IPO blij met visie op rechtspositie politieke ambtsdragers

05 juni 2015

De minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk (PvdA), heeft deze week de langverwachte integrale visie op de rechtspositie van politieke ambtsdragers naar de Tweede Kamer gestuurd. Het IPO is blij met deze visie. In het recente verleden zijn er veel losse wijzigingen in de rechtspositie van de CdK’s, gedeputeerden en statenleden doorgevoerd zonder dat hier een duidelijke visie achter leek te zitten. 

In de visie staat dat de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers in principe zo veel mogelijk in lijn zijn met die van werknemers. De bijzondere positie en de staatsrechtelijke verhoudingen brengen echter met zich mee dat de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers soms een bijzondere vorm (moeten) hebben.

Voortvarend
Het IPO hoopt dat de Tweede Kamer deze visie onderschrijft en deze voortaan als richtsnoer zal gebruiken als zij over de rechtspositie van politieke ambtsdragers praat. Het IPO heeft samen met de andere koepels en de bestuurdersverenigingen de Tweede Kamer opgeroepen het gesprek over de visie met hen aan te gaan. Daarnaast gaat het IPO ervan uit dat nu deze visie er ligt, dat een aantal moeizaam verlopende dossiers (zoals de fondsvorming van de Appa) nu weer met voortvarendheid opgepakt zullen worden door het kabinet.

Gerelateerde berichten

Je bent ambtenaar en ook reserve officier

20 november 2017 - Stel: de ambtenaar in je team is ook reserve officier bij Defensie. Dit is een interessante combinatie van werkzaamheden, maar het heeft tegelijkertijd consequenties voor de arbeidsvoorwaarden. In de ‘Handreiking reservisten’ kunnen leidinggevenden, HR-adviseurs en werknemers bij provincies en waterschappen lezen hoe ze hiermee om moeten gaan. Op 20 november vond in het Huis van de Provincies de officiële ondertekening plaats van de beide documenten, voor provincies en waterschappen. 
Lees meer

Wat moet en mag de integere ambtenaar?

01 november 2017 - Op 28 november vindt in Utrecht het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Onder leiding van prof. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel) kunnen volksvertegenwoordigers van gedachten wisselen over integriteitsvraagstukken en inspiratie opdoen bij sprekers uit wetenschap en praktijk. 
Lees meer

De CAP regeling is vernieuwd!

07 september 2017 - De afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van het provinciepersoneel zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en in de Uitvoeringsregelingen van de CAP. Die zijn per 1 september 2017 gewijzigd. De wijziging betreft de Regeling Jaargesprekken, die per 1 september is vervallen. 
Lees meer