Locaties voor extra fietsenstallingen op NS-stations bekend

12 december 2016

Staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) heeft op maandag 12 december bekendgemaakt welke gemeenten groen licht krijgen voor de bouw van fietsenstallingen bij stations. Twaalf stations met het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken kunnen nu in samenwerking met provincies en gemeenten vóór 2020 worden aangepakt. Rijk, NS, ProRail, IPO, VNG, Vervoerregio’s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover tekenden hierover een bestuursovereenkomst. Decentrale overheden nemen de helft van de kosten voor rekening.

IMG_2872.jpg

Dankzij het bestuursakkoord komt er (extra) geld beschikbaar voor de aanpak van de knelpunten bij de ‘uitgekozen’ stations: Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen, die namens de decentrale overheden optrad als onderhandelaar: “De 40 miljoen aangevuld met hetzelfde bedrag door de decentrale overheden komt goed terecht. Er zijn vandaag stations waar blijdschap is en stations waar men er nog even flink aan moet trekken om de plannen zover te krijgen dat er ook voor hun extra middelen beschikbaar komen.”

Fietsen wordt steeds belangrijker binnen de verschillende vervoersmogelijkheden. Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Groningen en IPO-bestuurslid die het akkoord namens het IPO ondertekende: "Inwoners gebruiken steeds vaker een combinatie van vervoermiddelen. Bijvoorbeeld met de fiets naar de Park and Ride of het station om daar op de bus of de trein te stappen. Om inwoners deze flexibiliteit te kunnen bieden, moeten wij de goede voorwaarden scheppen. En dat geldt zeker voor de fiets. Onze 'oude, vertrouwde' fiets heeft een belangrijke plek in dat vervoer. De fiets is duurzaam, geeft geen uitstoot van gassen, vraagt weinig ruimte, zorgt voor beweging en zorgt voor interactie tussen mensen. Het is dan wel zaak ervoor te zorgen dat mensen hun fiets goed, snel en veilig kunnen stallen. Gelukkig maken we hiervoor vandaag met het akkoord fietsparkeren weer een mooie stap."

De keuze voor de twaalf nieuwe stallingen is gemaakt op basis van urgentie, of de verbouw- en exploitatieplannen sluitend zijn en of de stallingen vóór 2020 gerealiseerd kunnen worden.

Staatssecretaris Dijksma heeft eind oktober al bekendgemaakt dat zij 40 miljoen euro extra zou vrijmaken om de meest urgente fietsparkeerproblemen bij stations aan te pakken. De decentrale overheden dragen eenzelfde bedrag bij, waardoor in totaal 80 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen.

Dit geld komt bovenop de 221 miljoen euro uit het programma Actieplan Fietsparkeren (2011), waarmee al 100.000 fietsparkeerplekken zijn gerealiseerd en er nog 43.500 bij komen.

IMG_2879.jpg

Floor Vermeulen: ”Bij de provincies en vervoerregio’s ligt nu de taak om voor hun eigen gebied maatwerk op te stellen. Hierin zullen de provincies samen met ProRail, NS en gemeenten de plannen verder uitwerken om in de komende jaren gezamenlijk het tekort aan fietsparkeerplekken verder te verminderen.

We gaan ons gezamenlijk inspannen om de fietsers een zo vlot mogelijke reis met fiets en trein te kunnen bieden”.

IMG_2876.jpg


Gerelateerde berichten

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

24 september 2018 - Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  
Lees meer

‘Meer asfalt is een doodlopende weg’

24 september 2018 - Er gebeurt veel op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Het is binnenkort dan ook één van de thema’s tijdens het IPO-jaarcongres in Brussel. Beleidsadviseurs Arnoud Crommelin en Chantal Schoemaker (provincie Gelderland) blikken alvast vooruit op de workshop ‘Slim op weg naar 2030!’. 
Lees meer

Campagne tegen bellen in het verkeer

13 september 2018 - Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur gaf op 13 september het startsein voor een jarenlange campagne tegen appen en bellen in het verkeer. In de campagne wordt met verschillende partijen samengewerkt, waaronder de gezamenlijke provincies.
Lees meer