Kamer wil experimenteren in krimpgebieden en stemt opnieuw in met motie-Van Vliet

10 februari 2016

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD) ziet het niet zitten maar de Tweede Kamer wel: experimenteren met de overtollige woningvoorraad in krimpgebieden. Dinsdag nam de Kamer voor de tweede keer een motie van Roland Van Vliet (fractie Van Vliet) aan waarmee de regering gevraagd wordt het mogelijk te maken om extra aangekochte leegstaande panden vrij te stellen van een verhuurdersheffing.

Eerder stuurde vijf ‘krimpprovincies’ minister Blok een brandbrief met ditzelfde verzoek en de motie Van Vliet dus uit te voeren. Ze geven in die brief aan dat met hun voorstel enerzijds de leegstand wordt aangepakt en anderzijds het aanbod (betaalbare) huurwoningen kan worden uitgebreid. Daarop kondigde Van Vliet vorige week tijdens het VAO Actieplan Bevolkingsdaling en Krimp aan om via een tweede motie zijn eerdere motie uit te laten voeren.

Ook stemden de Kamerleden in meerderheid in met een motie van PvdA-Kamerlid Albert de Vries. Daarin verzoekt hij Blok bij het opstellen van zogenaamde Actieplannen Krimp en de daarop te baseren convenanten ook de betreffende provincies alsmede de besteding van de aan die provincies uit te keren extra middelen voor beleid ten aanzien van bevolkingsdaling, te betrekken. Blok had tijdens het VAO al aangegeven dat dit volgens hem past in zijn beleid.


Gerelateerde berichten

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

13 april 2018 - Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.
Lees meer

Kennisdeling en samen optrekken bij de aanpak van leegstand

13 april 2018 - In januari 2018 is het IPO gestart met de uitvoering van het kennisprogramma Leegstand. Dit programma richt zich op leegstand in de brede zin van het woord: bedrijventerreinen, kantoren, winkels, wonen, agrarisch en maatschappelijk vastgoed. Kennisdelen tussen de provincies en van elkaar leren staan hierin centraal. Bovendien kan het probleem alleen worden aangepakt door een goede samenwerking tussen lokale ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en de provincie.
Lees meer

Leegstand biedt ruimte: het programma SteenGoed Benutten

05 april 2018 - In veel Nederlandse steden en regio’s is leegstand een aanzienlijk probleem. Krimp in gebieden zoals de Achterhoek leidt tot een toename van leegstaande gebouwen en een afname van voorzieningen. En ook in grotere steden zoals Arnhem en Nijmegen vinden er ontwikkelingen plaats die gevolgen hebben voor de vastgoedsector.
Lees meer