Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

16 februari 2017

Op 3 februari jl. heeft staatssecretaris Van Dam per brief de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van zijn intensieve gesprekken met de Europese Commissie (EC) over de fosfaataanpak. Belangrijk aandachtspunt voor de EC is de publieke borging van maatregelen. Afgesproken is een maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 om de derogatie voor 2017 te behouden. Monitoring door het CBS naar de effectiviteit van het pakket en structureel rapporteren aan de EC is nu de inzet om ook de voortzetting van de derogatie in 2018 veilig te stellen. Voorwaarde is in ieder geval dat blijkt dat het pakket voldoende effectief is.

 

De maatregelen bestaan uit:

  • voerspoor melkveehouderij: private aanpak om het fosforgehalte in het voer terug te brengen;

  • fosfaatreductie door zuivelondernemingen: borging van het door de zuivelsector ontwikkelde plan om fosfaat te reduceren middels een ministeriële regeling, welke stuurt op het stapsgewijs verkleinen van melkveestapel;

  • reductie melkveestapel: een premie per dier bij het beëindigen van de veestapel

Het maatregelenpakket is gericht op de melkveehouderij, omdat de groei van de veestapel én de overschrijding van het plafond in die sector het grootst zijn. De varkenssector werkt vrijwillig mee aan de fosfaatreductie door een private stimuleringsregeling uit te werken.

Ook heeft de staatssecretaris besloten om aan het einde van 2017 de ontheffingen verstrekt vanuit de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling) niet te verlengen.

Met de maatregelen wordt beoogd een de fosfaatproductie met 8,2 miljoen kilogram te reduceren. Dat is ruim meer dan de reductieopgave van 6,6 miljoen kilogram.


Gerelateerde berichten

Op weg naar de nieuwe Warmtewet

23 februari 2018 - Op 14 en 20 februari was de wijziging van de Warmtewet onderwerp van debat in de Tweede Kamer. De wijziging van de Warmtewet is een eerste stap op weg naar een nieuwe Warmtewet, welke een belangrijke rol in de energietransitie gaat spelen. Onderdeel van de nieuwe Warmtewet wordt de vraag wie warmtenetten, een belangrijke vervanger voor gasverwarming, moet en mag gaan aanleggen. In december was Han Weber namens de gezamenlijke provincies deelnemer aan een rondetafelgesprek over de Warmtewet, waar hij onder meer gesproken heeft over de noodzaak voor mogelijkheden tot experimenten.
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer

Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018 - Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media.  
Lees meer