Losse eindjes in energiedebat: energiebesparing en wind op land

28 november 2016

Het verzamel algemeen overleg van 24 november met minister Kamp van Economische Zaken over energie stond in het teken van losse eindjes. Het debat stond al voor de zomer geagendeerd en werd eerder bij het aanbreken van de tweede termijn onderbroken.

Nieuw thema is op dit moment het achterblijven van de energiebesparing in de energie-intensieve industrie. De afgesproken extra besparing van 9 petajoule (het equivalent van pakweg zo'n 500 windmolens op land) is door het bedrijfsleven nog steeds niet onderbouwd met concrete maatregelen. D66 en CDA zijn benieuwd naar de aangekondigde verplichting. Met name CDA-Kamerlid Agnes Mulder ondervroeg de minister scherp over de problemen bij het uitwerken van een alternatief. Ze heeft van de industrie gehoord dat er zo’n 70 voorstellen klaar liggen, maar dat er problemen zijn met de financiering en met definities. Zij wijst de minister op het goede voorbeeld in de Eemshaven waar groei van de industrie gepaard ging met reductie van energieverbruik.

De minister concludeerde dat de industrie al twee keer uitstel heeft gekregen en is vastbesloten om alle afspraken uit het Energieakkoord uit te voeren. De Kamer kon hem echter geen uitspraak ontlokken over de termijn waarop hij met maatregelen komt.

Uiteraard kon de voortgang van wind op land, een ‘gouwe ouwe’ op de hitlijst van Kamerdebatten, niet ontbreken. De minister schuift de oplossing van de problemen in Drenthe op het bordje van de provincie. En ook het nieuwe probleem - de sloop van oude molens die vervolgens niet worden vervangen - belandt op het provinciale bordje. Op korte termijn hebben de provincies waar deze 'krimp' speelt, de te voorziene ontwikkelingen verwerkt in hun plannen om de afgesproken 6.000 MW wind op land te behalen.

Het probleem op langere termijn is nog niet goed in kaart gebracht en de oplossingen daarvoor liggen bij meerdere partijen. Het IPO wil graag met EZ en met de windsector bekijken wat de omvang van het probleem is en welke maatregelen nodig zijn om het op te lossen.

Aansluitverplichting voor aardgas gaat verdwijnen, maar wanneer?
Minister Kamp benadrukt nogmaals dat de aansluitverplichting voor aardgas in woonwijken wordt afgeschaft, maar over het hoe en het wanneer verwees hij tijdens het debat naar de Energieagenda. Dit dossier heeft lang in de schaduw van wind en zon gestaan. In de Energieagenda zal de minister stevige uitspraken moeten doen om de warmtevraag - die maar liefst 40% van de totale energievraag omvat - te verduurzamen.  
 

Gerelateerde berichten

Intensiveringspakket brengt doelstellingen energieakkoord binnen bereik

14 februari 2018 - De doelen van het Energieakkoord komen binnen bereik dankzij een nieuw maatregelenpakket. Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid hebben extra maatregelen afgesproken om de doelen voor hernieuwbare energie, energiebesparing en werkgelegenheid in 2020 te kunnen halen. Dit staat in de ‘Uitvoeringsagenda 2018’ van de Borgingscommissie, die minister Wiebes (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees meer

Wet Voortgang Energietransitie met grote meerderheid aangenomen en verslag AO klimaat

02 februari 2018 - Het wetsvoorstel VET is met grote meerderheid aangenomen. Vanuit het IPO was een lobby ingezet op het verbreden van de mogelijkheden voor de netbeheerders en netwerkbedrijven. Dit heeft een plaats gevonden in de wet door middel van een nota van wijziging. Er komt meer vrijheid in de rol van netbeheerder/netwerkbedrijf: een uitbreiding van hun taken op basis van enkele principes is mogelijk.
Lees meer

Coalitie neemt punten IPO over bij de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie

29 januari 2018 - In 2010 is het toenmalige ministerie van EZ gestart met het moderniseren van de Elektriciteits- en Gaswet. Nadat de Eerste Kamer in 2015 de eerste herziening van deze wetten verwierp, behandelde de Tweede Kamer afgelopen week de modernisering van de Elektriciteits- en Gaswet bij de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VEt). Vanuit het IPO is een lobby ingezet op het verbreden van de mogelijkheden voor de netbeheerders en netwerkbedrijven.
Lees meer