Kamer wil experimenteren in krimpgebieden en stemt opnieuw in met motie-Van Vliet

10 februari 2016

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD) ziet het niet zitten maar de Tweede Kamer wel: experimenteren met de overtollige woningvoorraad in krimpgebieden. Dinsdag nam de Kamer voor de tweede keer een motie van Roland Van Vliet (fractie Van Vliet) aan waarmee de regering gevraagd wordt het mogelijk te maken om extra aangekochte leegstaande panden vrij te stellen van een verhuurdersheffing.

Eerder stuurde vijf ‘krimpprovincies’ minister Blok een brandbrief met ditzelfde verzoek en de motie Van Vliet dus uit te voeren. Ze geven in die brief aan dat met hun voorstel enerzijds de leegstand wordt aangepakt en anderzijds het aanbod (betaalbare) huurwoningen kan worden uitgebreid. Daarop kondigde Van Vliet vorige week tijdens het VAO Actieplan Bevolkingsdaling en Krimp aan om via een tweede motie zijn eerdere motie uit te laten voeren.

Ook stemden de Kamerleden in meerderheid in met een motie van PvdA-Kamerlid Albert de Vries. Daarin verzoekt hij Blok bij het opstellen van zogenaamde Actieplannen Krimp en de daarop te baseren convenanten ook de betreffende provincies alsmede de besteding van de aan die provincies uit te keren extra middelen voor beleid ten aanzien van bevolkingsdaling, te betrekken. Blok had tijdens het VAO al aangegeven dat dit volgens hem past in zijn beleid.


Gerelateerde berichten

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht

16 augustus 2018 - De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten op 16 augustus bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering. 
Lees meer

Watertekort blijft, extra actie tegen verzilting

09 augustus 2018 - De effecten van droogte worden meer en meer voelbaar. Er blijft een landelijk tekort aan water in Nederland. Er is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen nodig voordat het water weer op peil is. De regen die deze dagen valt is onvoldoende.
Lees meer

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer