Meld je aan voor congres Revitalisering vastgoed

09 juli 2018

Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september in Amersfoort de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.Je kunt je vanaf nu voor dit congres aanmelden.

Op welke manier gaan provincies om met hun ruimtelijke kwaliteit? En welke creatieve oplossingen hebben zij bedacht om leegstand te lijf te gaan? Provincies delen hun kennis en best practices tijdens de werkconferentie, die door het IPO georganiseerd wordt. 

Programma
Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde provincie Zuid-Holland (portefeuille Ruimtelijke ordening en wonen) zal de bijeenkomst openen. Deelnemers krijgen tijdens de werkconferentie inzicht in leegstandscijfers door het CBS, de aard en omvang van vrijkomende agrarische bebouwing door LTO Noord West-Nederland, erfgoed en het belang van kerkenvisies door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ook zien de deelnemers hoe de omgevingswet in te zetten is als instrument voor ruimtelijke kwaliteit. De provincies geven daarnaast uitleg over hun provinciale aanpakken van leegstand en vitaal vastgoed. Deze lopen uiteen van aanpak woningvoorraad in een krimpgebied tot regionale samenwerking met gemeenten over binnenstad visies.

Meer informatie en aanmelden Ben je benieuwd naar het gehele programma? Wil je jezelf aanmelden?  Daarvoor kun je hier terecht. De bijeenkomst is bestemd voor medewerkers van provincies en gemeenten, maar ook voor stakeholders die actief zijn in het domein ruimtelijke ordening en leegstand. Verder zijn partners van de Retailagenda, Platform31 en Bouwstenen voor Sociaal welkom.


Gerelateerde berichten

EFRO helpt chirurgische zorg te verbeteren

02 juli 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Vierde deel van een serie: hoe EFRO chirurgen wereldwijd met elkaar verbindt, met Nederland als centraal middelpunt.
Lees meer

200 miljoen euro voor het MKB

02 juli 2018 - De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer

Limburg trapt af: eerste bestuurlijke bijeenkomst over RES

27 juni 2018 - “Hoe komen we van regionale initiatieven naar een provinciaal bod aan het Rijk, voor het Klimaatakkoord? Hoe zetten we ambities om naar resultaten? Is compleet gasloos wonen in bestaande bebouwing een utopie? Hoe krijgen we de burger goed mee nu de besluitvorming nog niet definitief is?” Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de eerste van twaalf bestuurlijke informatiebijeenkomsten over de regionale energie en klimaatstrategie (RES). De provincie Limburg organiseerde de bijeenkomst op 25 juni, in samenwerking met het IPO, de UvW, de VNG en het Rijk.
Lees meer