Koepels vragen minister Wiebes om verruiming van de SDE+-regeling

22 januari 2018

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van EZK over de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018.

De vragen en opmerkingen zijn op 22 december 2017 aan de Minister voorgelegd. Eén van de vragen betrof het verzoek van de koepels om de SDE+-regeling te verruimen. Met de voorgestelde verruiming kunnen nieuwe, innovatieve technieken opgeschaald worden, en niet alleen vooraf bepaalde technieken. D66 heeft het verzoek van de koepels opgepakt en de minister gevraagd op het verzoek te reageren. 

Dat heeft de minister in zijn brief van 15 januari 2018 gedaan.

Minister Wiebes is terughoudend in zijn reactie. Hij merkt op dat hij de SDE+-regeling voor de opwekking van biogas in rioolwaterzuiveringsinstallaties ‘aanzienlijk’ heeft gestroomlijnd. Minister Wiebes heeft dit - in overleg met de Unie van Waterschappen - gedaan door een techniekneutrale categorie open te stellen voor de productie van extra biogas uit zuiveringsslib. 

Over verdergaande aanpassingen van de SDE+-regeling zegt de minister: "Ik sta open voor verbeteringen van de SDE+-regeling, maar hierbij wil ik wel rekening houden met het generieke karakter van de SDE+. Innovatieve technieken of maatwerkarrangementen die zich nog niet in de markt bewezen hebben, verhouden zich slecht tot het doel van de SDE+." Hij benadrukt dat de regeling is gericht op grootschalige, kostenefficiënte uitrol van projecten. Deze projecten moeten bijdragen aan de doelstellingen voor 2020 en 2023. 


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

EFRO helpt Amsterdam van zonnestroom te voorzien

08 oktober 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zevende deel van een serie: hoe EFRO Amsterdamse huurders van zonnestroom helpt te voorzien.   
Lees meer

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer