“IPO is ook verantwoordelijkheid nemen en lef tonen” – afscheidsinterview Henk van de Boer

09 juni 2015

De brand bij Chemie-Pack, de problemen bij tankopslagbedrijf Odfjell, het haalde vaak het nieuws en maakte het dossier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) tot één van de meest prioritaire dossiers binnen het IPO-Bestuur. Henk van de Boer was de afgelopen twee jaar verantwoordelijk IPO-bestuurder op dit dossier en kreeg het dus behoorlijk voor de kiezen. Hij neemt nu afscheid als gedeputeerde in Drenthe en daarmee ook van het IPO: “Ik kijk er met genoegen op terug en zou me zo weer vier jaar inzetten voor het IPO.”

Storm aan calamiteiten
Van de Boer maakte twee jaar geleden de overstap van Statenlid naar gedeputeerde in Drenthe. Hij volgde tussentijds Tanja Klip op en kwam daarmee naar eigen zeggen “terecht op al rijdende trein.” Hij kreeg er direct de IPO-taken van mevrouw Klip bij en werd zo lid van het IPO-Bestuur en voorzitter van de adviescommissie VTH (inclusief de Regionale uitvoeringsdiensten). Die commissie had de pittige taak om ondanks de storm aan calamiteiten die het nieuws haalden in gezamenlijkheid afspraken te maken over een duurzame kwaliteitsverbetering van de VTH.
 
Henk van de Boer
 
 
Sterke positie
“Een boeiend proces” noemt Van de Boer de totstandkoming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) die voor die kwaliteitsverbetering gaan zorgen. “Het was lastig omdat provincies nooit helemaal op één lijn zitten in zo’n traject, maar we wisten dat we alleen wat konden bereiken wanneer we samen zouden werken. Het is ons altijd gelukt om in Den Haag afspraken te maken waarin alle provincies zich in konden herkennen. Daarmee hadden we een sterke positie in de onderhandelingen met VNG, Unie van Waterschappen en ministerie van I&M.”
 
Landsdekkend stelsel RUD’s
1 juli 2014 was een mijlpaal in het RUD’s-dossier. Op die dag ging de laatste RUD in Utrecht aan de slag en was het landsdekkend stelsel van RUD’s gerealiseerd. In die omgevingsdiensten worden de uitvoerende taken in het milieu- en omgevingsrecht van zowel provincies als gemeenten gebundeld. “Nu moet in de praktijk blijken of wat we beoogd hebben er ook uit komt. Daarom vind ik het belangrijk dat de verantwoordelijke bestuurders elkaar ook in IPO-verband blijven treffen.”
 
Nek uitsteken
Van de Boer kijkt positief terug op zijn tijd als IPO-bestuurslid en de vele overleggen waaraan hij heeft deelgenomen. “Tja, soms moest je er vroeg uit om op tijd in Den Haag te zijn voor een vooroverleg bijvoorbeeld. Maar ik deed het graag en ben nooit met tegenzin naar Den Haag gegaan”. Het gaat er volgens Van de Boer om verantwoordelijkheid te nemen en lef te tonen als IPO-bestuurder. “Bij de verdeling van de 6000 megawatt (MW) aan windenergie op land in 2013 hebben we als provincies onze nek uit gestoken en de resterende 60 MW om tot 6000 MW te komen toegezegd. We wisten dat sommige Staten daar niet direct blij mee zouden zijn, maar hebben daarmee voorkomen dat er op dat moment 7000 megawatt gerealiseerd moest worden.”
 
Vorm volgt inhoud
Over de provincie als bestuurslaag wil Van de Boer tot slot ook nog wel wat kwijt. Volgens hem is de discussie over het al dan niet opschalen van provincies de afgelopen tijd verkeerd gevoerd: “De vorm moet altijd de inhoud volgen. Het opschalen van provincies kan een uitkomst zijn van een gedegen discussie over de rol en positie van het middenbestuur, maar mag nooit een doel op zich zijn. De meerwaarde moet scherp in beeld zijn. Je legt dat niet van bovenaf op. Daarom liep het overleg over de FUN-provincie [beoogde samenvoeging Flevoland, Utrecht en Noord-Holland] ook vast.”
 
Genoeg te doen!
Die provincies hebben het volgens hem op dit moment ook veel te druk voor structuurdiscussies: “Kijk naar al de decentralisaties van rijkstaken naar provincies van de afgelopen jaren: de vertaling energieakkoord, ruimtelijke ordening, regionale economie, natuur….er is voor provincies genoeg te doen!”

Gerelateerde berichten

Nieuwjaarstoespraken Commissaris van de Koning 2018

15 januari 2018 - Een mooie traditie aan het begin van het jaar is de nieuwjaarstoespraak die in elke provincie wordt uitgesproken door de commissaris der Koning. Het IPO heeft alle teksten verzameld; deze kunt u hier lezen.
Lees meer

Nieuwjaarswoord van IPO-voorzitter Johan Remkes: ‘Denk vanuit het gezamenlijk belang en blijf nieuwsgierig’

12 januari 2018 - Allereerst wens ik u een heel voorspoedig en gezond 2018 toe. Sinds afgelopen najaar ben ik opnieuw (tijdelijk) voorzitter van het IPO. Met voldoening constateer ik dat een goede samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners het afgelopen jaar veel heeft opgeleverd. 
Lees meer

Jolinda van der Endt nieuwe directeur BIJ12

19 december 2017 - Vanaf 1 januari 2018 is Jolinda van der Endt de nieuwe directeur van BIJ12. Zij volgt hiermee Tjeerd Kampstra op, die de functie ruim anderhalf jaar ad interim heeft vervuld. Deze zal zijn werkzaamheden als programmadirecteur Omgevingswet Provincies bij het Interprovinciaal Overleg voortzetten. Van der Endt heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur en is sinds 2016 werkzaam bij BIJ12 als unitmanager Natuurinformatie en Natuurbeheer.
Lees meer