Locaties voor extra fietsenstallingen op NS-stations bekend

12 december 2016

Staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) heeft op maandag 12 december bekendgemaakt welke gemeenten groen licht krijgen voor de bouw van fietsenstallingen bij stations. Twaalf stations met het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken kunnen nu in samenwerking met provincies en gemeenten vóór 2020 worden aangepakt. Rijk, NS, ProRail, IPO, VNG, Vervoerregio’s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover tekenden hierover een bestuursovereenkomst. Decentrale overheden nemen de helft van de kosten voor rekening.

IMG_2872.jpg

Dankzij het bestuursakkoord komt er (extra) geld beschikbaar voor de aanpak van de knelpunten bij de ‘uitgekozen’ stations: Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen, die namens de decentrale overheden optrad als onderhandelaar: “De 40 miljoen aangevuld met hetzelfde bedrag door de decentrale overheden komt goed terecht. Er zijn vandaag stations waar blijdschap is en stations waar men er nog even flink aan moet trekken om de plannen zover te krijgen dat er ook voor hun extra middelen beschikbaar komen.”

Fietsen wordt steeds belangrijker binnen de verschillende vervoersmogelijkheden. Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Groningen en IPO-bestuurslid die het akkoord namens het IPO ondertekende: "Inwoners gebruiken steeds vaker een combinatie van vervoermiddelen. Bijvoorbeeld met de fiets naar de Park and Ride of het station om daar op de bus of de trein te stappen. Om inwoners deze flexibiliteit te kunnen bieden, moeten wij de goede voorwaarden scheppen. En dat geldt zeker voor de fiets. Onze 'oude, vertrouwde' fiets heeft een belangrijke plek in dat vervoer. De fiets is duurzaam, geeft geen uitstoot van gassen, vraagt weinig ruimte, zorgt voor beweging en zorgt voor interactie tussen mensen. Het is dan wel zaak ervoor te zorgen dat mensen hun fiets goed, snel en veilig kunnen stallen. Gelukkig maken we hiervoor vandaag met het akkoord fietsparkeren weer een mooie stap."

De keuze voor de twaalf nieuwe stallingen is gemaakt op basis van urgentie, of de verbouw- en exploitatieplannen sluitend zijn en of de stallingen vóór 2020 gerealiseerd kunnen worden.

Staatssecretaris Dijksma heeft eind oktober al bekendgemaakt dat zij 40 miljoen euro extra zou vrijmaken om de meest urgente fietsparkeerproblemen bij stations aan te pakken. De decentrale overheden dragen eenzelfde bedrag bij, waardoor in totaal 80 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen.

Dit geld komt bovenop de 221 miljoen euro uit het programma Actieplan Fietsparkeren (2011), waarmee al 100.000 fietsparkeerplekken zijn gerealiseerd en er nog 43.500 bij komen.

IMG_2879.jpg

Floor Vermeulen: ”Bij de provincies en vervoerregio’s ligt nu de taak om voor hun eigen gebied maatwerk op te stellen. Hierin zullen de provincies samen met ProRail, NS en gemeenten de plannen verder uitwerken om in de komende jaren gezamenlijk het tekort aan fietsparkeerplekken verder te verminderen.

We gaan ons gezamenlijk inspannen om de fietsers een zo vlot mogelijke reis met fiets en trein te kunnen bieden”.

IMG_2876.jpg


Gerelateerde berichten

Overheden werken nauw samen aan nieuwe aanpak verkeersveiligheid

12 oktober 2017 - Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren zijn een samenwerking tussen alle partijen en een risiscogestuurde aanpak nodig. Dit waren de belangrijkste conclusies uit de door het IPO-georganiseerde bestuurlijke themasessie over verkeersveiligheid. Op één van haar laatste dagen als minister werd Melanie Schultz op 12 oktober door 12 provincies  verwelkomd op een themabijeenkomst over verkeersveiligheid. De 12 gedeputeerden mobiliteit spraken met de minister en vertegenwoordigers van de VNG en beide vervoerregio’s over de toename in het aantal ongevallen en hoe we als gezamenlijke overheden er samen voor kunnen zorgen dat de verkeersveiligheid snel verbetert. 
Lees meer

Provincies willen dat afleiding door smartphone gebruik in het verkeer stopt

07 september 2017 - Provincies willen dat er einde komt aan verkeersongelukken als gevolg van afleiding door smartphone gebruik. De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas heeft woensdag voorafgaand aan het jaarlijkse verkeersveiligheidsdiner namens het IPO een convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ ondertekend. Ook veel andere partijen, zoals het Rijk, ANWB en Veilig Verkeer Nederland hebben hun handtekening gezet.
Lees meer

Gedeputeerde Henk Brink nieuwe voorzitter Tour de Force

24 augustus 2017 - Henk Brink is de nieuwe voorzitter van de Tour de Force. De Drentse gedeputeerde neemt het voorzitterschap per direct over van Filip van As (voormalig wethouder Verkeer en Mobiliteit in de gemeente Zwolle). In de Tour de Force werken overheden (Rijk, provincies en vervoerregio’s), maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstituten samen aan het stimuleren van het fietsgebruik in Nederland.
Lees meer