IPO-jaarcongres 2018 over het Europa van de regio’s

09 juli 2018

‘Europa van de regio’s: kies uw toekomst’. Dit is het thema van het IPO-jaarcongres 2018, dat op 11 en 12 oktober in Brussel gehouden wordt. Het congres gaat over de thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt. 

Europa heeft een steeds grotere invloed op het provinciale beleid en de uitvoering hiervan in de regio. In het voorjaar van 2019 brengen de Nederlandse kiezers hun stem uit voor de verkiezingen van Provinciale Staten en van het Europees Parlement. Voor de gezamenlijke provincies reden om, samen met het Huis van de Nederlandse Provincies, voor de eerste keer het IPO Jaarcongres te organiseren in Brussel, het bestuurlijk hart van Europa. Het thema dit jaar is: ‘Europa van de regio’s: kies uw toekomst’.

Gastheer van het IPO Jaarcongres is het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Het IPO Jaarcongres is dé mogelijkheid voor Statenleden en leden van Gedeputeerde Staten, provinciale collega’s en vertegenwoordigers van de Europese instellingen om elkaar te leren kennen en kennis uit te wisselen.

Programma
Het congres start op donderdag 11 oktober in Concert Noble met een sfeervolle avond waar deelnemers kunnen netwerken met hun collega-Statenleden en leden Gedeputeerde Staten, maatschappelijke partners en dit jaar dus ook met het Europese netwerk van de provincies!. Op vrijdag 12 oktober gaat het congres verder in het Comité van de Regio’s - de Europese instelling van en voor de provincies. Hier krijgen de deelnemers een  inspirerend, leerzaam en interactief programma aangeboden, met onder meer zes workshops voor en door provincies. De workshops zijn gericht op die thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt. Elke workshop wordt georganiseerd door twee provincies, met betrokkenheid van Statenleden en mensen uit het Europese netwerk. Bij uw aanmelding kunt u aangeven aan welke workshop u wenst deel te nemen.
 
Meer informatie
Het volledige programma is te vinden op de vorige week gelanceerde website jaarcongres.ipo.nl. Houd de website en Twitter #ipojaarcongres in de gaten voor nieuws en wetenswaardigheden. Vragen over het IPO Jaarcongres 2018? Stuur een e-mail met uw vraag en uw contactgegevens naar jaarcongres@ipo.nl. U hoort daarna spoedig van ons!

Gerelateerde berichten

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer

Nacht van de integriteit voor dagelijks bestuurders

07 september 2018 - De ‘Nacht van de Integriteit 2018’ komt eraan. Op 26 september spreken de dagelijks bestuurders van decentrale overheden met elkaar en met experts over de vraag hoe zij hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur goed kunnen vormgeven. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken houdt een inleiding over het thema dat zo belangrijk is voor het vertrouwen van de burger in de overheid.
Lees meer

Zoeken naar statenleden: onbekend maakt onbemind

03 september 2018 - Politieke partijen zijn druk bezig hun kandidatenlijsten op te stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Onbekendheid met het werk van statenleden maakt het niet altijd makkelijk om kandidaten te vinden. “Het is daarom goed dat de provincies dit via een podcastserie of cursus onder de aandacht brengen”, zegt Harold van de Velde, statenlid in Zeeland en voorzitter van Statenlidnu, de vereniging voor statenleden. Ook pleit hij voor een hogere vergoeding voor statenleden.
Lees meer