Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

16 februari 2017

Op 3 februari jl. heeft staatssecretaris Van Dam per brief de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van zijn intensieve gesprekken met de Europese Commissie (EC) over de fosfaataanpak. Belangrijk aandachtspunt voor de EC is de publieke borging van maatregelen. Afgesproken is een maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 om de derogatie voor 2017 te behouden. Monitoring door het CBS naar de effectiviteit van het pakket en structureel rapporteren aan de EC is nu de inzet om ook de voortzetting van de derogatie in 2018 veilig te stellen. Voorwaarde is in ieder geval dat blijkt dat het pakket voldoende effectief is.

 

De maatregelen bestaan uit:

  • voerspoor melkveehouderij: private aanpak om het fosforgehalte in het voer terug te brengen;

  • fosfaatreductie door zuivelondernemingen: borging van het door de zuivelsector ontwikkelde plan om fosfaat te reduceren middels een ministeriële regeling, welke stuurt op het stapsgewijs verkleinen van melkveestapel;

  • reductie melkveestapel: een premie per dier bij het beëindigen van de veestapel

Het maatregelenpakket is gericht op de melkveehouderij, omdat de groei van de veestapel én de overschrijding van het plafond in die sector het grootst zijn. De varkenssector werkt vrijwillig mee aan de fosfaatreductie door een private stimuleringsregeling uit te werken.

Ook heeft de staatssecretaris besloten om aan het einde van 2017 de ontheffingen verstrekt vanuit de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling) niet te verlengen.

Met de maatregelen wordt beoogd een de fosfaatproductie met 8,2 miljoen kilogram te reduceren. Dat is ruim meer dan de reductieopgave van 6,6 miljoen kilogram.


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

EFRO helpt Amsterdam van zonnestroom te voorzien

08 oktober 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zevende deel van een serie: hoe EFRO Amsterdamse huurders van zonnestroom helpt te voorzien.   
Lees meer

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer