IPO bestuurder Marc Witteman neemt eindrapport TSJ in ontvangst

17 december 2014

“Met het laatste rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg kan verder gebouwd worden aan de toekomst van de gedecentraliseerde jeugdzorg in Nederland” aldus Marc Witteman, portefeuillehouder jeugdzorg in het IPO-bestuur. Hij nam vanochtend – samen met staatssecretaris Fred Teeven (VVD, VenJ) en een vertegenwoordiging van de VNG - het laatste rapport van de TSJ in ontvangst. “Mede dankzij de onafhankelijke en kritische blik van de TSJ hebben we gezamenlijk vorderingen kunnen maken”.
 
De TSJ was ingesteld in opdracht van het rijk, de VNG en het IPO. Witteman erkent dat de “TSJ niet altijd populair is geweest” in het afgelopen jaar en “er af en toe zeker sprake was van spanning tussen opdrachtgever en commissie”. Vanuit het provincie-perspectief is Witteman de TSK erkentelijk voor het aanstippen van zorgpunten die “wij zelf ook aanstipten in de decentralisatie.” Witteman kan de komende feestdagen terugkijken op ruim 20 jaar provinciale jeugdzorg. In het afscheidsinterview met Witteman als IPO-bestuurder in januari 2015 wordt uitgebreid stilgestaan bij zijn analyse van die periode.

Gerelateerde berichten

“Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn funest. De gemeentelijke focus op preventie is ook daarom zo belangrijk”

20 januari 2015 - Met de decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari verruilt IPO-bestuurslid en portefeuillehouder jeugdzorg, Marc Witteman, de provincie Flevoland voor de burgemeesterspost in de gemeente Stichtse Vecht. Lees hier zijn afscheidsinterview.
Lees meer

IPO neemt afscheid van de jeugdzorg

20 november 2014 - De provincies waren de afgelopen 20 jaar verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg. Per 1 januari 2015 gaat de jeugdzorg over naar gemeenten. De gedeputeerden jeugdzorg kwamen op 20 november in Utrecht bijeen om in gezamenlijkheid ‘afscheid’ te nemen van dit IPO-dossier.  
Lees meer

Moties Tweede Kamer in kader van transitie jeugdzorg

04 juli 2014 - In de avonduren van donderdag 3 juli heeft de Tweede Kamer gestemd over moties die waren ingediend naar aanleiding van het overleg over de transitie jeugdzorg van vorige week. De staatsecretarissen Van Rijn (VWS, PvdA) en Teeven (VenJ, VVD) hebben reeds extra acties in het vooruitzicht gesteld om de risico’s van de transitie zo veel mogelijk te beperken. 
Lees meer