Losse eindjes in energiedebat: energiebesparing en wind op land

28 november 2016

Het verzamel algemeen overleg van 24 november met minister Kamp van Economische Zaken over energie stond in het teken van losse eindjes. Het debat stond al voor de zomer geagendeerd en werd eerder bij het aanbreken van de tweede termijn onderbroken.

Nieuw thema is op dit moment het achterblijven van de energiebesparing in de energie-intensieve industrie. De afgesproken extra besparing van 9 petajoule (het equivalent van pakweg zo'n 500 windmolens op land) is door het bedrijfsleven nog steeds niet onderbouwd met concrete maatregelen. D66 en CDA zijn benieuwd naar de aangekondigde verplichting. Met name CDA-Kamerlid Agnes Mulder ondervroeg de minister scherp over de problemen bij het uitwerken van een alternatief. Ze heeft van de industrie gehoord dat er zo’n 70 voorstellen klaar liggen, maar dat er problemen zijn met de financiering en met definities. Zij wijst de minister op het goede voorbeeld in de Eemshaven waar groei van de industrie gepaard ging met reductie van energieverbruik.

De minister concludeerde dat de industrie al twee keer uitstel heeft gekregen en is vastbesloten om alle afspraken uit het Energieakkoord uit te voeren. De Kamer kon hem echter geen uitspraak ontlokken over de termijn waarop hij met maatregelen komt.

Uiteraard kon de voortgang van wind op land, een ‘gouwe ouwe’ op de hitlijst van Kamerdebatten, niet ontbreken. De minister schuift de oplossing van de problemen in Drenthe op het bordje van de provincie. En ook het nieuwe probleem - de sloop van oude molens die vervolgens niet worden vervangen - belandt op het provinciale bordje. Op korte termijn hebben de provincies waar deze 'krimp' speelt, de te voorziene ontwikkelingen verwerkt in hun plannen om de afgesproken 6.000 MW wind op land te behalen.

Het probleem op langere termijn is nog niet goed in kaart gebracht en de oplossingen daarvoor liggen bij meerdere partijen. Het IPO wil graag met EZ en met de windsector bekijken wat de omvang van het probleem is en welke maatregelen nodig zijn om het op te lossen.

Aansluitverplichting voor aardgas gaat verdwijnen, maar wanneer?
Minister Kamp benadrukt nogmaals dat de aansluitverplichting voor aardgas in woonwijken wordt afgeschaft, maar over het hoe en het wanneer verwees hij tijdens het debat naar de Energieagenda. Dit dossier heeft lang in de schaduw van wind en zon gestaan. In de Energieagenda zal de minister stevige uitspraken moeten doen om de warmtevraag - die maar liefst 40% van de totale energievraag omvat - te verduurzamen.  
 

Gerelateerde berichten

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Regionale Energiestrategie: wat betekent dit?

04 oktober 2018 - Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? Het IPO maakte samen met de VNG en Unie van Waterschappen een publicatie met antwoorden op deze vragen.
Lees meer

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer