Kamer wil experimenteren in krimpgebieden en stemt opnieuw in met motie-Van Vliet

10 februari 2016

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD) ziet het niet zitten maar de Tweede Kamer wel: experimenteren met de overtollige woningvoorraad in krimpgebieden. Dinsdag nam de Kamer voor de tweede keer een motie van Roland Van Vliet (fractie Van Vliet) aan waarmee de regering gevraagd wordt het mogelijk te maken om extra aangekochte leegstaande panden vrij te stellen van een verhuurdersheffing.

Eerder stuurde vijf ‘krimpprovincies’ minister Blok een brandbrief met ditzelfde verzoek en de motie Van Vliet dus uit te voeren. Ze geven in die brief aan dat met hun voorstel enerzijds de leegstand wordt aangepakt en anderzijds het aanbod (betaalbare) huurwoningen kan worden uitgebreid. Daarop kondigde Van Vliet vorige week tijdens het VAO Actieplan Bevolkingsdaling en Krimp aan om via een tweede motie zijn eerdere motie uit te laten voeren.

Ook stemden de Kamerleden in meerderheid in met een motie van PvdA-Kamerlid Albert de Vries. Daarin verzoekt hij Blok bij het opstellen van zogenaamde Actieplannen Krimp en de daarop te baseren convenanten ook de betreffende provincies alsmede de besteding van de aan die provincies uit te keren extra middelen voor beleid ten aanzien van bevolkingsdaling, te betrekken. Blok had tijdens het VAO al aangegeven dat dit volgens hem past in zijn beleid.


Gerelateerde berichten

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer