Jaarcongres 2016: provincies pakken de ruimte

06 oktober 2016

In haar eerste jaarrede als IPO-voorzitter gaf Ank Bijleveld-Schouten alvast een boodschap, mét concreet aanbod, mee aan het nieuwe kabinet: "De provincie is een ‘krachtige, onmisbare bestuurslaag die veel te bieden heeft." Zij sprak deze woorden tijdens het IPO-jaarcongres op 5 oktober in Nijmegen. Het thema was 'Pak de ruimte'. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) pakte tijdens het jaarcongres de ruimte om zijn waardering voor het middenbestuur uit te spreken. 

"We zijn geen sexy bestuurslaag, maar wel nuttig en goed functionerend", hield Bijleveld de circa 400 congresdeelnemers voor. In een aantal grote opgaves, waarvoor Nederland zich gesteld ziet, spelen provincies een belangrijke rol. Ze verwees daarbij in haar toespraak onder andere naar de energietransitie en de regionale economie, met als concreet voorbeeld de retaildeals die de provincies later op de middag in Den Haag sloten met het Rijk.  

Acquired taste 
Ook minister Plasterk ziet een grote rol voor het middenbestuur. "De provincie is de bestuurslaag die het dichtst bij de regio’s ligt. De toekomst ligt bij de regio's", aldus de minister in zijn toespraak op het jaarcongres. Hij sprak zijn waardering uit voor het middenbestuur: "Waardering voor het middenbestuur is 'acquired taste'. De provincies hebben de afgelopen periode veel indruk op mij gemaakt. Jullie hebben de afgelopen tijd laten zien dat jullie er zijn als het erop aankomt en echt het verschil kunnen maken." Hij prees onder andere de schouder-aan-schouderaanpak bij de vluchtelingencrisis en ook de samenwerking bij de proeftuinen die zijn gestart in het kader van het rapport Maak Verschil van de Studiegroep Openbaar Bestuur.  In het licht van dat rapport gaf de minister ook aan dat 'blauwdrukdenken' niet meer van deze tijd is - verwijzend naar de eerdere opschalingsplannen voor provincies.  
toespraak ank jaarcongres 2016.jpg
 
Aanbod
Tijdens het plenaire deel van het congres presenteerde IPO-bestuurder en Utrechtse gedeputeerdeBart Krol ook het aanbod aan minister Melanie Schultz- van Haegen (Infrastructuur en Milieu) om via de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) samen de toekomst van Nederland vorm te geven. De provincies spreken via het aanbod af dat ze in 2050 energieneutraal zijn. Ook een steviger aanpak van winkelleegstand staat de komende jaren op de provinciale agenda’s.  
 interview bart krol jaarcongres 2016.png
Workshops 
Na het plenaire deel gingen de deelnemers uiteen voor diverse workshops rond het thema 'Pak de ruimte'. Zo gaf een journalist van De Gelderlander tips over hoe provincies kunnen zorgen dat hun berichten goed worden opgepakt door de media en gaven specialisten uitleg over de Omgevingswet en de gevolgen van die wet voor provincies. Ook waren er een aantal excursies in de stad Nijmegen op het gebied van retail en innovatie.   Aan het einde van het congres droeg de Gelderse gedeputeerde en plaatsvervangend  commissaris van de Koning  Jan Markink het 'congresstokje' over aan Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning in Drenthe. Tot volgend jaar in Drenthe!   

Lees hier de volledige jaarrede van IPO-voorzitter Ank Bijleveld Schouten.   

toespraak plasterk jaarcongres 2016.pngMinister Minister Plasterk: "Ik zie een grote rol voor het middenbestuur".

proeftuin.jpg

Spelenderwijs aan de slag met de proeftuinen rond het rapport 'Maak Verschil' tijdens één van de workshops.

tichelaar.jpg

Gelderse gedeputeerde en plaatsvervangend commissaris van de Koning  Jan Markink draagt de organisatie van het IPO-Jaarcongres over aan Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning in Drenthe. 

 


Gerelateerde berichten

Overheden starten Interbestuurlijk Programma: extra geld naar maatschappelijke opgaven

14 februari 2018 - Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. 
Lees meer

Theo Bovens unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter van de gezamenlijke provincies (IPO)

01 februari 2018 - Theo Bovens, commissaris van de Koning in Limburg, is unaniem door het IPO-bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Na het vertrek van Ank Bijleveld-Schouten naar het kabinet, heeft Johan Remkes de voorzittershamer van de gezamenlijke provincies tijdelijk overgenomen met tevens de opdracht een nieuwe voorzitter voor te dragen. 
Lees meer

Nieuwjaarstoespraken Commissaris van de Koning 2018

15 januari 2018 - Een mooie traditie aan het begin van het jaar is de nieuwjaarstoespraak die in elke provincie wordt uitgesproken door de commissaris der Koning. Het IPO heeft alle teksten verzameld; deze kunt u hier lezen.
Lees meer