Minister Schouten: Het Natuurnetwerk en Natuurpact liggen goed op schema

09 maart 2018

Er waren veel vragen vanuit de Kamer over de Oostvaardersplassen naar aanleiding van de recente discussie over het al dan niet bijvoeren van dieren. De minister vindt dat de verantwoordelijkheid bij de provincie Flevoland ligt. Zij was niet bekend met signalen richting het ministerie van LNV over het feit dat Flevoland er binnen hun beleidsvrijheid niet uit zou komen. Verder is er een Kamerbrief toegezegd ten aanzien van technische zaken met o.a. details over de bevoegdheidsverdeling Natura2000.

Ook gaat de minister met provincies in gesprek over het advies dat de Commissie Van Vollenhove heeft opgesteld over de transitie naar Nationale Parken van de toekomst. Deze Commissie heeft eerder op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Dam de verkiezing van het mooiste natuurgebied begeleidt en adviseert nu over verdere ontwikkeling van deze parken. Onderdeel van dat gesprek zijn ook de middelen. In het debat gaf de minister aan dat - met de decentralisatie van natuurbeleid - ook de verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken bij de provincies ligt en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de financiering.


Gerelateerde berichten

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

14 november 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. 
Lees meer

Geitenhouderijen en gezondheid

06 november 2017 - Op 1 november jl. heeft het IPO namens de provincies een brief gestuurd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).In de brief schrijven de provincies dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid willen over de vergrote kans op longontsteking van bewoners rond geitenhouderijen.
Lees meer

PBL: “Provincies geven boost aan natuurbeleid en Habitatrichtlijn”

30 oktober 2017 - Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is positief over de rol van de provincies in het natuurbeleid. Helaas is vanwege de economische groei de druk op het milieu nog niet verminderd. 
Lees meer