Locaties voor extra fietsenstallingen op NS-stations bekend

12 december 2016

Staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) heeft op maandag 12 december bekendgemaakt welke gemeenten groen licht krijgen voor de bouw van fietsenstallingen bij stations. Twaalf stations met het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken kunnen nu in samenwerking met provincies en gemeenten vóór 2020 worden aangepakt. Rijk, NS, ProRail, IPO, VNG, Vervoerregio’s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover tekenden hierover een bestuursovereenkomst. Decentrale overheden nemen de helft van de kosten voor rekening.

IMG_2872.jpg

Dankzij het bestuursakkoord komt er (extra) geld beschikbaar voor de aanpak van de knelpunten bij de ‘uitgekozen’ stations: Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen, die namens de decentrale overheden optrad als onderhandelaar: “De 40 miljoen aangevuld met hetzelfde bedrag door de decentrale overheden komt goed terecht. Er zijn vandaag stations waar blijdschap is en stations waar men er nog even flink aan moet trekken om de plannen zover te krijgen dat er ook voor hun extra middelen beschikbaar komen.”

Fietsen wordt steeds belangrijker binnen de verschillende vervoersmogelijkheden. Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Groningen en IPO-bestuurslid die het akkoord namens het IPO ondertekende: "Inwoners gebruiken steeds vaker een combinatie van vervoermiddelen. Bijvoorbeeld met de fiets naar de Park and Ride of het station om daar op de bus of de trein te stappen. Om inwoners deze flexibiliteit te kunnen bieden, moeten wij de goede voorwaarden scheppen. En dat geldt zeker voor de fiets. Onze 'oude, vertrouwde' fiets heeft een belangrijke plek in dat vervoer. De fiets is duurzaam, geeft geen uitstoot van gassen, vraagt weinig ruimte, zorgt voor beweging en zorgt voor interactie tussen mensen. Het is dan wel zaak ervoor te zorgen dat mensen hun fiets goed, snel en veilig kunnen stallen. Gelukkig maken we hiervoor vandaag met het akkoord fietsparkeren weer een mooie stap."

De keuze voor de twaalf nieuwe stallingen is gemaakt op basis van urgentie, of de verbouw- en exploitatieplannen sluitend zijn en of de stallingen vóór 2020 gerealiseerd kunnen worden.

Staatssecretaris Dijksma heeft eind oktober al bekendgemaakt dat zij 40 miljoen euro extra zou vrijmaken om de meest urgente fietsparkeerproblemen bij stations aan te pakken. De decentrale overheden dragen eenzelfde bedrag bij, waardoor in totaal 80 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen.

Dit geld komt bovenop de 221 miljoen euro uit het programma Actieplan Fietsparkeren (2011), waarmee al 100.000 fietsparkeerplekken zijn gerealiseerd en er nog 43.500 bij komen.

IMG_2879.jpg

Floor Vermeulen: ”Bij de provincies en vervoerregio’s ligt nu de taak om voor hun eigen gebied maatwerk op te stellen. Hierin zullen de provincies samen met ProRail, NS en gemeenten de plannen verder uitwerken om in de komende jaren gezamenlijk het tekort aan fietsparkeerplekken verder te verminderen.

We gaan ons gezamenlijk inspannen om de fietsers een zo vlot mogelijke reis met fiets en trein te kunnen bieden”.

IMG_2876.jpg


Gerelateerde berichten

Duurzame mobiliteit in Groningen: van waterstofbus tot geprinte brug

01 juni 2018 -   Regionale overheden die hun verkeer en vervoer willen verduurzamen, kunnen veel met de concessies voor openbaar vervoer. Dit blijkt bijvoorbeeld in de provincie Groningen. Vanaf 2020 zal al het busvervoer in en rond de stad Groningen elektrisch zijn. Voor de regionale lijnen zet de provincie in op waterstofbussen. Daarnaast start de provincie een test met een waterstoftrein, vertelde IPO-bestuurslid Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde in de provincie Groningen, op het Festival Duurzame Mobiliteit dat op 31 mei gehouden werd.    
Lees meer

Fiets prominent op de Kameragenda

26 april 2018 - Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl.
Lees meer

Extra financiële impuls Rijk ‘versneller’ voor verbetering verkeersveiligheid provinciale wegen

24 april 2018 - Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor provincies. Sinds 2015 daalt het aantal verkeersslachtoffers niet meer. Daarom zijn de provincies zeer verheugd met het initiatief van de minister om 50 miljoen te investeren in een verkeersveilige inrichting van de Rijks- en provinciale N-wegen. 25 miljoen gaat naar Rijkswegen en 25 miljoen gaat naar provinciale N-wegen. Bermongevallen zijn over het algemeen enkelvoudige verkeersongevallen en vormen ongeveer 50% van de ongevallen met gemotoriseerd verkeer. De extra financiële impuls van het Rijk kan dus helpen om de verkeersveiligheid van provinciale wegen te vergroten.
Lees meer