Minister onderzoekt aanpassing Chw in aanloop naar Omgevingswet

22 januari 2018

Tijdens het AO Ruimtelijke ordening (18 januari, Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken) heeft de minister van BZK aangekondigd dat ze op zoek gaat naar een oplossing om de woningbouw te versnellen. Tijdens het kabinet-Balkenende IV is de Crisis- en herstelwet (Chw) ingevoerd.

Volgens de minister heeft deze wet de bouw goed op gang geholpen, maar is het een wet met mogelijkheden en beperkingen. Op weg naar de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 wil de minister naar mogelijkheden kijken om in de tussentijd de woningbouw te versnellen. Op korte termijn wil ze samen met haar medeoverheden beoordelen wat wenselijk is en welke concrete maatregelen nodig zijn. Waarschijnlijk is de snelste manier de Chw te verbeteren of te versterken. VVD en CDA pleitten ervoor met een aparte spoedwet woningbouw te komen; de minister is bereid ook deze optie te onderzoeken.

Tevens is de minister ingegaan op het tekort van 200 miljoen dat is ontstaan bij de overgang van de Omgevingswet van het ministerie van IenM naar het ministerie van BZK. Bij de Voorjaarsnota in juni zal bekend worden hoe het kabinet denkt dit financiële probleem op te lossen.

Bijna alle aanwezige partijen stelden vragen over het Kustpact. De minister noemde het Kustpact een goed voorbeeld hoe de rijksoverheid een stimulerende rol kan hebben in het ruimtelijk beleid, terwijl de verantwoordelijkheden op decentraal niveau liggen. De minister wil voor de zomer een samenhangend beeld naar de Kamer sturen, daarin zal ze ook ingaan op de invulling van de zonering door provincies. In overleg met medeoverheden zal het Kustpact uiteindelijk worden opgenomen in de NOVI.


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

EFRO helpt Amsterdam van zonnestroom te voorzien

08 oktober 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zevende deel van een serie: hoe EFRO Amsterdamse huurders van zonnestroom helpt te voorzien.   
Lees meer

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer