Nederlanders moeten vaker op de fiets

09 december 2016

Er is geen duurzamer of praktischer vervoermiddel denkbaar dan de fiets. Meer gebruik maken van de fiets kan een oplossing zijn voor bereikbaarheidsproblemen en levert een bijdrage aan de verduurzaming van het verkeer in Nederland. Het aantal fietskilometers moet daarom de komende 10 jaar met 20 procent omhoog. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig die het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren, een snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer bevorderen en de veiligheid van fietsers verbeteren.

 fiets artikel.jpg

De maatregelen staan in een Nationale Fietsagenda 2020 die donderdag 8 december is gepresenteerd tijdens een rondetafelsessie in het provinciehuis van Zuid-Holland. De agenda is opgesteld door Tour de Force, een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.

Provincies zijn lid van de Tour de Force en enthousiast om met de Agenda aan de slag te gaan. De fiets is voor provincies een onmisbare schakel in een beleid om de regionale bereikbaarheid nu en in de toekomst te waarborgen. De fiets biedt de mogelijkheid om beleidsdoelen op het gebied van mobiliteit te verbinden aan provinciale ambities op het gebied van duurzaamheid  en economie.

Henk Brink, gedeputeerde in Drenthe en namens het IPO lid van de Tourleiding, ziet de Agenda Fiets als een uitstekend instrument om de fiets als praktisch en duurzaam vervoermiddel op een hoger schaalniveau te brengen: “fietsen biedt veel kansen! De gezamenlijke inzet met de Tour de Force helpt ons deze kansen te verzilveren”.

Gastheer namens de provincie Zuid-Holland was gedeputeerde Floor Vermeulen en ook Conny Bieze, gedeputeerde in Gelderland was aanwezig: “naast de stad zijn er ook plekken op het platteland waar bussen bij elkaar komen, ook daar moet aandacht voor de fiets zijn.”

fiets2.jpg
 
Ruimte voor fietsgroei
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid signaleert in het Mobiliteitsbeeld 2016 dat sinds 2005 het fietsgebruik in Nederland is toegenomen met bijna 11 procent. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets, die behalve door ouderen ook steeds vaker wordt gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar. De fiets wordt ook steeds vaker gebruikt als vervoersmiddel van thuis naar station. En er is nog volop ruimte voor verdere groei. Zo is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer, een fietsafstand. En met de opkomst van de elektrische fiets komen ook afstanden tot wel 15 kilometer binnen fietsbereik. Verder stappen steeds meer mensen op de fiets op weg naar de trein, lightrail of bus, zeker nu het openbaar vervoer op het platteland steeds meer onder druk komt te staan. Met goede fietsroutes en hoogwaardige overstapvoorzieningen naar frequente OV-lijnen kunnen we de bereikbaarheid ook op het platteland waarborgen.
 

fiets 3.jpg

Tour de Force
Overheden, vertegenwoordigd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), vervoerregio’s, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen acties uit in de Agenda Fiets om kansen op fietsgebied maximaal te benutten. Concrete acties die voortkomen uit de samenwerking zijn bijvoorbeeld het creëren van meer ruimte voor de fiets in steden, het optimaliseren van de overstap tussen fiets en openbaar vervoer, en het verbeteren van drukke regionale fietsroutes. Naast de overheden leveren NS, ANWB, BOVAG, Fietsersbond, Vereniging Natuur en Milieu en VVN ook ideeën aan om het fietsgebruik te stimuleren.
 
Link naar de Nationale Fietsagenda 2020

Gerelateerde berichten

Duurzame mobiliteit in Groningen: van waterstofbus tot geprinte brug

01 juni 2018 -   Regionale overheden die hun verkeer en vervoer willen verduurzamen, kunnen veel met de concessies voor openbaar vervoer. Dit blijkt bijvoorbeeld in de provincie Groningen. Vanaf 2020 zal al het busvervoer in en rond de stad Groningen elektrisch zijn. Voor de regionale lijnen zet de provincie in op waterstofbussen. Daarnaast start de provincie een test met een waterstoftrein, vertelde IPO-bestuurslid Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde in de provincie Groningen, op het Festival Duurzame Mobiliteit dat op 31 mei gehouden werd.    
Lees meer

Fiets prominent op de Kameragenda

26 april 2018 - Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl.
Lees meer

Extra financiële impuls Rijk ‘versneller’ voor verbetering verkeersveiligheid provinciale wegen

24 april 2018 - Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor provincies. Sinds 2015 daalt het aantal verkeersslachtoffers niet meer. Daarom zijn de provincies zeer verheugd met het initiatief van de minister om 50 miljoen te investeren in een verkeersveilige inrichting van de Rijks- en provinciale N-wegen. 25 miljoen gaat naar Rijkswegen en 25 miljoen gaat naar provinciale N-wegen. Bermongevallen zijn over het algemeen enkelvoudige verkeersongevallen en vormen ongeveer 50% van de ongevallen met gemotoriseerd verkeer. De extra financiële impuls van het Rijk kan dus helpen om de verkeersveiligheid van provinciale wegen te vergroten.
Lees meer