Meer innovatiesteun voor MKB

15 april 2015

Ondernemers kunnen eenvoudiger innovatiesteun aanvragen, krijgen minder met verschillende regels te maken en hebben een hogere slagingskans. Naar verwachting ontvangen 2600 ondernemers in 2015 steun voor innovatie via de nieuwe regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dit zijn er 1000 meer dan afgelopen jaar. Dit werd bekend gemaakt door minister Henk Kamp van Economische Zaken en gedeputeerde Bert Pauli namens de provincies op de Week van de Ondernemer.

Het beschikbare MIT-budget om ondernemers ondersteuning te geven bij vernieuwing stijgt door de samenwerking van 32 miljoen euro vorig jaar naar 50 miljoen euro in 2015. Daarnaast is er dit jaar 12,5 miljoen euro beschikbaar voor Vroege Fase Financiering, waarmee innovatieve bedrijven in staat worden gesteld om producten sneller op de markt te introduceren. Zeker nu de economie aantrekt, is het van belang dat ondernemers kunnen investeren en vernieuwen. Dat doen ondernemers door concrete plannen te ontwikkelen, verantwoorde risico’s te nemen, en door te zetten. Daar komt onze economische groei vandaan”, aldus minister Kamp.

Samenwerkingsagenda
Voor het eerst dragen ook provincies bij aan de MIT-regeling. Daarmee wordt een belangrijke koppeling gelegd tussen het regionaal economische beleid van de provincies, de activiteiten van de topteams en het topsectorenbeleid van het rijk. Volgens Bert Pauli, gedeputeerde in Brabant, is de samenwerkingsagenda hard nodig om op regionaal niveau het MKB te laten groeien en innoveren. “Er is behoefte aan nieuwe kennis, nieuwe producten, aan proeftuinen en aan financiële stimulans. De regio is daarvoor de beste broedplaats.” MKB-ondernemers krijgen eenvoudig en beter toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen, zodat zij in staat worden gesteld om sneller door te groeien. Dit zijn de afspraken die minister Kamp van Economische Zaken, provincies, topsectoren en MKB-Nederland in december hebben gemaakt. In het Huis van de Provincies ondertekenden alle partijen een samenwerkingsagenda innovatief MKB.
 
Vroege fase financiering
Vanaf medio mei kunnen ondernemers aanvragen indienen voor de verbeterde MIT-regeling. Nieuw dit jaar is dat ondernemers in hun eigen regio kunnen aankloppen, zo blijkt uit de vandaag bekend gemaakte voorwaarden. Door de samenwerking wordt het voor ondernemers eenvoudiger om over regionale grenzen heen te ondernemen. Daardoor kunnen kansrijke bedrijven sneller doorgroeien.

Minister Kamp maakte op de Week van de Ondernemer ook bekend dat de vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ondernemers hulp gaan bieden bij het indienen van hun aanvragen voor Vroege Fase Financiering. Door deze extra ondersteuning wordt de  financiering voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van prototypes nog toegankelijker, en worden de kansen om Vroege Fase Financiering aan te trekken voor ondernemers verder vergroot.

Innovatievouchers
Nieuw dit jaar is dat de provincies Noord-Brabant en Limburg meedoen om de innovatie binnen het MKB te stimuleren. Met de MIT-regeling kunnen MKB-ondernemers subsidies aanvragen voor onder andere kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten. Een voorbeeld hiervan zijn de innovatievouchers in Overijssel. Verschillende ondernemers uit Overijssel hebben de afgelopen 3 jaar met behulp van vouchers en in nauwe samenwerking met de innovatiecentra de meest uiteenlopende innovaties getest, onderzocht en ontwikkeld. Doel van de MIT-regeling is het MKB meer en intensiever te betrekken bij de topsectoren. De intentie is om deze regeling richting 2016 verder uit te bouwen.

Gerelateerde berichten

Provincies vragen staatssecretaris om oplossingen om negatieve gevolgen van veedichte gebieden tegen te gaan

09 juni 2017 - De gezamenlijke provincies hebben donderdag 8 juni schriftelijk gereageerd naar Staatssecretaris Van Dam (PvdA) op de consultatie van de Interimwet veedichte gebieden. Deze Interimwet voorziet erin dat provincies instrumenten ter beschikking krijgen om in te zetten in gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving.
Lees meer

Coalitie van ondernemers en decentrale overheden willen regiodeals met rijk

05 april 2017 - Er dreigt in Nederland een kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. IPO, VNG, VNO-NCW, MKB-Nederland en Stedennetwerk G32 zijn van mening dat Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven nauw moeten samenwerken en slimme keuzes moeten maken om steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal te houden.
Lees meer

Regio’s werken aan economische groei, doet u mee?

29 maart 2017 - Met dit statement riep burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle het volgende kabinet op samen werk te maken van economische structuurversterking tijdens de conferentie 'Beproefd, gedurfd, versneld. Samen verder met 'Maak verschil'. Hij deed dit namens de zes proeftuinregio’s. Deze hebben vanaf de zomer van 2016 de aanbevelingen uit het rapport Maak Verschil van de studiegroep openbaar bestuur in de praktijk beproefd in een gezamenlijk initiatief van het Rijk, VNG en IPO. 
Lees meer