Meer innovatiesteun voor MKB

15 april 2015

Ondernemers kunnen eenvoudiger innovatiesteun aanvragen, krijgen minder met verschillende regels te maken en hebben een hogere slagingskans. Naar verwachting ontvangen 2600 ondernemers in 2015 steun voor innovatie via de nieuwe regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dit zijn er 1000 meer dan afgelopen jaar. Dit werd bekend gemaakt door minister Henk Kamp van Economische Zaken en gedeputeerde Bert Pauli namens de provincies op de Week van de Ondernemer.

Het beschikbare MIT-budget om ondernemers ondersteuning te geven bij vernieuwing stijgt door de samenwerking van 32 miljoen euro vorig jaar naar 50 miljoen euro in 2015. Daarnaast is er dit jaar 12,5 miljoen euro beschikbaar voor Vroege Fase Financiering, waarmee innovatieve bedrijven in staat worden gesteld om producten sneller op de markt te introduceren. Zeker nu de economie aantrekt, is het van belang dat ondernemers kunnen investeren en vernieuwen. Dat doen ondernemers door concrete plannen te ontwikkelen, verantwoorde risico’s te nemen, en door te zetten. Daar komt onze economische groei vandaan”, aldus minister Kamp.

Samenwerkingsagenda
Voor het eerst dragen ook provincies bij aan de MIT-regeling. Daarmee wordt een belangrijke koppeling gelegd tussen het regionaal economische beleid van de provincies, de activiteiten van de topteams en het topsectorenbeleid van het rijk. Volgens Bert Pauli, gedeputeerde in Brabant, is de samenwerkingsagenda hard nodig om op regionaal niveau het MKB te laten groeien en innoveren. “Er is behoefte aan nieuwe kennis, nieuwe producten, aan proeftuinen en aan financiële stimulans. De regio is daarvoor de beste broedplaats.” MKB-ondernemers krijgen eenvoudig en beter toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen, zodat zij in staat worden gesteld om sneller door te groeien. Dit zijn de afspraken die minister Kamp van Economische Zaken, provincies, topsectoren en MKB-Nederland in december hebben gemaakt. In het Huis van de Provincies ondertekenden alle partijen een samenwerkingsagenda innovatief MKB.
 
Vroege fase financiering
Vanaf medio mei kunnen ondernemers aanvragen indienen voor de verbeterde MIT-regeling. Nieuw dit jaar is dat ondernemers in hun eigen regio kunnen aankloppen, zo blijkt uit de vandaag bekend gemaakte voorwaarden. Door de samenwerking wordt het voor ondernemers eenvoudiger om over regionale grenzen heen te ondernemen. Daardoor kunnen kansrijke bedrijven sneller doorgroeien.

Minister Kamp maakte op de Week van de Ondernemer ook bekend dat de vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ondernemers hulp gaan bieden bij het indienen van hun aanvragen voor Vroege Fase Financiering. Door deze extra ondersteuning wordt de  financiering voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van prototypes nog toegankelijker, en worden de kansen om Vroege Fase Financiering aan te trekken voor ondernemers verder vergroot.

Innovatievouchers
Nieuw dit jaar is dat de provincies Noord-Brabant en Limburg meedoen om de innovatie binnen het MKB te stimuleren. Met de MIT-regeling kunnen MKB-ondernemers subsidies aanvragen voor onder andere kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten. Een voorbeeld hiervan zijn de innovatievouchers in Overijssel. Verschillende ondernemers uit Overijssel hebben de afgelopen 3 jaar met behulp van vouchers en in nauwe samenwerking met de innovatiecentra de meest uiteenlopende innovaties getest, onderzocht en ontwikkeld. Doel van de MIT-regeling is het MKB meer en intensiever te betrekken bij de topsectoren. De intentie is om deze regeling richting 2016 verder uit te bouwen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor congres Revitalisering vastgoed

09 juli 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september in Amersfoort de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.Je kunt je vanaf nu voordit congres aanmelden. 
Lees meer

EFRO helpt chirurgische zorg te verbeteren

02 juli 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Vierde deel van een serie: hoe EFRO chirurgen wereldwijd met elkaar verbindt, met Nederland als centraal middelpunt.
Lees meer

200 miljoen euro voor het MKB

02 juli 2018 - De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer