Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

16 februari 2017

Op 3 februari jl. heeft staatssecretaris Van Dam per brief de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van zijn intensieve gesprekken met de Europese Commissie (EC) over de fosfaataanpak. Belangrijk aandachtspunt voor de EC is de publieke borging van maatregelen. Afgesproken is een maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 om de derogatie voor 2017 te behouden. Monitoring door het CBS naar de effectiviteit van het pakket en structureel rapporteren aan de EC is nu de inzet om ook de voortzetting van de derogatie in 2018 veilig te stellen. Voorwaarde is in ieder geval dat blijkt dat het pakket voldoende effectief is.

 

De maatregelen bestaan uit:

  • voerspoor melkveehouderij: private aanpak om het fosforgehalte in het voer terug te brengen;

  • fosfaatreductie door zuivelondernemingen: borging van het door de zuivelsector ontwikkelde plan om fosfaat te reduceren middels een ministeriële regeling, welke stuurt op het stapsgewijs verkleinen van melkveestapel;

  • reductie melkveestapel: een premie per dier bij het beëindigen van de veestapel

Het maatregelenpakket is gericht op de melkveehouderij, omdat de groei van de veestapel én de overschrijding van het plafond in die sector het grootst zijn. De varkenssector werkt vrijwillig mee aan de fosfaatreductie door een private stimuleringsregeling uit te werken.

Ook heeft de staatssecretaris besloten om aan het einde van 2017 de ontheffingen verstrekt vanuit de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling) niet te verlengen.

Met de maatregelen wordt beoogd een de fosfaatproductie met 8,2 miljoen kilogram te reduceren. Dat is ruim meer dan de reductieopgave van 6,6 miljoen kilogram.


Gerelateerde berichten

Nationale Omgevingsvisie houdt niet op bij de grens

17 augustus 2018 - Hoe kunnen Rijk en provincies via internationale samenwerking de strategische opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanpakken? Hoe kunnen Rijk en provincies elkaar versterken in de internationale samenwerking? En hoe positioneren we ons in de Noordwest-Europese deltaregio? Deze vragen komen aan bod in de IPO-notitie ‘Internationale aspecten van de NOVI’.
Lees meer

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht

16 augustus 2018 - De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten op 16 augustus bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering. 
Lees meer

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

16 augustus 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer