Nederlanders moeten vaker op de fiets

09 december 2016

Er is geen duurzamer of praktischer vervoermiddel denkbaar dan de fiets. Meer gebruik maken van de fiets kan een oplossing zijn voor bereikbaarheidsproblemen en levert een bijdrage aan de verduurzaming van het verkeer in Nederland. Het aantal fietskilometers moet daarom de komende 10 jaar met 20 procent omhoog. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig die het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren, een snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer bevorderen en de veiligheid van fietsers verbeteren.

 fiets artikel.jpg

De maatregelen staan in een Nationale Fietsagenda 2020 die donderdag 8 december is gepresenteerd tijdens een rondetafelsessie in het provinciehuis van Zuid-Holland. De agenda is opgesteld door Tour de Force, een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.

Provincies zijn lid van de Tour de Force en enthousiast om met de Agenda aan de slag te gaan. De fiets is voor provincies een onmisbare schakel in een beleid om de regionale bereikbaarheid nu en in de toekomst te waarborgen. De fiets biedt de mogelijkheid om beleidsdoelen op het gebied van mobiliteit te verbinden aan provinciale ambities op het gebied van duurzaamheid  en economie.

Henk Brink, gedeputeerde in Drenthe en namens het IPO lid van de Tourleiding, ziet de Agenda Fiets als een uitstekend instrument om de fiets als praktisch en duurzaam vervoermiddel op een hoger schaalniveau te brengen: “fietsen biedt veel kansen! De gezamenlijke inzet met de Tour de Force helpt ons deze kansen te verzilveren”.

Gastheer namens de provincie Zuid-Holland was gedeputeerde Floor Vermeulen en ook Conny Bieze, gedeputeerde in Gelderland was aanwezig: “naast de stad zijn er ook plekken op het platteland waar bussen bij elkaar komen, ook daar moet aandacht voor de fiets zijn.”

fiets2.jpg
 
Ruimte voor fietsgroei
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid signaleert in het Mobiliteitsbeeld 2016 dat sinds 2005 het fietsgebruik in Nederland is toegenomen met bijna 11 procent. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets, die behalve door ouderen ook steeds vaker wordt gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar. De fiets wordt ook steeds vaker gebruikt als vervoersmiddel van thuis naar station. En er is nog volop ruimte voor verdere groei. Zo is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer, een fietsafstand. En met de opkomst van de elektrische fiets komen ook afstanden tot wel 15 kilometer binnen fietsbereik. Verder stappen steeds meer mensen op de fiets op weg naar de trein, lightrail of bus, zeker nu het openbaar vervoer op het platteland steeds meer onder druk komt te staan. Met goede fietsroutes en hoogwaardige overstapvoorzieningen naar frequente OV-lijnen kunnen we de bereikbaarheid ook op het platteland waarborgen.
 

fiets 3.jpg

Tour de Force
Overheden, vertegenwoordigd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), vervoerregio’s, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen acties uit in de Agenda Fiets om kansen op fietsgebied maximaal te benutten. Concrete acties die voortkomen uit de samenwerking zijn bijvoorbeeld het creëren van meer ruimte voor de fiets in steden, het optimaliseren van de overstap tussen fiets en openbaar vervoer, en het verbeteren van drukke regionale fietsroutes. Naast de overheden leveren NS, ANWB, BOVAG, Fietsersbond, Vereniging Natuur en Milieu en VVN ook ideeën aan om het fietsgebruik te stimuleren.
 
Link naar de Nationale Fietsagenda 2020

Gerelateerde berichten

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

24 september 2018 - Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  
Lees meer

‘Meer asfalt is een doodlopende weg’

24 september 2018 - Er gebeurt veel op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Het is binnenkort dan ook één van de thema’s tijdens het IPO-jaarcongres in Brussel. Beleidsadviseurs Arnoud Crommelin en Chantal Schoemaker (provincie Gelderland) blikken alvast vooruit op de workshop ‘Slim op weg naar 2030!’. 
Lees meer

Campagne tegen bellen in het verkeer

13 september 2018 - Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur gaf op 13 september het startsein voor een jarenlange campagne tegen appen en bellen in het verkeer. In de campagne wordt met verschillende partijen samengewerkt, waaronder de gezamenlijke provincies.
Lees meer