Nacht van de integriteit voor dagelijks bestuurders

07 september 2018

De ‘Nacht van de Integriteit 2018’ komt eraan. Op 26 september spreken de dagelijks bestuurders van decentrale overheden met elkaar en met experts over de vraag hoe zij hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur goed kunnen vormgeven. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken houdt een inleiding over het thema dat zo belangrijk is voor het vertrouwen van de burger in de overheid.

 De voorzitters van bestuursorganen dragen wettelijk de verantwoordelijkheid voor de integriteit van het bestuur. Maar een commissaris van de Koning, burgemeester of dijkgraaf moet zonder juridische instrumenten en bevoegdheden invulling geven aan die verantwoordelijkheid. Over de vraag of er behoefte is aan meer of andere instrumenten zijn de meningen echter verdeeld. Maar hoe kan een burgemeester, dijkgraaf of commissaris van de Koning eigenlijk invulling geven aan zijn verantwoordelijkheid? Welke handelingsperspectieven hebben zij? Welke bevoegdheden hebben zij hiervoor nodig? Dit en nog meer zal tijdens de ‘Nacht’ onderwerp van gesprek worden.

Panel en lezingen
Minister Ollongren spreekt in het begin van de bijeenkomst. Na haar optreden volgt een paneldebat over de (on-) mogelijkheden om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Tot slot houdt gedragswetenschapper Joris Lammers een lezing over sociaalpsychologische mechanismen van macht en hoe hierop in te spelen. Professor Zeger van der Wal van de Ien Dales Leerstoel van het CAOP is ‘nachtvoorzitter’.
 
Exclusief
De ‘Nacht’ is exclusief voor dagelijks bestuurders van decentrale overheden zodat zij openlijk met elkaar goede ervaringen en dilemma’s kunnen uitwisselen. De bijeenkomst is een activiteit van het Netwerk Weerbaar Bestuur op verzoek van BZK. De organisatie ligt in handen van VNG, IPO, UvW, de Ien Dales Leerstoel en het CAOP.
 
Aanmelden
De Nacht van de Integriteit vindt ditmaal plaats bij de Unie van Waterschappen in Den Haag op woensdagavond 26 september van 19.00 – 21.00 uur. Aanmelden kan via de website van het CAOP.
 
Naast de ‘Nacht’ is er ook De Dag van de Integriteit is voor de integriteitsprofessional in de (semi-) publieke sector. Deze is inmiddels volgeboekt.

Gerelateerde berichten

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer

Zoeken naar statenleden: onbekend maakt onbemind

03 september 2018 - Politieke partijen zijn druk bezig hun kandidatenlijsten op te stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Onbekendheid met het werk van statenleden maakt het niet altijd makkelijk om kandidaten te vinden. “Het is daarom goed dat de provincies dit via een podcastserie of cursus onder de aandacht brengen”, zegt Harold van de Velde, statenlid in Zeeland en voorzitter van Statenlidnu, de vereniging voor statenleden. Ook pleit hij voor een hogere vergoeding voor statenleden.
Lees meer

Bijeenkomsten voor statenleden

27 augustus 2018 - Klimaatadaptatie, energietransitie, participatie en social media-strategie. Deze afwisselende en actuele mix van onderwerpen staat centraal tijdens bijeenkomsten voor statenleden in Arnhem en Zwolle. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Statenlidnu, de Nederlandse Vereniging voor statenleden.
Lees meer