnen er wellicht slimme verbindingen worden gelegd die nu nog niet voor de hand liggen? En welke rol spelen media en communicatie daarbij?

Job Cohen, Thorbeckehoogleraar en voorzitter van het VNG Curatorium, zal de bijeenkomst modereren.

U bent van harte uitgenodigd. De lezing vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in het Atrium van de VNG (Nassaulaan 12, Den Haag). Aansluitend vindt een borrel plaats.

Ruud Koornstra is de eerste Energiecommissaris van Nederland. Een frontman met een overtuigend verhaal over waarom de transitie kan en gaat slagen, omdat innovatieve oplossingen al voorhandenzijn. 

Reint Jan Renes is lector cross-mediale communicatie in het publiek domein aan de Hogeschool Utrecht. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar communicatie en gedragsverandering.


Gerelateerde berichten

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer

Limburg trapt af: eerste bestuurlijke bijeenkomst over RES

27 juni 2018 - “Hoe komen we van regionale initiatieven naar een provinciaal bod aan het Rijk, voor het Klimaatakkoord? Hoe zetten we ambities om naar resultaten? Is compleet gasloos wonen in bestaande bebouwing een utopie? Hoe krijgen we de burger goed mee nu de besluitvorming nog niet definitief is?” Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de eerste van twaalf bestuurlijke informatiebijeenkomsten over de regionale energie en klimaatstrategie (RES). De provincie Limburg organiseerde de bijeenkomst op 25 juni, in samenwerking met het IPO, de UvW, de VNG en het Rijk.
Lees meer