“IPO is ook verantwoordelijkheid nemen en lef tonen” – afscheidsinterview Henk van de Boer

09 juni 2015

De brand bij Chemie-Pack, de problemen bij tankopslagbedrijf Odfjell, het haalde vaak het nieuws en maakte het dossier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) tot één van de meest prioritaire dossiers binnen het IPO-Bestuur. Henk van de Boer was de afgelopen twee jaar verantwoordelijk IPO-bestuurder op dit dossier en kreeg het dus behoorlijk voor de kiezen. Hij neemt nu afscheid als gedeputeerde in Drenthe en daarmee ook van het IPO: “Ik kijk er met genoegen op terug en zou me zo weer vier jaar inzetten voor het IPO.”

Storm aan calamiteiten
Van de Boer maakte twee jaar geleden de overstap van Statenlid naar gedeputeerde in Drenthe. Hij volgde tussentijds Tanja Klip op en kwam daarmee naar eigen zeggen “terecht op al rijdende trein.” Hij kreeg er direct de IPO-taken van mevrouw Klip bij en werd zo lid van het IPO-Bestuur en voorzitter van de adviescommissie VTH (inclusief de Regionale uitvoeringsdiensten). Die commissie had de pittige taak om ondanks de storm aan calamiteiten die het nieuws haalden in gezamenlijkheid afspraken te maken over een duurzame kwaliteitsverbetering van de VTH.
 
Henk van de Boer
 
 
Sterke positie
“Een boeiend proces” noemt Van de Boer de totstandkoming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) die voor die kwaliteitsverbetering gaan zorgen. “Het was lastig omdat provincies nooit helemaal op één lijn zitten in zo’n traject, maar we wisten dat we alleen wat konden bereiken wanneer we samen zouden werken. Het is ons altijd gelukt om in Den Haag afspraken te maken waarin alle provincies zich in konden herkennen. Daarmee hadden we een sterke positie in de onderhandelingen met VNG, Unie van Waterschappen en ministerie van I&M.”
 
Landsdekkend stelsel RUD’s
1 juli 2014 was een mijlpaal in het RUD’s-dossier. Op die dag ging de laatste RUD in Utrecht aan de slag en was het landsdekkend stelsel van RUD’s gerealiseerd. In die omgevingsdiensten worden de uitvoerende taken in het milieu- en omgevingsrecht van zowel provincies als gemeenten gebundeld. “Nu moet in de praktijk blijken of wat we beoogd hebben er ook uit komt. Daarom vind ik het belangrijk dat de verantwoordelijke bestuurders elkaar ook in IPO-verband blijven treffen.”
 
Nek uitsteken
Van de Boer kijkt positief terug op zijn tijd als IPO-bestuurslid en de vele overleggen waaraan hij heeft deelgenomen. “Tja, soms moest je er vroeg uit om op tijd in Den Haag te zijn voor een vooroverleg bijvoorbeeld. Maar ik deed het graag en ben nooit met tegenzin naar Den Haag gegaan”. Het gaat er volgens Van de Boer om verantwoordelijkheid te nemen en lef te tonen als IPO-bestuurder. “Bij de verdeling van de 6000 megawatt (MW) aan windenergie op land in 2013 hebben we als provincies onze nek uit gestoken en de resterende 60 MW om tot 6000 MW te komen toegezegd. We wisten dat sommige Staten daar niet direct blij mee zouden zijn, maar hebben daarmee voorkomen dat er op dat moment 7000 megawatt gerealiseerd moest worden.”
 
Vorm volgt inhoud
Over de provincie als bestuurslaag wil Van de Boer tot slot ook nog wel wat kwijt. Volgens hem is de discussie over het al dan niet opschalen van provincies de afgelopen tijd verkeerd gevoerd: “De vorm moet altijd de inhoud volgen. Het opschalen van provincies kan een uitkomst zijn van een gedegen discussie over de rol en positie van het middenbestuur, maar mag nooit een doel op zich zijn. De meerwaarde moet scherp in beeld zijn. Je legt dat niet van bovenaf op. Daarom liep het overleg over de FUN-provincie [beoogde samenvoeging Flevoland, Utrecht en Noord-Holland] ook vast.”
 
Genoeg te doen!
Die provincies hebben het volgens hem op dit moment ook veel te druk voor structuurdiscussies: “Kijk naar al de decentralisaties van rijkstaken naar provincies van de afgelopen jaren: de vertaling energieakkoord, ruimtelijke ordening, regionale economie, natuur….er is voor provincies genoeg te doen!”

Gerelateerde berichten

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer

Nacht van de integriteit voor dagelijks bestuurders

07 september 2018 - De ‘Nacht van de Integriteit 2018’ komt eraan. Op 26 september spreken de dagelijks bestuurders van decentrale overheden met elkaar en met experts over de vraag hoe zij hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur goed kunnen vormgeven. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken houdt een inleiding over het thema dat zo belangrijk is voor het vertrouwen van de burger in de overheid.
Lees meer

Zoeken naar statenleden: onbekend maakt onbemind

03 september 2018 - Politieke partijen zijn druk bezig hun kandidatenlijsten op te stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Onbekendheid met het werk van statenleden maakt het niet altijd makkelijk om kandidaten te vinden. “Het is daarom goed dat de provincies dit via een podcastserie of cursus onder de aandacht brengen”, zegt Harold van de Velde, statenlid in Zeeland en voorzitter van Statenlidnu, de vereniging voor statenleden. Ook pleit hij voor een hogere vergoeding voor statenleden.
Lees meer