Kamer wil grotere regierol decentrale overheden bij behalen van Klimaatdoelen

11 november 2016

Meer camera’s aan de buitenkant van bussen om veiligheid van buspersoneel te verbeteren, een sterke regierol voor decentrale overheden bij de Klimaatdoelen en afspraken over veiligere wegen in de regio. Het zijn de voor provincies belangrijkste uitkomsten van de stemmingen over moties die vorige week tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Milieu werden ingediend.

Hieronder de aangenomen moties kort toegelicht:

De Kamer, behalve CU, steunde dinsdag haar verzoek aan het kabinet om met lokale en regionale overheden en de openbaarvervoersector te bespreken of en zo ja hoe het ophangen van camera’s aan de buitenkant van bussen kan bijdragen aan preventief en repressief toezicht. In het voorjaar moet het kabinet de Kamer informeren over de voortgang.

GroenLinkser Liesbeth van Tongeren meent dat provincies en gemeenten een belangrijke rol spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen; sommige gemeenten stellen eigen klimaatplannen op. De Kamer heeft dinsdag haar verzoek aan het kabinet, gedaan in het begrotingsdebat IenM, overgenomen om in goed overleg met IPO en VNG te onderzoeken hoe de regierol van provincies en gemeenten bij klimaat- en energiegerelateerde onderwerpen binnen hun domein verder kan worden versterkt. VVD en PVV stemden tegen.

Duco Hoogland (PvdA) en Barbara Visser (VVD) willen meer kabinetsinzet om door verbeterde inrichting wegen veiliger te maken. Over Rijkswegen en provinciale wegen zijn afspraken gemaakt over de verkeersveiligheidsnormen, zo stellen ze, maar met gemeenten nog niet. Staatssecretaris Sharon Dijksma (IenM) nam het verzoek over van de indieners van de motie, gedaan in het begrotingsdebat, om samen met IPO en VNG te verkennen hoe de veiligheid op provinciale en gemeentelijke wegen te verbeteren. Ze zal de Kamer begin volgend jaar rapporteren over de vorderingen.


Gerelateerde berichten

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Regionale Energiestrategie: wat betekent dit?

04 oktober 2018 - Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? Het IPO maakte samen met de VNG en Unie van Waterschappen een publicatie met antwoorden op deze vragen.
Lees meer

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer