Koepels vragen minister Wiebes om verruiming van de SDE+-regeling

22 januari 2018

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van EZK over de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018.

De vragen en opmerkingen zijn op 22 december 2017 aan de Minister voorgelegd. Eén van de vragen betrof het verzoek van de koepels om de SDE+-regeling te verruimen. Met de voorgestelde verruiming kunnen nieuwe, innovatieve technieken opgeschaald worden, en niet alleen vooraf bepaalde technieken. D66 heeft het verzoek van de koepels opgepakt en de minister gevraagd op het verzoek te reageren. 

Dat heeft de minister in zijn brief van 15 januari 2018 gedaan.

Minister Wiebes is terughoudend in zijn reactie. Hij merkt op dat hij de SDE+-regeling voor de opwekking van biogas in rioolwaterzuiveringsinstallaties ‘aanzienlijk’ heeft gestroomlijnd. Minister Wiebes heeft dit - in overleg met de Unie van Waterschappen - gedaan door een techniekneutrale categorie open te stellen voor de productie van extra biogas uit zuiveringsslib. 

Over verdergaande aanpassingen van de SDE+-regeling zegt de minister: "Ik sta open voor verbeteringen van de SDE+-regeling, maar hierbij wil ik wel rekening houden met het generieke karakter van de SDE+. Innovatieve technieken of maatwerkarrangementen die zich nog niet in de markt bewezen hebben, verhouden zich slecht tot het doel van de SDE+." Hij benadrukt dat de regeling is gericht op grootschalige, kostenefficiënte uitrol van projecten. Deze projecten moeten bijdragen aan de doelstellingen voor 2020 en 2023. 


Gerelateerde berichten

Op weg naar de nieuwe Warmtewet

23 februari 2018 - Op 14 en 20 februari was de wijziging van de Warmtewet onderwerp van debat in de Tweede Kamer. De wijziging van de Warmtewet is een eerste stap op weg naar een nieuwe Warmtewet, welke een belangrijke rol in de energietransitie gaat spelen. Onderdeel van de nieuwe Warmtewet wordt de vraag wie warmtenetten, een belangrijke vervanger voor gasverwarming, moet en mag gaan aanleggen. In december was Han Weber namens de gezamenlijke provincies deelnemer aan een rondetafelgesprek over de Warmtewet, waar hij onder meer gesproken heeft over de noodzaak voor mogelijkheden tot experimenten.
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer

Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018 - Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media.  
Lees meer