Na jarenlange discussie nog geen tractorkenteken

16 Dec 2016

Dinsdag 13 december verwierp de Tweede Kamer het wetsvoorstel van minister Schultz over de invoering van een tractorkenteken. Het wetsvoorstel zou moeten leiden tot meer verkeersveiligheid omdat tractoren dan op de provinciale wegen terecht kunnen en niet meer door kleine dorpsstraten - met fietsende kinderen – hoeven te rijden. Provincies hechten vooral vanwege veiligheidsoverwegingen aan de registratie van tractoren.

Over een vorm van registratie wordt al tien jaar gesproken en ook de EU vraagt erom. Niettemin lukte het niet het wetsvoorstel aangenomen te krijgen. VVD, CDA, PVV en SGP stemden het wetsvoorstel weg.

Wel werden twee moties aangenomen die de minister vragen de maximumsnelheid te verhogen en met gemeenten en provincies om tafel te gaan over de openstelling van meer wegen voor landbouwverkeer. 


Gerelateerde berichten

Locaties voor extra fietsenstallingen op NS-stations bekend

12 Dec 2016 - De stations van Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle krijgen er meer fietsenstallingen bij. Het Rijk, IPO, VNG, NS, ProRail, Vervoerregio’s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover tekenden daarover op 12 december het Bestuursakkoord fietsparkeren. Decentrale overheden nemen de helft van de kosten voor rekening.
Lees meer

Nederlanders moeten vaker op de fiets

09 Dec 2016 - Er is geen duurzamer of praktischer vervoermiddel denkbaar dan de fiets. Meer gebruik maken van de fiets kan een oplossing zijn voor bereikbaarheidsproblemen en levert een bijdrage aan de verduurzaming van het verkeer in Nederland. Het aantal fietskilometers moet daarom de komende 10 jaar met 20 procent omhoog. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig die het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren, een snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer bevorderen en de veiligheid van fietsers verbeteren.
Lees meer

Kamer wil grotere regierol decentrale overheden bij behalen van Klimaatdoelen

11 Nov 2016 - Meer camera’s aan de buitenkant van bussen om veiligheid van buspersoneel te verbeteren, een sterke regierol voor decentrale overheden bij de Klimaatdoelen en afspraken over veiligere wegen in de regio. Het zijn de voor provincies belangrijkste uitkomsten van de stemmingen over moties die vorige week tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Milieu werden ingediend.
Lees meer