Het onmogelijke mogelijk? Atriumlezing met Ruud Koornstra en Reint Jan Renes

24 november 2017

Op 11 december 2017 organiseren het IPO, de VNG en de UvW in het Atrium van de VNG een ‘Atriumlezing’. De drie koepels gaan samen met Ruud Koornstra en Reint Jan Renes verkennen of decentrale overheden voor de energietransitie lering kunnen trekken uit ervaringen met eerdere decentralisaties en transitieprocessen.

De energietransitie is een immense opgave, groter dan de Deltawerken en omvangrijker dan de decentralisaties in het sociaal domein. De sleutel ligt onmiskenbaar op decentraal niveau, waarin de provincies verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke inpassingen die voor de transitie nodig zijn.

Wat kunnen de decentrale overheden reëel verwachten van hun inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars? Kunnen er wellicht slimme verbindingen worden gelegd die nu nog niet voor de hand liggen? En welke rol spelen media en communicatie daarbij?

Job Cohen, Thorbeckehoogleraar en voorzitter van het VNG Curatorium, zal de bijeenkomst modereren.

U bent van harte uitgenodigd. De lezing vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in het Atrium van de VNG (Nassaulaan 12, Den Haag). Aansluitend vindt een borrel plaats.

Ruud Koornstra is de eerste Energiecommissaris van Nederland. Een frontman met een overtuigend verhaal over waarom de transitie kan en gaat slagen, omdat innovatieve oplossingen al voorhandenzijn. 

Reint Jan Renes is lector cross-mediale communicatie in het publiek domein aan de Hogeschool Utrecht. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar communicatie en gedragsverandering.


Gerelateerde berichten

Begrotingsbehandeling EZK: aandachtspunten energietransitie

12 december 2017 - Op 13 december start de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Provincies, gemeenten en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen te nemen die de energietransitie kunnen versnellen. Het betreft onder andere het verruimen van de SDE+-subsidieregeling, aanpassing van de Elektriciteitswet en harmonisering van regelgeving voor energiebesparing door bedrijven. De medeoverheden hebben de Tweede Kamerleden nogmaals een gezamenlijke brief gestuurd, waarin zij aandacht vragen voor deze en een aantal andere praktische punten en randvoorwaarden. 
Lees meer

Herziening Warmtewet belangrijke stap in de goede richting

08 december 2017 - Op 7 december vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de herziening van de Warmtewet. In het gesprek met de Kamer ging het vooral over de vraag: Zijn warmtenetten publiek of privaat eigendom? Gedeputeerde Han Weber (Zuid-Holland) heeft namens de VNG en de gezamenlijke provincies een bijdrage aan het gesprek geleverd. 
Lees meer

De energietransitie: We moeten het nu gaan waarmaken

30 november 2017 - Wat hoopt IPO-bestuurder Ad Meijer de komende jaren te bereiken op het gebied van de energietransitie? “De regionale samenwerking zou een prominente plek moeten krijgen in het toekomstige interbestuurlijk programma om de kansen op gebiedsniveau te kunnen pakken. Het feit dat de gezamenlijke investeringsagenda in Den Haag goed is opgepikt, betekent: Kansen voor verbinding en een gezamenlijke aanpak.”
Lees meer