Integrale visie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers omarmd door Tweede Kamer

26 mei 2016

De Tweede Kamer omarmde in het Algemeen Overleg de integrale visie op de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Deze visie is door Binnenlandse Zaken op verzoek van IPO, VNG, UVW en de beroepsverenigingen van politieke ambtsdragers opgesteld. Na jaren van ad hoc maatregelen was het nodig dat de minister met een visie kwam (zie ook). In aanloop naar het debat hadden al een aantal prominente Nederlanders een oproep gedaan om de rechtspositie van politieke ambtsdragers niet verder te versoberen (zie ook).

Evaluatie Appa
De Tweede Kamer hecht veel waarde aan de evaluatie van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) die op dit moment loopt en naar verwachting begin 2017 naar de Tweede Kamer gaat. Pas dan wil de Tweede Kamer zich buigen over de vraag of de 3 maanden ontheffing van de sollicitatieplicht na aftreden op deze wijze moet blijven bestaan. De Tweede Kamer, met uitzondering van de SP, benadrukte het belang van een aparte uitkeringsregeling voor politici (zoals de Appa). Minister Plasterk wees op het belang van een dergelijke regeling voor de democratie. De SP, bij monde van Ronald van Raak, was het hier niet mee eens. Hij komt ergens na zomerreces met een nieuw wetsvoorstel om de politieke ambtsdragers onder de WW te laten vallen.
 
Onafhankelijke commissie
In de visie heeft de minister de suggestie gedaan om een onafhankelijke adviescommissie voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers op te richten. PvdA en CDA gaven aan een dergelijke onafhankelijke commissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de rechtspositie van politieke ambtsdragers een goed idee te vinden. De minister komt hier ook begin 2017 op terug.
 
Fondsvorming Appa
Tot slot, gaf de Tweede Kamer nogmaals aan voor de fondsvorming van de Appa te zijn. De Kamer vroeg zich wel af waarom dat zo lang duurt. De Minister heeft nogmaals uitgelegd dat dit samenhangt met nog benodigde wijzigingen, overgangsrecht en positie van het ABP. Vooral D66, bij monde van Koser Kaya) vroeg of het toch niet anders kon. Het antwoord was “nee, maar ik zal nogmaals kijken”.

Gerelateerde berichten

Verken de grenzen van integriteit

28 mei 2018 - Rumoer rond het aftreden van wethouders en burgemeesters, waarschuwingen voor ondermijning van het gemeentelijk bestuur, de snelle opkomst van #MeToo en datamisbruik. Integriteit is relevanter dan ooit. De Dag (en Nacht) van de Integriteit staan dit jaar in het teken van de grenzen van integriteit. De dag is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de integriteit van de publieke sector. 
Lees meer

Wat vindt u van de cao?

04 mei 2018 - Hoe werkt de cao 2017-2018 in de praktijk? Wat gaat er goed en wat zou in de nieuwe cao aangepast moeten worden?  De cao-partijen willen het graag van u weten. Daarom hebben het IPO en de vakbonden AVV, CMHF, CNV en FNV  een enquête opgesteld. Uw reactie wordt heel erg op prijs gesteld. Wij hopen op een hoge respons!
Lees meer

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer