Inspiratiebijeenkomst ontwikkeling reservistenbeleid

30 Jan 2017

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) organiseren in samenwerking met het Ministerie van Defensie een inspiratiebijeenkomst over de samenwerking tussen werkgevers binnen de provincies, de waterschappen en het ministerie van Defensie. De organisaties willen gezamenlijk afspraken maken over het faciliteren van medewerkers bij provincies en waterschappen om als reservist bij Defensie te dienen.

Willibrord van Beek, commissaris van de Koning in Utrecht en oud-reservist bij Defensie: “de bijeenkomst is een aanrader voor zowel provinciale leidinggevenden die van doen (kunnen) krijgen met reservisten, als de reservisten zelf. Op deze manier wordt je in korte tijd bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen bij Defensie en het reservistenbeleid en kun je zelf ook je inbreng naar voren brengen en zo invloed uitoefenen.”

De bijeenkomst – met lunch - vindt plaats in het Waterschapshuis in Amersfoort op 16 februari 2017 van 10.00 tot plm. 14.00 uur.

U kunt u opgeven voor de bijeenkomst via bres@mindef.nl.
Voor nadere informatie kunt u bellen met 06 - 10 38 63 76. 

Gerelateerde berichten

De eerste ingrediënten voor de cao provincies

09 Feb 2017 - In co-creatie bouwen werkgevers en vakbonden momenteel aan een nieuwe cao. Op 1 en 2 februari is hierin een belangrijke stap gezet. Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers hebben met elkaar gesproken over het hoe, wat en waarom van een nieuwe cao provincies. Deze bijeenkomst heeft de eerste ingrediënten opgeleverd voor de nieuwe cao. Gezamenlijke werkgroepen gaan in februari/maart hun opdrachten tot input verder uitwerken.  
Lees meer

De eerste ingrediënten voor de cao provincies

09 Feb 2017 - In co-creatie bouwen werkgevers en vakbonden aan een nieuwe cao. Op 1 en 2 februari is hierin een belangrijke stap gezet. Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers hebben met elkaar gesproken over het waarom, het hoe en het wat van de nieuwe cao provincies. Deze bijeenkomst heeft hiervoor de eerste ingrediënten opgeleverd. Gezamenlijke werkgroepen gaan in februari/maart hun opdrachten tot input verder uitwerken.
Lees meer

Dag en Nacht van de Integriteit

25 Jan 2017 - Op 12 en 13 april 2017 vindt het congres ‘Dag en Nacht van de Integriteit’ plaats, het jaarcongres op het gebied van integriteit en integriteitsbevordering in de publieke sector. Het congres is georganiseerd door het Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel (CAOP) in samenwerking met IPO, VNG, UvW en de Ien Dales Leerstoel.  
Lees meer