Minister Schouten: Het Natuurnetwerk en Natuurpact liggen goed op schema

09 maart 2018

Er waren veel vragen vanuit de Kamer over de Oostvaardersplassen naar aanleiding van de recente discussie over het al dan niet bijvoeren van dieren. De minister vindt dat de verantwoordelijkheid bij de provincie Flevoland ligt. Zij was niet bekend met signalen richting het ministerie van LNV over het feit dat Flevoland er binnen hun beleidsvrijheid niet uit zou komen. Verder is er een Kamerbrief toegezegd ten aanzien van technische zaken met o.a. details over de bevoegdheidsverdeling Natura2000.

Ook gaat de minister met provincies in gesprek over het advies dat de Commissie Van Vollenhove heeft opgesteld over de transitie naar Nationale Parken van de toekomst. Deze Commissie heeft eerder op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Dam de verkiezing van het mooiste natuurgebied begeleidt en adviseert nu over verdere ontwikkeling van deze parken. Onderdeel van dat gesprek zijn ook de middelen. In het debat gaf de minister aan dat - met de decentralisatie van natuurbeleid - ook de verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken bij de provincies ligt en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de financiering.


Gerelateerde berichten

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

Bezoek nu de Kennisbank-ANLb

28 september 2018 - Heeft u al een bezoekje gebracht aan de Kennisbank-ANLb? Het is dé verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. De online tool op de website van BIJ12 brengt beleids-, onderzoeks- en praktijkinformatie over het ANLb samen.
Lees meer

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer