Losse eindjes in energiedebat: energiebesparing en wind op land

28 november 2016

Het verzamel algemeen overleg van 24 november met minister Kamp van Economische Zaken over energie stond in het teken van losse eindjes. Het debat stond al voor de zomer geagendeerd en werd eerder bij het aanbreken van de tweede termijn onderbroken.

Nieuw thema is op dit moment het achterblijven van de energiebesparing in de energie-intensieve industrie. De afgesproken extra besparing van 9 petajoule (het equivalent van pakweg zo'n 500 windmolens op land) is door het bedrijfsleven nog steeds niet onderbouwd met concrete maatregelen. D66 en CDA zijn benieuwd naar de aangekondigde verplichting. Met name CDA-Kamerlid Agnes Mulder ondervroeg de minister scherp over de problemen bij het uitwerken van een alternatief. Ze heeft van de industrie gehoord dat er zo’n 70 voorstellen klaar liggen, maar dat er problemen zijn met de financiering en met definities. Zij wijst de minister op het goede voorbeeld in de Eemshaven waar groei van de industrie gepaard ging met reductie van energieverbruik.

De minister concludeerde dat de industrie al twee keer uitstel heeft gekregen en is vastbesloten om alle afspraken uit het Energieakkoord uit te voeren. De Kamer kon hem echter geen uitspraak ontlokken over de termijn waarop hij met maatregelen komt.

Uiteraard kon de voortgang van wind op land, een ‘gouwe ouwe’ op de hitlijst van Kamerdebatten, niet ontbreken. De minister schuift de oplossing van de problemen in Drenthe op het bordje van de provincie. En ook het nieuwe probleem - de sloop van oude molens die vervolgens niet worden vervangen - belandt op het provinciale bordje. Op korte termijn hebben de provincies waar deze 'krimp' speelt, de te voorziene ontwikkelingen verwerkt in hun plannen om de afgesproken 6.000 MW wind op land te behalen.

Het probleem op langere termijn is nog niet goed in kaart gebracht en de oplossingen daarvoor liggen bij meerdere partijen. Het IPO wil graag met EZ en met de windsector bekijken wat de omvang van het probleem is en welke maatregelen nodig zijn om het op te lossen.

Aansluitverplichting voor aardgas gaat verdwijnen, maar wanneer?
Minister Kamp benadrukt nogmaals dat de aansluitverplichting voor aardgas in woonwijken wordt afgeschaft, maar over het hoe en het wanneer verwees hij tijdens het debat naar de Energieagenda. Dit dossier heeft lang in de schaduw van wind en zon gestaan. In de Energieagenda zal de minister stevige uitspraken moeten doen om de warmtevraag - die maar liefst 40% van de totale energievraag omvat - te verduurzamen.  
 

Gerelateerde berichten

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer

Limburg trapt af: eerste bestuurlijke bijeenkomst over RES

27 juni 2018 - “Hoe komen we van regionale initiatieven naar een provinciaal bod aan het Rijk, voor het Klimaatakkoord? Hoe zetten we ambities om naar resultaten? Is compleet gasloos wonen in bestaande bebouwing een utopie? Hoe krijgen we de burger goed mee nu de besluitvorming nog niet definitief is?” Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de eerste van twaalf bestuurlijke informatiebijeenkomsten over de regionale energie en klimaatstrategie (RES). De provincie Limburg organiseerde de bijeenkomst op 25 juni, in samenwerking met het IPO, de UvW, de VNG en het Rijk.
Lees meer