Kamer wil grotere regierol decentrale overheden bij behalen van Klimaatdoelen

11 november 2016

Meer camera’s aan de buitenkant van bussen om veiligheid van buspersoneel te verbeteren, een sterke regierol voor decentrale overheden bij de Klimaatdoelen en afspraken over veiligere wegen in de regio. Het zijn de voor provincies belangrijkste uitkomsten van de stemmingen over moties die vorige week tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Milieu werden ingediend.

Hieronder de aangenomen moties kort toegelicht:

De Kamer, behalve CU, steunde dinsdag haar verzoek aan het kabinet om met lokale en regionale overheden en de openbaarvervoersector te bespreken of en zo ja hoe het ophangen van camera’s aan de buitenkant van bussen kan bijdragen aan preventief en repressief toezicht. In het voorjaar moet het kabinet de Kamer informeren over de voortgang.

GroenLinkser Liesbeth van Tongeren meent dat provincies en gemeenten een belangrijke rol spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen; sommige gemeenten stellen eigen klimaatplannen op. De Kamer heeft dinsdag haar verzoek aan het kabinet, gedaan in het begrotingsdebat IenM, overgenomen om in goed overleg met IPO en VNG te onderzoeken hoe de regierol van provincies en gemeenten bij klimaat- en energiegerelateerde onderwerpen binnen hun domein verder kan worden versterkt. VVD en PVV stemden tegen.

Duco Hoogland (PvdA) en Barbara Visser (VVD) willen meer kabinetsinzet om door verbeterde inrichting wegen veiliger te maken. Over Rijkswegen en provinciale wegen zijn afspraken gemaakt over de verkeersveiligheidsnormen, zo stellen ze, maar met gemeenten nog niet. Staatssecretaris Sharon Dijksma (IenM) nam het verzoek over van de indieners van de motie, gedaan in het begrotingsdebat, om samen met IPO en VNG te verkennen hoe de veiligheid op provinciale en gemeentelijke wegen te verbeteren. Ze zal de Kamer begin volgend jaar rapporteren over de vorderingen.


Gerelateerde berichten

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

13 april 2018 - Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.
Lees meer

Een werklab over de regionale aanpak van de energietransitie

09 april 2018 - Op woensdagmiddag 18 april organiseert Berenschot het werklab: Op weg naar een energieke regio – de regionale energietransitie in de praktijk. Het werklab staat in het teken van uitwisseling van dilemma’s en ervaringen rondom de organisatie van de energietransitie in de regio. In de praktijk lopen veel regio’s tegen dezelfde vragen aan zoals: hoe zorg je voor bestuurlijk draagvlak, welke instrumenten zet je in en hoe kom je naar uitvoering? In het werklab kunt u met Berenschot en andere professionals hierover het gesprek aan gaan.
Lees meer

Wet VET aangenomen in Eerste Kamer

05 april 2018 - Op 3 april is de Wet Voortgang Energietransitie (wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet), door de Eerste Kamer aangenomen.
Lees meer