‘Intensiever samenwerken tegen droogte’

30 augustus 2018

Na de droogte van deze zomer zullen alle betrokken overheden en organisaties nóg intensiever moeten samenwerken om het vraagstuk van klimaatverandering aan te pakken. “We werken al zeven jaar aan maatregelen om ons aan te passen aan klimaatverandering. Nooit zag ik zo duidelijk in de praktijk hoe essentieel het is dat we dat doen”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman.

gedeputeerde Bert Boerman (002).jpg

 Boerman blikt in een interview op de website van het Interbestuurlijk Programma (IBP) terug op de afgelopen periode van extreme droogte en zijnm ervaringen binnen het crisisteam. “Vanaf half juli overlegden we dagelijks met waterschappen, het waterbedrijf en later ook de veiligheidsregio, Rijkswaterstaat en verschillende ministeries, om elkaar te informeren en waar nodig in actie te komen.”

Concrete maatregelen
Dit leidde tot diverse concrete maatregelen, zoals een beregeningsverbod voor gebieden met te weinig oppervlaktewater. Boeren in een straal van 200 meter rond natuurgebieden mochten bovendien geen grondwater gebruiken om hun land te besproeien. Boerman: “In de kop van Overijssel hebben we tijdelijk het waterpeil verhoogd om een waterbuffer op te bouwen. We zijn met vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw bij agrariërs in onze provincie op bezoek geweest, zodat de boeren konden laten zien tegen welke problemen zij aanlopen.”   
 
Onder de indruk
De Overijsselse gedeputeerde heeft zodoende de afgelopen tijd gezien hoe belangrijk het is met elkaar in gesprek te gaan. “Dan begrijp je elkaar beter. Ik ben bijvoorbeeld erg onder de indruk van de bereidheid van agrariërs om mee te werken aan maatregelen, die soms hun eigen bedrijf schaden. De sector is zo sterk, dat bedrijven voor het algemeen belang hun persoonlijke belangen opzij kunnen zetten.”
 
Interbestuurlijk Programma
Klimaatadaptatie is één van de thema’s binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken binnen dit programma gezamenlijk aan een aantal grote maatschappelijke opgaven.

Lees hier het volledige interview met gedeputeerde Bert Boerman.

 


Gerelateerde berichten

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer