IPO onderschrijft pleidooi Raad voor Cultuur voor regionale benadering cultuurbeleid

24 november 2017

De Raad voor Cultuur pleit in zijn verkenning over de stedelijke cultuurregio’s ‘Cultuur voor stad, land en regio’ voor een cultuurbeleid waarin meer rekening wordt gehouden met regionale keuzes. De Raad adviseert minister Van Engelshoven (Ministerie OCW, D66) daarvoor middelen beschikbaar te stellen. Provincies onderschrijven dit pleidooi.

De Raad schrijft dat ‘stedelijke regio’s goed in staat zijn om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur’. Tevens wil de Raad dat er meer erkenning en financiering komt voor de betekenis en kwaliteit van cultuur in de regio.

Initiatief bij de regio
Daarnaast constateert de Raad dat het huidige, 25-jaar oude, Rijkscultuurbestel ‘steeds minder doet waarvoor het is bedoeld: randvoorwaarden creëren voor een bloeiend cultureel leven’. Het beleid is niet gericht op de samenhang van culturele voorzieningen en bovendien sterk nationaal georiënteerd. Om regionale en lokale overwegingen mee te laten spelen zou in elke stedelijke regio een regionale infrastructuur (RIS) moeten worden ingericht. De Raad adviseert minister Van Engelshoven om de regio’s uit te nodigen met een overtuigend en inspirerend plan te komen.
 
Meer samenhang
“Provincies zijn blij met de erkenning van de Raad voor de regionale culturele infrastructuur”, benadrukt Hester Maij (IPO-portefeuillehouder stedelijke cultuurregio’s). “Wij pleiten ervoor dat in een nieuw landelijk cultuurbeleid de kracht van de samenhang binnen culturele ecosystemen gezien, gewaardeerd en versterkt wordt”. De provincies verwachten daarbij dat de basisinfrastructuur altijd onderdeel is van de regionale infrastructuur.
 
Dialoog is van belang
Provincies gaan de dialoog graag aan. Zij verwachten dat bijvoorbeeld regelgeving voor culturele instellingen en makers worden vereenvoudigd wanneer overheden intensiever samenwerken. Daarnaast is over de wijze van (co-)financieren nog veel te bespreken wat betreft de verhouding tussen rijk, provincies en gemeenten.

Provincies hechten belang aan het gezamenlijke traject met zowel de overheden als de cultuurfondsen en de cultuursector voor een nieuw te ontwikkelen cultuurbeleid.

Het beleid maakt nu al veel energie los. Zo zijn in verschillende regio’s al veel plannen opgesteld. Het IPO is blij met deze energie en hoopt dat ook de minister de verschillende initiatieven waardeert.

De Cultuurplanperiode vanaf 2021: Hoe gaat het verder?
De verkenning van de Raad naar de stedelijke cultuurregio is belangrijke input voor de minister bij het formuleren van nieuw cultuurbeleid.

De visiebrief van de minister voor de nieuwe cultuurplanperiode verschijnt in februari 2018. Het IPO zal samen met de VNG een brief aan de minister sturen als input voor deze visiebrief. Het is de ambitie van de overheden vervolgens voor de zomer van 2018 een gezamenlijke adviesaanvraag vast te stellen voor het cultuurbeleid vanaf 2021.


Gerelateerde berichten

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Een passend cultureel aanbod in de eigen regio: een meerwaarde voor ons levensgenot

19 maart 2018 - Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Hierin nodigt het kabinet andere overheden uit stedelijke en regionale profielen op te stellen ter voorbereiding op de nieuwe subsidieperiode (start 2021). Een IPO-werkgroep doet al het nodige voorwerk. Actieve regio’s komen hier regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen over het cultuurbeleid. Voorzitter Daphne Wassink: ‘Er is zoveel dynamiek en cultureel talent in de provincies. We willen dit laten zien aan het Rijk én we willen ze hierbij betrekken. Daarom werken we nu in de stedelijke en regionale profielen al een beleidsplan uit voor de nieuwe subsidieperiode.’
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer