Locaties voor extra fietsenstallingen op NS-stations bekend

12 december 2016

Staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) heeft op maandag 12 december bekendgemaakt welke gemeenten groen licht krijgen voor de bouw van fietsenstallingen bij stations. Twaalf stations met het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken kunnen nu in samenwerking met provincies en gemeenten vóór 2020 worden aangepakt. Rijk, NS, ProRail, IPO, VNG, Vervoerregio’s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover tekenden hierover een bestuursovereenkomst. Decentrale overheden nemen de helft van de kosten voor rekening.

IMG_2872.jpg

Dankzij het bestuursakkoord komt er (extra) geld beschikbaar voor de aanpak van de knelpunten bij de ‘uitgekozen’ stations: Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen, die namens de decentrale overheden optrad als onderhandelaar: “De 40 miljoen aangevuld met hetzelfde bedrag door de decentrale overheden komt goed terecht. Er zijn vandaag stations waar blijdschap is en stations waar men er nog even flink aan moet trekken om de plannen zover te krijgen dat er ook voor hun extra middelen beschikbaar komen.”

Fietsen wordt steeds belangrijker binnen de verschillende vervoersmogelijkheden. Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Groningen en IPO-bestuurslid die het akkoord namens het IPO ondertekende: "Inwoners gebruiken steeds vaker een combinatie van vervoermiddelen. Bijvoorbeeld met de fiets naar de Park and Ride of het station om daar op de bus of de trein te stappen. Om inwoners deze flexibiliteit te kunnen bieden, moeten wij de goede voorwaarden scheppen. En dat geldt zeker voor de fiets. Onze 'oude, vertrouwde' fiets heeft een belangrijke plek in dat vervoer. De fiets is duurzaam, geeft geen uitstoot van gassen, vraagt weinig ruimte, zorgt voor beweging en zorgt voor interactie tussen mensen. Het is dan wel zaak ervoor te zorgen dat mensen hun fiets goed, snel en veilig kunnen stallen. Gelukkig maken we hiervoor vandaag met het akkoord fietsparkeren weer een mooie stap."

De keuze voor de twaalf nieuwe stallingen is gemaakt op basis van urgentie, of de verbouw- en exploitatieplannen sluitend zijn en of de stallingen vóór 2020 gerealiseerd kunnen worden.

Staatssecretaris Dijksma heeft eind oktober al bekendgemaakt dat zij 40 miljoen euro extra zou vrijmaken om de meest urgente fietsparkeerproblemen bij stations aan te pakken. De decentrale overheden dragen eenzelfde bedrag bij, waardoor in totaal 80 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen.

Dit geld komt bovenop de 221 miljoen euro uit het programma Actieplan Fietsparkeren (2011), waarmee al 100.000 fietsparkeerplekken zijn gerealiseerd en er nog 43.500 bij komen.

IMG_2879.jpg

Floor Vermeulen: ”Bij de provincies en vervoerregio’s ligt nu de taak om voor hun eigen gebied maatwerk op te stellen. Hierin zullen de provincies samen met ProRail, NS en gemeenten de plannen verder uitwerken om in de komende jaren gezamenlijk het tekort aan fietsparkeerplekken verder te verminderen.

We gaan ons gezamenlijk inspannen om de fietsers een zo vlot mogelijke reis met fiets en trein te kunnen bieden”.

IMG_2876.jpg


Gerelateerde berichten

‘At full speed’: de zero emissie bus

22 januari 2018 - Het IPO nam in 2016, samen met het Rijk en vervoerregio’s, het initiatief voor een landelijke transitie naar elektrisch openbaar vervoer. Het werd een succes, mede dankzij de actieve en efficiënte inbreng van alle betrokken partijen. ‘Bij de start had ik niet gedacht dat we na twee jaar al zóver zouden zijn!’. Opgetogen vertelt Maarten Post over de uitvoering van het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus. Vanuit het IPO is hij sinds het begin betrokken, eerst als kwartiermaker en nu als programmamanager. Daarnaast werkt Maarten ook in Brabant aan deze transitie.
Lees meer

Reactie provincies op geplande staking in regionaal OV

02 januari 2018 - Voor aanstaande donderdag is een staking in het regionaal OV aangekondigd als gevolg van een conflict tussen werknemers en vervoerders. Provincies vinden het jammer dat beide partijen er tijdens de onderhandelingen van de afgelopen tijd nog niet uitgekomen zijn en een staking door medewerkers nodig wordt geacht. We dringen er bij de werkgevers en bonden op aan dat ze de komende tijd met elkaar in gesprek blijven en een oplossing vinden voor het ontstane conflict, zodat reizigers niet de dupe worden. Bij deze gesprekken, die hopelijk snel gevoerd worden, zijn de provincies nadrukkelijk geen partij.   
Lees meer

ProMeV Light maakt gerichter verkeersveiligheidsbeleid van provincies mogelijk

30 november 2017 - Onderzoeksbureau SWOV heeft in opdracht van de 12 provincies het risicogehalte voor verkeersonveiligheid op provinciale 80 km/u-wegen gescoord. Provincies willen toe naar een methode waar de focus ligt op ongevallen voorkomen in plaats van beheersen. Met de door het SWOV opgeleverde lightversie van ProMeV (Proactief Meten van Verkeersveiligheid) zijn de risico’s op ongevallen op provinciale (80 km/u ) wegen beschikbaar. 
Lees meer