IPO-jaarcongres 2018 over het Europa van de regio’s

09 juli 2018

‘Europa van de regio’s: kies uw toekomst’. Dit is het thema van het IPO-jaarcongres 2018, dat op 11 en 12 oktober in Brussel gehouden wordt. Het congres gaat over de thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt. 

Europa heeft een steeds grotere invloed op het provinciale beleid en de uitvoering hiervan in de regio. In het voorjaar van 2019 brengen de Nederlandse kiezers hun stem uit voor de verkiezingen van Provinciale Staten en van het Europees Parlement. Voor de gezamenlijke provincies reden om, samen met het Huis van de Nederlandse Provincies, voor de eerste keer het IPO Jaarcongres te organiseren in Brussel, het bestuurlijk hart van Europa. Het thema dit jaar is: ‘Europa van de regio’s: kies uw toekomst’.

Gastheer van het IPO Jaarcongres is het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Het IPO Jaarcongres is dé mogelijkheid voor Statenleden en leden van Gedeputeerde Staten, provinciale collega’s en vertegenwoordigers van de Europese instellingen om elkaar te leren kennen en kennis uit te wisselen.

Programma
Het congres start op donderdag 11 oktober in Concert Noble met een sfeervolle avond waar deelnemers kunnen netwerken met hun collega-Statenleden en leden Gedeputeerde Staten, maatschappelijke partners en dit jaar dus ook met het Europese netwerk van de provincies!. Op vrijdag 12 oktober gaat het congres verder in het Comité van de Regio’s - de Europese instelling van en voor de provincies. Hier krijgen de deelnemers een  inspirerend, leerzaam en interactief programma aangeboden, met onder meer zes workshops voor en door provincies. De workshops zijn gericht op die thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt. Elke workshop wordt georganiseerd door twee provincies, met betrokkenheid van Statenleden en mensen uit het Europese netwerk. Bij uw aanmelding kunt u aangeven aan welke workshop u wenst deel te nemen.
 
Meer informatie
Het volledige programma is te vinden op de vorige week gelanceerde website jaarcongres.ipo.nl. Houd de website en Twitter #ipojaarcongres in de gaten voor nieuws en wetenswaardigheden. Vragen over het IPO Jaarcongres 2018? Stuur een e-mail met uw vraag en uw contactgegevens naar jaarcongres@ipo.nl. U hoort daarna spoedig van ons!

Gerelateerde berichten

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

31 juli 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer

Woonplaatsvereiste gedeputeerden versoepeld

05 juli 2018 - Gedeputeerden en wethouders kunnen langer buiten de provincie of gemeente wonen waarin zij werken. Het wetsvoorstel dat dit regelt is aangenomen door de Tweede Kamer.
Lees meer

Jan Jacob van Dijk over het IBP: ‘Samenwerking is geen keuze’

08 juni 2018 - Samenwerking tussen overheden is geen keuze. “We ontkomen er niet aan. Alleen met samenwerking komen we verder”, zo kijkt Jan Jacob van Dijk naar het interbestuurlijk programma. Van Dijk nam eind mei afscheid als gedeputeerde in Gelderland en bestuurslid van het IPO. We vroegen hem naar zijn visie op het IBP, waarin het IPO met het rijk, VNG en Unie van Waterschappen afspraken heeft gemaakt om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken.
Lees meer