Losse eindjes in energiedebat: energiebesparing en wind op land

28 november 2016

Het verzamel algemeen overleg van 24 november met minister Kamp van Economische Zaken over energie stond in het teken van losse eindjes. Het debat stond al voor de zomer geagendeerd en werd eerder bij het aanbreken van de tweede termijn onderbroken.

Nieuw thema is op dit moment het achterblijven van de energiebesparing in de energie-intensieve industrie. De afgesproken extra besparing van 9 petajoule (het equivalent van pakweg zo'n 500 windmolens op land) is door het bedrijfsleven nog steeds niet onderbouwd met concrete maatregelen. D66 en CDA zijn benieuwd naar de aangekondigde verplichting. Met name CDA-Kamerlid Agnes Mulder ondervroeg de minister scherp over de problemen bij het uitwerken van een alternatief. Ze heeft van de industrie gehoord dat er zo’n 70 voorstellen klaar liggen, maar dat er problemen zijn met de financiering en met definities. Zij wijst de minister op het goede voorbeeld in de Eemshaven waar groei van de industrie gepaard ging met reductie van energieverbruik.

De minister concludeerde dat de industrie al twee keer uitstel heeft gekregen en is vastbesloten om alle afspraken uit het Energieakkoord uit te voeren. De Kamer kon hem echter geen uitspraak ontlokken over de termijn waarop hij met maatregelen komt.

Uiteraard kon de voortgang van wind op land, een ‘gouwe ouwe’ op de hitlijst van Kamerdebatten, niet ontbreken. De minister schuift de oplossing van de problemen in Drenthe op het bordje van de provincie. En ook het nieuwe probleem - de sloop van oude molens die vervolgens niet worden vervangen - belandt op het provinciale bordje. Op korte termijn hebben de provincies waar deze 'krimp' speelt, de te voorziene ontwikkelingen verwerkt in hun plannen om de afgesproken 6.000 MW wind op land te behalen.

Het probleem op langere termijn is nog niet goed in kaart gebracht en de oplossingen daarvoor liggen bij meerdere partijen. Het IPO wil graag met EZ en met de windsector bekijken wat de omvang van het probleem is en welke maatregelen nodig zijn om het op te lossen.

Aansluitverplichting voor aardgas gaat verdwijnen, maar wanneer?
Minister Kamp benadrukt nogmaals dat de aansluitverplichting voor aardgas in woonwijken wordt afgeschaft, maar over het hoe en het wanneer verwees hij tijdens het debat naar de Energieagenda. Dit dossier heeft lang in de schaduw van wind en zon gestaan. In de Energieagenda zal de minister stevige uitspraken moeten doen om de warmtevraag - die maar liefst 40% van de totale energievraag omvat - te verduurzamen.  
 

Gerelateerde berichten

Decentrale overheden roepen Tweede Kamer op tot praktische maatregelen om energietransitie te versnellen

02 november 2017 - In aanloop naar de begrotingsbehandelingen, roepen provincies, gemeenten en waterschappen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen te nemen die de energietransitie kunnen versnellen. Het betreft onder andere het verruimen van de SDE+-subsidieregeling, aanpassing van de Elektriciteitswet en harmonisering van regelgeving voor energiebesparing door bedrijven. De medeoverheden hebben de Tweede Kamerleden een gezamenlijke brief gestuurd, waarin zij aandacht vragen voor deze en een aantal andere praktische punten en randvoorwaarden. 
Lees meer

Nationale Energieverkenning 2017 onderstreept toenemend belang regionale samenwerkingsverbanden medeoverheden

19 oktober 2017 - De Nationale Energieverkenning 2017 die op donderdag 19 oktober verscheen, onderstreept het belang van regionale samenwerkingsverbanden van decentrale overheden als het gaat om het halen van de energie- en klimaatdoelen. Deze conclusie sluit aan bij de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ die provincies, gemeenten en waterschappen onlangs hebben aangeboden aan het toekomstige kabinet. Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland namens de twaalf provincies: “We zien dit als een belangrijke steun in de rug voor onze gezamenlijke aanpak.” 
Lees meer

Regionale energiedoelen vragen om lange adem

05 oktober 2017 - Om energiebesparing en duurzame energieopwekking in de regio te stimuleren, hebben het Rijk en de decentrale overheden samen regionale energiestrategieën opgesteld voor 7 pilotregio’s. Op de slotbijeenkomst op 5 oktober lieten de regio’s zien waar ze staan, wat ze tegenkwamen onderweg, waar ze naar toe willen en welke hobbels er genomen moeten worden. Eén van de geleerde lessen is dat de transitie naar energieneutrale regio’s niet van de een op andere dag kan plaatsvinden. Daar is tijd en geduld voor nodig. De decentrale overheden willen voor alle regio’s energiestrategieën opstellen. De lessen uit de pilots worden hierbij betrokken. 
Lees meer