Jolinda van der Endt nieuwe directeur BIJ12

19 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 is Jolinda van der Endt de nieuwe directeur van BIJ12. Zij volgt hiermee Tjeerd Kampstra op, die de functie ruim anderhalf jaar ad interim heeft vervuld. Deze zal zijn werkzaamheden als programmadirecteur Omgevingswet Provincies bij het Interprovinciaal Overleg voortzetten. Van der Endt heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur en is sinds 2016 werkzaam bij BIJ12 als unitmanager Natuurinformatie en Natuurbeheer.

Van der Endt gaat “graag verder op de ingezette koers van BIJ12 waarbinnen goed opdrachtnemerschap, verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van de output centraal staan. De goede relatie met de provincies en de partners blijven belangrijke prioriteiten. Binnen BIJ12 zullen wij blijven sturen op intensievere samenwerking tussen de units, waarbij wij de sterke kwaliteiten van elke unit goed zullen benutten voor de hele organisatie”.


Gerelateerde berichten

Nieuwjaarstoespraken Commissaris van de Koning 2018

15 januari 2018 - Een mooie traditie aan het begin van het jaar is de nieuwjaarstoespraak die in elke provincie wordt uitgesproken door de commissaris der Koning. Het IPO heeft alle teksten verzameld; deze kunt u hier lezen.
Lees meer

Nieuwjaarswoord van IPO-voorzitter Johan Remkes: ‘Denk vanuit het gezamenlijk belang en blijf nieuwsgierig’

12 januari 2018 - Allereerst wens ik u een heel voorspoedig en gezond 2018 toe. Sinds afgelopen najaar ben ik opnieuw (tijdelijk) voorzitter van het IPO. Met voldoening constateer ik dat een goede samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners het afgelopen jaar veel heeft opgeleverd. 
Lees meer

IPO-directeur Henry Meijdam blikt terug op 2017: “Never a dull moment”

18 december 2017 - Wie zegt dat provincies saai zijn? Of geen bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaves? Ook in 2017 hebben we op een aantal terreinen die beweringen niet alleen gelogenstraft, maar ook daadwerkelijk een aandeel gehad in de positieve profilering van provincies in Nederland. 
Lees meer