Inspirerende bijeenkomst Kompas 2020 live

01 juli 2015

“Deze middag is bedoeld om een scherp beeld te krijgen van de betrokkenheid van de statenleden bij de aanpak van maatschappelijke opgaven door de provincies en in het bijzonder de opgaven waarin wordt samengewerkt met burgers, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Ik ben daarom blij dat er zoveel Statenleden  aanwezig zijn op deze warme dag”, aldus opende IPO-directeur Gerard Beukema de bijeenkomst Kompas live in het Huis van de provincies op 30 juni jl.

Het programma startte met een tweegesprek tussen Gerard Beukema en Hans Tijl, directeur  Ruimtelijke Ontwikkeling IenM. “Het rijk zoekt steeds meer de samenwerking met partijen, dus ook met de decentrale overheden, mede vanwege het feit dat steeds meer taken zijn gedecentraliseerd. 2015 is het Jaar van de Ruimte waarin we zo veel mogelijk mensen en organisaties bij elkaar te brengen die hechten aan de kwaliteit van hun leef- of werkomgeving. Het rijk en de provincies maken ieder hun eigen omgevingsvisie. Het doel is uiteindelijk te komen tot een gezamenlijke visie op de omgeving, zo stelde Hans Tijl. Gerard Beukema voegde daaraan toe dat de tijd dat we met de rug naar de samenleving staan ver achter ons ligt. “GS en PS moeten in samenspraak met elkaar én met de burgers de maatschappelijke opgaven oppakken.”

kompas live.jpg

 

Carrouselprogramma
De middag bestond uit drie werksessies, die door alle aanwezigen werden gevolgd. De provincie Noord-Holland liet zien dat samenwerking met veel partijen kan leiden tot verbroedering en mooie resultaten in het project dat zorgt voor een mooie kust van Den Helder tot Camperduin. “Elkaar vertrouwen en oog hebben voor elkaars belangen zijn de belangrijkste ingrediënten die hebben geleid tot deze goede resultaten.” De provincie Limburg liet zien hoe een goed samenspel tussen college en staten heeft geleid tot samenwerking met lokale en regionale media gericht op het tegengaan van verschraling in het medialandschap. Tot slot laat het project Landstad Noord Nederland zien hoe de drie noordelijke provincies  samen met de vier steden Emmen, Assen, Groningen en Leeuwarden bijdragen aan innovatie, duurzame groei en werk. De sessies bleken te kort om alle vragen te beantwoorden, maar gelukkig kon tijdens de borrel nog lang worden nagepraat over volgens de aanwezige Statenleden zeer inspirerende sessies.
 
Kompas 2020
KOMPAS 2020 vormt de leidraad van de Provinciale Statenverkiezingen die plaatsvonden in maart 2015 en de Tweede Kamer verkiezingen 2017.  In Kompas 2020 staan de maatschappelijke opgaven centraal. Deze zijn leidend voor de rol en positie die de provincies nu en in de toekomst vervullen. Tijdens het IPO Jaarcongres 2015 dat plaats vindt op 30 september zal het thema ‘Grensverleggende samenwerking ‘ als onderdeel van Kompas 2020 verder worden uitgewerkt.  

Gerelateerde berichten

Jop Fackeldey namens Flevoland in IPO-bestuur

25 mei 2018 - PvdA-gedeputeerde Jop Fackeldey (Flevoland) is op 24 mei tot bestuurslid van het IPO benoemd. Hij is vanaf nu verantwoordelijk voor de portefeuille Energie.
Lees meer

Wie worden de beste overheidsmanager en -organisatie van 2018?

30 april 2018 - Op 19 november worden de Overheidsawards uitgereikt aan de ‘Beste Overheidsorganisatie van het jaar’ en aan de ‘Overheidsmanager van het Jaar 2018’. Bent of kent u de beste overheidsmanager of organisatie van 2018?
Lees meer

Algemene Vergadering IPO blij met nieuwe voorzitter

23 april 2018 - De leden van de Algemene Vergadering van het IPO zijn blij met de benoeming van Theo Bovens tot voorzitter en iPOST verzamelde enkele reacties. Sinds 12 april 2018 is Theo Bovens officieel in functie, aanleiding voor Binnenlands Bestuur om hem te interviewen. Bovens: ‘Als je wordt gevraagd, moet je afwachten of er ook draagvlak voor is.’
Lees meer