Koepels vragen minister Wiebes om verruiming van de SDE+-regeling

22 januari 2018

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van EZK over de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018.

De vragen en opmerkingen zijn op 22 december 2017 aan de Minister voorgelegd. Eén van de vragen betrof het verzoek van de koepels om de SDE+-regeling te verruimen. Met de voorgestelde verruiming kunnen nieuwe, innovatieve technieken opgeschaald worden, en niet alleen vooraf bepaalde technieken. D66 heeft het verzoek van de koepels opgepakt en de minister gevraagd op het verzoek te reageren. 

Dat heeft de minister in zijn brief van 15 januari 2018 gedaan.

Minister Wiebes is terughoudend in zijn reactie. Hij merkt op dat hij de SDE+-regeling voor de opwekking van biogas in rioolwaterzuiveringsinstallaties ‘aanzienlijk’ heeft gestroomlijnd. Minister Wiebes heeft dit - in overleg met de Unie van Waterschappen - gedaan door een techniekneutrale categorie open te stellen voor de productie van extra biogas uit zuiveringsslib. 

Over verdergaande aanpassingen van de SDE+-regeling zegt de minister: "Ik sta open voor verbeteringen van de SDE+-regeling, maar hierbij wil ik wel rekening houden met het generieke karakter van de SDE+. Innovatieve technieken of maatwerkarrangementen die zich nog niet in de markt bewezen hebben, verhouden zich slecht tot het doel van de SDE+." Hij benadrukt dat de regeling is gericht op grootschalige, kostenefficiënte uitrol van projecten. Deze projecten moeten bijdragen aan de doelstellingen voor 2020 en 2023. 


Gerelateerde berichten

Nationale Omgevingsvisie houdt niet op bij de grens

17 augustus 2018 - Hoe kunnen Rijk en provincies via internationale samenwerking de strategische opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanpakken? Hoe kunnen Rijk en provincies elkaar versterken in de internationale samenwerking? En hoe positioneren we ons in de Noordwest-Europese deltaregio? Deze vragen komen aan bod in de IPO-notitie ‘Internationale aspecten van de NOVI’.
Lees meer

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht

16 augustus 2018 - De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten op 16 augustus bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering. 
Lees meer

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

16 augustus 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer