Losse eindjes in energiedebat: energiebesparing en wind op land

28 november 2016

Het verzamel algemeen overleg van 24 november met minister Kamp van Economische Zaken over energie stond in het teken van losse eindjes. Het debat stond al voor de zomer geagendeerd en werd eerder bij het aanbreken van de tweede termijn onderbroken.

Nieuw thema is op dit moment het achterblijven van de energiebesparing in de energie-intensieve industrie. De afgesproken extra besparing van 9 petajoule (het equivalent van pakweg zo'n 500 windmolens op land) is door het bedrijfsleven nog steeds niet onderbouwd met concrete maatregelen. D66 en CDA zijn benieuwd naar de aangekondigde verplichting. Met name CDA-Kamerlid Agnes Mulder ondervroeg de minister scherp over de problemen bij het uitwerken van een alternatief. Ze heeft van de industrie gehoord dat er zo’n 70 voorstellen klaar liggen, maar dat er problemen zijn met de financiering en met definities. Zij wijst de minister op het goede voorbeeld in de Eemshaven waar groei van de industrie gepaard ging met reductie van energieverbruik.

De minister concludeerde dat de industrie al twee keer uitstel heeft gekregen en is vastbesloten om alle afspraken uit het Energieakkoord uit te voeren. De Kamer kon hem echter geen uitspraak ontlokken over de termijn waarop hij met maatregelen komt.

Uiteraard kon de voortgang van wind op land, een ‘gouwe ouwe’ op de hitlijst van Kamerdebatten, niet ontbreken. De minister schuift de oplossing van de problemen in Drenthe op het bordje van de provincie. En ook het nieuwe probleem - de sloop van oude molens die vervolgens niet worden vervangen - belandt op het provinciale bordje. Op korte termijn hebben de provincies waar deze 'krimp' speelt, de te voorziene ontwikkelingen verwerkt in hun plannen om de afgesproken 6.000 MW wind op land te behalen.

Het probleem op langere termijn is nog niet goed in kaart gebracht en de oplossingen daarvoor liggen bij meerdere partijen. Het IPO wil graag met EZ en met de windsector bekijken wat de omvang van het probleem is en welke maatregelen nodig zijn om het op te lossen.

Aansluitverplichting voor aardgas gaat verdwijnen, maar wanneer?
Minister Kamp benadrukt nogmaals dat de aansluitverplichting voor aardgas in woonwijken wordt afgeschaft, maar over het hoe en het wanneer verwees hij tijdens het debat naar de Energieagenda. Dit dossier heeft lang in de schaduw van wind en zon gestaan. In de Energieagenda zal de minister stevige uitspraken moeten doen om de warmtevraag - die maar liefst 40% van de totale energievraag omvat - te verduurzamen.  
 

Gerelateerde berichten

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer

Impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018

23 april 2018 - De ministeries van Infrastructuur en Water (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaan in 2018 honderd inkoopprojecten van overheden ‘on the job’ ondersteunen. Het zijn projecten met een wezenlijk effect op CO2 besparingen en/of circulariteit. 
Lees meer

IPO, UvW en VNG organiseren bijeenkomsten over regionale aanpak Energietransitie

20 april 2018 - Decentrale overheden hebben hun eigen regionale doelstellingen en initiatieven op het gebied van Energie en klimaat. Om de ambities aan te laten sluiten bij de landelijke opgave en de realisatie van regionale aanpakken te versnellen en te verbeteren, hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het rijk het initiatief genomen om dit samen op te pakken. Zij organiseren tussen april en juli een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst per provincie over de regionale aanpak van de Energietransitie.
Lees meer