Meer innovatiesteun voor MKB

15 april 2015

Ondernemers kunnen eenvoudiger innovatiesteun aanvragen, krijgen minder met verschillende regels te maken en hebben een hogere slagingskans. Naar verwachting ontvangen 2600 ondernemers in 2015 steun voor innovatie via de nieuwe regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dit zijn er 1000 meer dan afgelopen jaar. Dit werd bekend gemaakt door minister Henk Kamp van Economische Zaken en gedeputeerde Bert Pauli namens de provincies op de Week van de Ondernemer.

Het beschikbare MIT-budget om ondernemers ondersteuning te geven bij vernieuwing stijgt door de samenwerking van 32 miljoen euro vorig jaar naar 50 miljoen euro in 2015. Daarnaast is er dit jaar 12,5 miljoen euro beschikbaar voor Vroege Fase Financiering, waarmee innovatieve bedrijven in staat worden gesteld om producten sneller op de markt te introduceren. Zeker nu de economie aantrekt, is het van belang dat ondernemers kunnen investeren en vernieuwen. Dat doen ondernemers door concrete plannen te ontwikkelen, verantwoorde risico’s te nemen, en door te zetten. Daar komt onze economische groei vandaan”, aldus minister Kamp.

Samenwerkingsagenda
Voor het eerst dragen ook provincies bij aan de MIT-regeling. Daarmee wordt een belangrijke koppeling gelegd tussen het regionaal economische beleid van de provincies, de activiteiten van de topteams en het topsectorenbeleid van het rijk. Volgens Bert Pauli, gedeputeerde in Brabant, is de samenwerkingsagenda hard nodig om op regionaal niveau het MKB te laten groeien en innoveren. “Er is behoefte aan nieuwe kennis, nieuwe producten, aan proeftuinen en aan financiële stimulans. De regio is daarvoor de beste broedplaats.” MKB-ondernemers krijgen eenvoudig en beter toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen, zodat zij in staat worden gesteld om sneller door te groeien. Dit zijn de afspraken die minister Kamp van Economische Zaken, provincies, topsectoren en MKB-Nederland in december hebben gemaakt. In het Huis van de Provincies ondertekenden alle partijen een samenwerkingsagenda innovatief MKB.
 
Vroege fase financiering
Vanaf medio mei kunnen ondernemers aanvragen indienen voor de verbeterde MIT-regeling. Nieuw dit jaar is dat ondernemers in hun eigen regio kunnen aankloppen, zo blijkt uit de vandaag bekend gemaakte voorwaarden. Door de samenwerking wordt het voor ondernemers eenvoudiger om over regionale grenzen heen te ondernemen. Daardoor kunnen kansrijke bedrijven sneller doorgroeien.

Minister Kamp maakte op de Week van de Ondernemer ook bekend dat de vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ondernemers hulp gaan bieden bij het indienen van hun aanvragen voor Vroege Fase Financiering. Door deze extra ondersteuning wordt de  financiering voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van prototypes nog toegankelijker, en worden de kansen om Vroege Fase Financiering aan te trekken voor ondernemers verder vergroot.

Innovatievouchers
Nieuw dit jaar is dat de provincies Noord-Brabant en Limburg meedoen om de innovatie binnen het MKB te stimuleren. Met de MIT-regeling kunnen MKB-ondernemers subsidies aanvragen voor onder andere kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten. Een voorbeeld hiervan zijn de innovatievouchers in Overijssel. Verschillende ondernemers uit Overijssel hebben de afgelopen 3 jaar met behulp van vouchers en in nauwe samenwerking met de innovatiecentra de meest uiteenlopende innovaties getest, onderzocht en ontwikkeld. Doel van de MIT-regeling is het MKB meer en intensiever te betrekken bij de topsectoren. De intentie is om deze regeling richting 2016 verder uit te bouwen.

Gerelateerde berichten

Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018 - Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, vroeg Euro Commissaris Oettinger ook in het nieuwe MFK de EU investeringsfondsen voor Nederland te behouden. Hij vroeg tevens de Tweede Kamerleden om oog te hebben voor het fundamentele belang van EFRO-middelen. Ter illustratie bood hij de Euro Commissaris en de Tweede Kamerleden een flyer aan met inspirerende innovatieve voorbeelden uit de regio’s.  
Lees meer

Vijf transitieagenda’s schetsen contouren voor circulaire samenleving in 2050

16 januari 2018 - Op maandag 15 januari nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) tijdens de start van de week van de circulaire economie namens het kabinet de vijf transitieagenda’s in ontvangst die de contouren schetsen voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van provincie Flevoland, benadrukte het belang van de rol van de provincies als decentrale overheid hierin. 
Lees meer

Regionale woningbehoefte: een toezichthoudende rol voor provincies

18 december 2017 - Op 11 december vond in de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimtelijke Ordening plaats. Diverse Kamerleden stelden de minister de vraag hoe zij haar regisserende rol wil gaan oppakken bij het invullen van de regionale woningbehoefte. De minister gaf aan dat de provincies een toezichthoudende rol hebben en daarbij ook verschillende belangen kunnen afwegen: de belangen tussen infrastructuur, groen en wonen. Zij doen dat volgens de minister over de grenzen van de gemeenten heen. 
Lees meer