Het onmogelijke mogelijk? Atriumlezing met Ruud Koornstra en Reint Jan Renes

24 november 2017

Op 11 december 2017 organiseren het IPO, de VNG en de UvW in het Atrium van de VNG een ‘Atriumlezing’. De drie koepels gaan samen met Ruud Koornstra en Reint Jan Renes verkennen of decentrale overheden voor de energietransitie lering kunnen trekken uit ervaringen met eerdere decentralisaties en transitieprocessen.

De energietransitie is een immense opgave, groter dan de Deltawerken en omvangrijker dan de decentralisaties in het sociaal domein. De sleutel ligt onmiskenbaar op decentraal niveau, waarin de provincies verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke inpassingen die voor de transitie nodig zijn.

Wat kunnen de decentrale overheden reëel verwachten van hun inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars? Kunnen er wellicht slimme verbindingen worden gelegd die nu nog niet voor de hand liggen? En welke rol spelen media en communicatie daarbij?

Job Cohen, Thorbeckehoogleraar en voorzitter van het VNG Curatorium, zal de bijeenkomst modereren.

U bent van harte uitgenodigd. De lezing vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in het Atrium van de VNG (Nassaulaan 12, Den Haag). Aansluitend vindt een borrel plaats.

Ruud Koornstra is de eerste Energiecommissaris van Nederland. Een frontman met een overtuigend verhaal over waarom de transitie kan en gaat slagen, omdat innovatieve oplossingen al voorhandenzijn. 

Reint Jan Renes is lector cross-mediale communicatie in het publiek domein aan de Hogeschool Utrecht. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar communicatie en gedragsverandering.


Gerelateerde berichten

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Regionale Energiestrategie: wat betekent dit?

04 oktober 2018 - Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? Het IPO maakte samen met de VNG en Unie van Waterschappen een publicatie met antwoorden op deze vragen.
Lees meer

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer