Kamer wil grotere regierol decentrale overheden bij behalen van Klimaatdoelen

11 november 2016

Meer camera’s aan de buitenkant van bussen om veiligheid van buspersoneel te verbeteren, een sterke regierol voor decentrale overheden bij de Klimaatdoelen en afspraken over veiligere wegen in de regio. Het zijn de voor provincies belangrijkste uitkomsten van de stemmingen over moties die vorige week tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Milieu werden ingediend.

Hieronder de aangenomen moties kort toegelicht:

De Kamer, behalve CU, steunde dinsdag haar verzoek aan het kabinet om met lokale en regionale overheden en de openbaarvervoersector te bespreken of en zo ja hoe het ophangen van camera’s aan de buitenkant van bussen kan bijdragen aan preventief en repressief toezicht. In het voorjaar moet het kabinet de Kamer informeren over de voortgang.

GroenLinkser Liesbeth van Tongeren meent dat provincies en gemeenten een belangrijke rol spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen; sommige gemeenten stellen eigen klimaatplannen op. De Kamer heeft dinsdag haar verzoek aan het kabinet, gedaan in het begrotingsdebat IenM, overgenomen om in goed overleg met IPO en VNG te onderzoeken hoe de regierol van provincies en gemeenten bij klimaat- en energiegerelateerde onderwerpen binnen hun domein verder kan worden versterkt. VVD en PVV stemden tegen.

Duco Hoogland (PvdA) en Barbara Visser (VVD) willen meer kabinetsinzet om door verbeterde inrichting wegen veiliger te maken. Over Rijkswegen en provinciale wegen zijn afspraken gemaakt over de verkeersveiligheidsnormen, zo stellen ze, maar met gemeenten nog niet. Staatssecretaris Sharon Dijksma (IenM) nam het verzoek over van de indieners van de motie, gedaan in het begrotingsdebat, om samen met IPO en VNG te verkennen hoe de veiligheid op provinciale en gemeentelijke wegen te verbeteren. Ze zal de Kamer begin volgend jaar rapporteren over de vorderingen.


Gerelateerde berichten

‘Regionale Energiestrategie gaat verder dan ambities’

27 augustus 2018 - De ambtelijke bijeenkomsten over een regionale aanpak van de energietransitie hebben binnen gemeenten, provincies en waterschappen tot een groter gevoel van urgentie geleid, constateert Richard Kleefman, adviseur Energietransitie bij het IPO. Deze week starten de bestuurlijke bijeenkomsten, die tot bestuurlijke afspraken en regiovorming moeten leiden. “Er is werk aan de winkel.”
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer