Kamer wil experimenteren in krimpgebieden en stemt opnieuw in met motie-Van Vliet

10 februari 2016

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD) ziet het niet zitten maar de Tweede Kamer wel: experimenteren met de overtollige woningvoorraad in krimpgebieden. Dinsdag nam de Kamer voor de tweede keer een motie van Roland Van Vliet (fractie Van Vliet) aan waarmee de regering gevraagd wordt het mogelijk te maken om extra aangekochte leegstaande panden vrij te stellen van een verhuurdersheffing.

Eerder stuurde vijf ‘krimpprovincies’ minister Blok een brandbrief met ditzelfde verzoek en de motie Van Vliet dus uit te voeren. Ze geven in die brief aan dat met hun voorstel enerzijds de leegstand wordt aangepakt en anderzijds het aanbod (betaalbare) huurwoningen kan worden uitgebreid. Daarop kondigde Van Vliet vorige week tijdens het VAO Actieplan Bevolkingsdaling en Krimp aan om via een tweede motie zijn eerdere motie uit te laten voeren.

Ook stemden de Kamerleden in meerderheid in met een motie van PvdA-Kamerlid Albert de Vries. Daarin verzoekt hij Blok bij het opstellen van zogenaamde Actieplannen Krimp en de daarop te baseren convenanten ook de betreffende provincies alsmede de besteding van de aan die provincies uit te keren extra middelen voor beleid ten aanzien van bevolkingsdaling, te betrekken. Blok had tijdens het VAO al aangegeven dat dit volgens hem past in zijn beleid.


Gerelateerde berichten

Congres over leegstand

05 juni 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.  
Lees meer

Decentrale overheden vragen om extra geld voor versnelde aanpak wateroverlast

01 juni 2018 - Provincies, gemeenten en waterschappen doen een dringend beroep op het kabinet om sneller maatregelen tegen overlast door hoosbuien mogelijk te maken en te voorkomen dat de gevolgen van klimaatverandering terecht komen bij burgers en bedrijven. De decentrale overheden vragen minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om met extra middelen vanuit het Rijk over de brug te komen om grote schade en overlast zoveel mogelijk te beperken.
Lees meer

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

24 mei 2018 - Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.
Lees meer