‘Intensiever samenwerken tegen droogte’

30 augustus 2018

Na de droogte van deze zomer zullen alle betrokken overheden en organisaties nóg intensiever moeten samenwerken om het vraagstuk van klimaatverandering aan te pakken. “We werken al zeven jaar aan maatregelen om ons aan te passen aan klimaatverandering. Nooit zag ik zo duidelijk in de praktijk hoe essentieel het is dat we dat doen”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman.

gedeputeerde Bert Boerman (002).jpg

 Boerman blikt in een interview op de website van het Interbestuurlijk Programma (IBP) terug op de afgelopen periode van extreme droogte en zijnm ervaringen binnen het crisisteam. “Vanaf half juli overlegden we dagelijks met waterschappen, het waterbedrijf en later ook de veiligheidsregio, Rijkswaterstaat en verschillende ministeries, om elkaar te informeren en waar nodig in actie te komen.”

Concrete maatregelen
Dit leidde tot diverse concrete maatregelen, zoals een beregeningsverbod voor gebieden met te weinig oppervlaktewater. Boeren in een straal van 200 meter rond natuurgebieden mochten bovendien geen grondwater gebruiken om hun land te besproeien. Boerman: “In de kop van Overijssel hebben we tijdelijk het waterpeil verhoogd om een waterbuffer op te bouwen. We zijn met vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw bij agrariërs in onze provincie op bezoek geweest, zodat de boeren konden laten zien tegen welke problemen zij aanlopen.”   
 
Onder de indruk
De Overijsselse gedeputeerde heeft zodoende de afgelopen tijd gezien hoe belangrijk het is met elkaar in gesprek te gaan. “Dan begrijp je elkaar beter. Ik ben bijvoorbeeld erg onder de indruk van de bereidheid van agrariërs om mee te werken aan maatregelen, die soms hun eigen bedrijf schaden. De sector is zo sterk, dat bedrijven voor het algemeen belang hun persoonlijke belangen opzij kunnen zetten.”
 
Interbestuurlijk Programma
Klimaatadaptatie is één van de thema’s binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken binnen dit programma gezamenlijk aan een aantal grote maatschappelijke opgaven.

Lees hier het volledige interview met gedeputeerde Bert Boerman.

 


Gerelateerde berichten

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Deltacongres over klimaatverandering

10 september 2018 - Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin forse stormen, hoosbuien en droogte vaker voor kunnen komen? Dit is op 1 november onderwerp van gesprek tijdens het Deltacongres 2018. Het IPO is één van de organisatoren.
Lees meer