Minister onderzoekt aanpassing Chw in aanloop naar Omgevingswet

22 januari 2018

Tijdens het AO Ruimtelijke ordening (18 januari, Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken) heeft de minister van BZK aangekondigd dat ze op zoek gaat naar een oplossing om de woningbouw te versnellen. Tijdens het kabinet-Balkenende IV is de Crisis- en herstelwet (Chw) ingevoerd.

Volgens de minister heeft deze wet de bouw goed op gang geholpen, maar is het een wet met mogelijkheden en beperkingen. Op weg naar de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 wil de minister naar mogelijkheden kijken om in de tussentijd de woningbouw te versnellen. Op korte termijn wil ze samen met haar medeoverheden beoordelen wat wenselijk is en welke concrete maatregelen nodig zijn. Waarschijnlijk is de snelste manier de Chw te verbeteren of te versterken. VVD en CDA pleitten ervoor met een aparte spoedwet woningbouw te komen; de minister is bereid ook deze optie te onderzoeken.

Tevens is de minister ingegaan op het tekort van 200 miljoen dat is ontstaan bij de overgang van de Omgevingswet van het ministerie van IenM naar het ministerie van BZK. Bij de Voorjaarsnota in juni zal bekend worden hoe het kabinet denkt dit financiële probleem op te lossen.

Bijna alle aanwezige partijen stelden vragen over het Kustpact. De minister noemde het Kustpact een goed voorbeeld hoe de rijksoverheid een stimulerende rol kan hebben in het ruimtelijk beleid, terwijl de verantwoordelijkheden op decentraal niveau liggen. De minister wil voor de zomer een samenhangend beeld naar de Kamer sturen, daarin zal ze ook ingaan op de invulling van de zonering door provincies. In overleg met medeoverheden zal het Kustpact uiteindelijk worden opgenomen in de NOVI.


Gerelateerde berichten

Op weg naar de nieuwe Warmtewet

23 februari 2018 - Op 14 en 20 februari was de wijziging van de Warmtewet onderwerp van debat in de Tweede Kamer. De wijziging van de Warmtewet is een eerste stap op weg naar een nieuwe Warmtewet, welke een belangrijke rol in de energietransitie gaat spelen. Onderdeel van de nieuwe Warmtewet wordt de vraag wie warmtenetten, een belangrijke vervanger voor gasverwarming, moet en mag gaan aanleggen. In december was Han Weber namens de gezamenlijke provincies deelnemer aan een rondetafelgesprek over de Warmtewet, waar hij onder meer gesproken heeft over de noodzaak voor mogelijkheden tot experimenten.
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer

Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018 - Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media.  
Lees meer