IPO blij met visie op rechtspositie politieke ambtsdragers

05 juni 2015

De minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk (PvdA), heeft deze week de langverwachte integrale visie op de rechtspositie van politieke ambtsdragers naar de Tweede Kamer gestuurd. Het IPO is blij met deze visie. In het recente verleden zijn er veel losse wijzigingen in de rechtspositie van de CdK’s, gedeputeerden en statenleden doorgevoerd zonder dat hier een duidelijke visie achter leek te zitten. 

In de visie staat dat de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers in principe zo veel mogelijk in lijn zijn met die van werknemers. De bijzondere positie en de staatsrechtelijke verhoudingen brengen echter met zich mee dat de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers soms een bijzondere vorm (moeten) hebben.

Voortvarend
Het IPO hoopt dat de Tweede Kamer deze visie onderschrijft en deze voortaan als richtsnoer zal gebruiken als zij over de rechtspositie van politieke ambtsdragers praat. Het IPO heeft samen met de andere koepels en de bestuurdersverenigingen de Tweede Kamer opgeroepen het gesprek over de visie met hen aan te gaan. Daarnaast gaat het IPO ervan uit dat nu deze visie er ligt, dat een aantal moeizaam verlopende dossiers (zoals de fondsvorming van de Appa) nu weer met voortvarendheid opgepakt zullen worden door het kabinet.

Gerelateerde berichten

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer

Participatieverhalen uit de provincies: de mens achter de ’garantiebaan’

20 december 2017 - Op 18 december 2017, tijdens een themadag Garantiebanen, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boekje: Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies. In de publicatie wordt een uniek beeld van de mens achter de garantiebaan geschetst: een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De sector provincies stond met de Banenafspraak aan de lat voor het realiseren van 340 fte garantiebanen voor 2024. Een succesvol traject, wat ook blijkt uit de verhalen.
Lees meer

Vanaf 2020 geldt het privaat arbeidsrecht voor de meeste ambtenaren

04 december 2017 - Voor de meeste ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020. 
Lees meer