Integrale visie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers omarmd door Tweede Kamer

26 mei 2016

De Tweede Kamer omarmde in het Algemeen Overleg de integrale visie op de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Deze visie is door Binnenlandse Zaken op verzoek van IPO, VNG, UVW en de beroepsverenigingen van politieke ambtsdragers opgesteld. Na jaren van ad hoc maatregelen was het nodig dat de minister met een visie kwam (zie ook). In aanloop naar het debat hadden al een aantal prominente Nederlanders een oproep gedaan om de rechtspositie van politieke ambtsdragers niet verder te versoberen (zie ook).

Evaluatie Appa
De Tweede Kamer hecht veel waarde aan de evaluatie van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) die op dit moment loopt en naar verwachting begin 2017 naar de Tweede Kamer gaat. Pas dan wil de Tweede Kamer zich buigen over de vraag of de 3 maanden ontheffing van de sollicitatieplicht na aftreden op deze wijze moet blijven bestaan. De Tweede Kamer, met uitzondering van de SP, benadrukte het belang van een aparte uitkeringsregeling voor politici (zoals de Appa). Minister Plasterk wees op het belang van een dergelijke regeling voor de democratie. De SP, bij monde van Ronald van Raak, was het hier niet mee eens. Hij komt ergens na zomerreces met een nieuw wetsvoorstel om de politieke ambtsdragers onder de WW te laten vallen.
 
Onafhankelijke commissie
In de visie heeft de minister de suggestie gedaan om een onafhankelijke adviescommissie voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers op te richten. PvdA en CDA gaven aan een dergelijke onafhankelijke commissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de rechtspositie van politieke ambtsdragers een goed idee te vinden. De minister komt hier ook begin 2017 op terug.
 
Fondsvorming Appa
Tot slot, gaf de Tweede Kamer nogmaals aan voor de fondsvorming van de Appa te zijn. De Kamer vroeg zich wel af waarom dat zo lang duurt. De Minister heeft nogmaals uitgelegd dat dit samenhangt met nog benodigde wijzigingen, overgangsrecht en positie van het ABP. Vooral D66, bij monde van Koser Kaya) vroeg of het toch niet anders kon. Het antwoord was “nee, maar ik zal nogmaals kijken”.

Gerelateerde berichten

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer

Participatieverhalen uit de provincies: de mens achter de ’garantiebaan’

20 december 2017 - Op 18 december 2017, tijdens een themadag Garantiebanen, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boekje: Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies. In de publicatie wordt een uniek beeld van de mens achter de garantiebaan geschetst: een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De sector provincies stond met de Banenafspraak aan de lat voor het realiseren van 340 fte garantiebanen voor 2024. Een succesvol traject, wat ook blijkt uit de verhalen.
Lees meer

Vanaf 2020 geldt het privaat arbeidsrecht voor de meeste ambtenaren

04 december 2017 - Voor de meeste ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020. 
Lees meer