Het onmogelijke mogelijk? Atriumlezing met Ruud Koornstra en Reint Jan Renes

24 november 2017

Op 11 december 2017 organiseren het IPO, de VNG en de UvW in het Atrium van de VNG een ‘Atriumlezing’. De drie koepels gaan samen met Ruud Koornstra en Reint Jan Renes verkennen of decentrale overheden voor de energietransitie lering kunnen trekken uit ervaringen met eerdere decentralisaties en transitieprocessen.

De energietransitie is een immense opgave, groter dan de Deltawerken en omvangrijker dan de decentralisaties in het sociaal domein. De sleutel ligt onmiskenbaar op decentraal niveau, waarin de provincies verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke inpassingen die voor de transitie nodig zijn.

Wat kunnen de decentrale overheden reëel verwachten van hun inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars? Kunnen er wellicht slimme verbindingen worden gelegd die nu nog niet voor de hand liggen? En welke rol spelen media en communicatie daarbij?

Job Cohen, Thorbeckehoogleraar en voorzitter van het VNG Curatorium, zal de bijeenkomst modereren.

U bent van harte uitgenodigd. De lezing vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in het Atrium van de VNG (Nassaulaan 12, Den Haag). Aansluitend vindt een borrel plaats.

Ruud Koornstra is de eerste Energiecommissaris van Nederland. Een frontman met een overtuigend verhaal over waarom de transitie kan en gaat slagen, omdat innovatieve oplossingen al voorhandenzijn. 

Reint Jan Renes is lector cross-mediale communicatie in het publiek domein aan de Hogeschool Utrecht. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar communicatie en gedragsverandering.


Gerelateerde berichten

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

13 april 2018 - Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.
Lees meer

Een werklab over de regionale aanpak van de energietransitie

09 april 2018 - Op woensdagmiddag 18 april organiseert Berenschot het werklab: Op weg naar een energieke regio – de regionale energietransitie in de praktijk. Het werklab staat in het teken van uitwisseling van dilemma’s en ervaringen rondom de organisatie van de energietransitie in de regio. In de praktijk lopen veel regio’s tegen dezelfde vragen aan zoals: hoe zorg je voor bestuurlijk draagvlak, welke instrumenten zet je in en hoe kom je naar uitvoering? In het werklab kunt u met Berenschot en andere professionals hierover het gesprek aan gaan.
Lees meer

Wet VET aangenomen in Eerste Kamer

05 april 2018 - Op 3 april is de Wet Voortgang Energietransitie (wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet), door de Eerste Kamer aangenomen.
Lees meer