Moties Tweede Kamer in kader van transitie jeugdzorg

04 juli 2014

In de avonduren van donderdag 3 juli heeft de Tweede Kamer gestemd over moties die waren ingediend naar aanleiding van het overleg over de transitie jeugdzorg van vorige week. De ingediende moties  - vijf in totaal - betroffen de betrokkenheid van ouders bij regionale overlegtafels (bij stemming aangenomen), de noodzaak van de rol en inbreng van de GGD-en bij de vormgeving van de toegang tot de jeugdzorg (bij stemming verworpen) en het beschermen van de privacy van cliënten bij uitwisseling van eenmalige gegevens in het kader van de transitie jeugdzorg  ( bij stemming aangehouden). Er werden geen moties ingediend die de transitie van de jeugdzorg als zodanig  in de weg staan, maar moties die  aspecten van de transitie raken.

In het algemeen overleg van vorige week was met name het CDA bij monde van woordvoerder Mona Keijzer kritisch over de datum van 1 augustus 2014 en financiële duidelijkheid aan de jeugdzorginstellingen. Een motie over het al dan niet ingrijpen van de staatssecretarissen als gemeenten niet uiterlijk 1 augustus 2014 financiële duidelijkheid aan jeugdzorginstellingen geven, bleef gisteravond achterwege.   De staatsecretarissen Van Rijn (VWS, PvdA) en Teeven (VenJ, VVD) hebben reeds extra acties in het vooruitzicht gesteld om de risico’s van de transitie zo veel mogelijk te beperken. 

Lees ook het bericht: "Tweede Kamer AO transitie jeugdzorg" (26 juni 2014)


Gerelateerde berichten

“Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn funest. De gemeentelijke focus op preventie is ook daarom zo belangrijk”

20 januari 2015 - Met de decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari verruilt IPO-bestuurslid en portefeuillehouder jeugdzorg, Marc Witteman, de provincie Flevoland voor de burgemeesterspost in de gemeente Stichtse Vecht. Lees hier zijn afscheidsinterview.
Lees meer

IPO bestuurder Marc Witteman neemt eindrapport TSJ in ontvangst

17 december 2014 - “Met het laatste rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg kan verder gebouwd worden aan de toekomst van de gedecentraliseerde jeugdzorg in Nederland” aldus Marc Witteman, portefeuillehouder jeugdzorg in het IPO-bestuur.
Lees meer

IPO neemt afscheid van de jeugdzorg

20 november 2014 - De provincies waren de afgelopen 20 jaar verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg. Per 1 januari 2015 gaat de jeugdzorg over naar gemeenten. De gedeputeerden jeugdzorg kwamen op 20 november in Utrecht bijeen om in gezamenlijkheid ‘afscheid’ te nemen van dit IPO-dossier.  
Lees meer