Meer innovatiesteun voor MKB

15 april 2015

Ondernemers kunnen eenvoudiger innovatiesteun aanvragen, krijgen minder met verschillende regels te maken en hebben een hogere slagingskans. Naar verwachting ontvangen 2600 ondernemers in 2015 steun voor innovatie via de nieuwe regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dit zijn er 1000 meer dan afgelopen jaar. Dit werd bekend gemaakt door minister Henk Kamp van Economische Zaken en gedeputeerde Bert Pauli namens de provincies op de Week van de Ondernemer.

Het beschikbare MIT-budget om ondernemers ondersteuning te geven bij vernieuwing stijgt door de samenwerking van 32 miljoen euro vorig jaar naar 50 miljoen euro in 2015. Daarnaast is er dit jaar 12,5 miljoen euro beschikbaar voor Vroege Fase Financiering, waarmee innovatieve bedrijven in staat worden gesteld om producten sneller op de markt te introduceren. Zeker nu de economie aantrekt, is het van belang dat ondernemers kunnen investeren en vernieuwen. Dat doen ondernemers door concrete plannen te ontwikkelen, verantwoorde risico’s te nemen, en door te zetten. Daar komt onze economische groei vandaan”, aldus minister Kamp.

Samenwerkingsagenda
Voor het eerst dragen ook provincies bij aan de MIT-regeling. Daarmee wordt een belangrijke koppeling gelegd tussen het regionaal economische beleid van de provincies, de activiteiten van de topteams en het topsectorenbeleid van het rijk. Volgens Bert Pauli, gedeputeerde in Brabant, is de samenwerkingsagenda hard nodig om op regionaal niveau het MKB te laten groeien en innoveren. “Er is behoefte aan nieuwe kennis, nieuwe producten, aan proeftuinen en aan financiële stimulans. De regio is daarvoor de beste broedplaats.” MKB-ondernemers krijgen eenvoudig en beter toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen, zodat zij in staat worden gesteld om sneller door te groeien. Dit zijn de afspraken die minister Kamp van Economische Zaken, provincies, topsectoren en MKB-Nederland in december hebben gemaakt. In het Huis van de Provincies ondertekenden alle partijen een samenwerkingsagenda innovatief MKB.
 
Vroege fase financiering
Vanaf medio mei kunnen ondernemers aanvragen indienen voor de verbeterde MIT-regeling. Nieuw dit jaar is dat ondernemers in hun eigen regio kunnen aankloppen, zo blijkt uit de vandaag bekend gemaakte voorwaarden. Door de samenwerking wordt het voor ondernemers eenvoudiger om over regionale grenzen heen te ondernemen. Daardoor kunnen kansrijke bedrijven sneller doorgroeien.

Minister Kamp maakte op de Week van de Ondernemer ook bekend dat de vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ondernemers hulp gaan bieden bij het indienen van hun aanvragen voor Vroege Fase Financiering. Door deze extra ondersteuning wordt de  financiering voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van prototypes nog toegankelijker, en worden de kansen om Vroege Fase Financiering aan te trekken voor ondernemers verder vergroot.

Innovatievouchers
Nieuw dit jaar is dat de provincies Noord-Brabant en Limburg meedoen om de innovatie binnen het MKB te stimuleren. Met de MIT-regeling kunnen MKB-ondernemers subsidies aanvragen voor onder andere kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten. Een voorbeeld hiervan zijn de innovatievouchers in Overijssel. Verschillende ondernemers uit Overijssel hebben de afgelopen 3 jaar met behulp van vouchers en in nauwe samenwerking met de innovatiecentra de meest uiteenlopende innovaties getest, onderzocht en ontwikkeld. Doel van de MIT-regeling is het MKB meer en intensiever te betrekken bij de topsectoren. De intentie is om deze regeling richting 2016 verder uit te bouwen.

Gerelateerde berichten

Wat gebeurt er al op ‘de weg naar’ een circulair Nederland in 2050?

16 april 2018 - Hoe komen we tot een circulaire economie, hoe kunnen we dit gezamenlijk aanpakken, wat zijn de kansen en uitdagingen? Hierover praten de provincies met elkaar op een IPO-bijeenkomst op 26 april. Ook Vereniging Circulair Friesland (VCF) is volop bezig met de transitie naar een circulaire economie. Directeur Houkje Rijpstra vertelt over hun ambitieuze aanpak.
Lees meer

Kennisdeling en samen optrekken bij de aanpak van leegstand

13 april 2018 - In januari 2018 is het IPO gestart met de uitvoering van het kennisprogramma Leegstand. Dit programma richt zich op leegstand in de brede zin van het woord: bedrijventerreinen, kantoren, winkels, wonen, agrarisch en maatschappelijk vastgoed. Kennisdelen tussen de provincies en van elkaar leren staan hierin centraal. Bovendien kan het probleem alleen worden aangepakt door een goede samenwerking tussen lokale ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en de provincie.
Lees meer

De kansenkaarten van Noord-Holland: een heldere tool voor circulair beleid

05 maart 2018 - Hoeveel grondstoffen en energie gaat er om in de verschillende bedrijfsclusters in Noord-Holland? Dat wilden ze bij de provincie weleens weten. Per cluster werden gegevens verzameld en in beeld gebracht op kansenkaarten. Projectleider Nic Grandiek: ‘Het is een heldere tool geworden voor het provinciaal beleid: we weten nu aan welke knoppen we moeten draaien om tot een volledig circulaire economie te komen in onze regio.’
Lees meer