Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving

30 september 2015

Geef decentrale overheden de mogelijkheid om meer vanuit het doel van de regelgeving problemen op te lossen, in plaats van strikt de regels na te moeten leven. En geef ze ook meer ruimte om te experimenteren met meer efficiënte controlemethodes. Dat zijn enkele kernpunten uit de publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’, waarin provincies aangeven tegen welke Europese regels en wetten zij aanlopen bij het maken en uitvoeren van provinciaal beleid. De publicatie werd vandaag tijdens het IPO-jaarcongres door Brabantse Commissaris van de Koning Wim van de Donk uitgereikt aan Markku Markkula, voorzitter van het Europese Comité van de Regio’s en Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De provincies geven met de publicatie gehoor aan het verzoek dat Eurocommissaris Timmermans eind 2014 deed aan de Nederlandse Commissarissen van de Koning in het kader van zijn eigen Agenda Betere Regelgeving. Timmermans: “Op alle niveaus begrijpen degenen die met de regels te maken hebben, het beste hoe ze werken en zij kunnen de inhoud aanreiken om ze beter te maken.” In de publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’ illustreren de provincies aan de hand van praktijkvoorbeelden waar zij tegenaan lopen én reiken ze constructieve oplossingen aan.

Knelpunten en oplossingen
Provincies zien vier soorten knelpunten: verkokerde regelgeving, regels die niet toegespitst zijn op de huidige problemen, regels die hun doel voorbij schieten en de controledruk. Europa heeft al een kwaliteitsslag gemaakt op dit gebied, maar er zijn nog kansen voor verdere verbetering.
Bijvoorbeeld door provincies en andere medeoverheden de mogelijkheid te geven om meer vanuit het doel van de regelgeving problemen op te lossen, in plaats van strikt de regels na te moeten leven. En ruimte om te experimenteren met de minst belastende en meest efficiënte controlemethode om verantwoording af te leggen. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan de (Europese) sociale, gezondheids- en milieunormen en grondrechten van de Europese inwoners.
De provincies vragen ook aandacht voor burgers die in een ander EU-land werken of studeren. Verschillen in regels rond arbeid, sociale zekerheid en belastingen belemmeren onder meer de groei van de grensoverschrijdende regionale economie.
 
Belang van regio’s
Op 30 september presenteerde de Brabantse Commissaris van de Koning Wim van de Donk, tevens adviseur Europa van het IPO-bestuur en voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, de publicatie tijdens het IPO-jaarcongres in Maastricht. Hij overhandigde de eerste exemplaren aan Markku Markkula, voorzitter van het Europese Comité van de Regio’s en Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Van de Donk: “Regionale overheden voeren steeds meer Rijksbevoegdheden uit, waardoor onze betrokkenheid bij de totstandkoming van die regels steeds belangrijker wordt. Het is daarom goed dat deze nieuwe Europese agenda voor betere regulering niet louter de lidstaten aangaat, maar ook nadrukkelijk is gericht tot de Europese regio’s. Wij zullen samen met de Europese instellingen, Europese medeoverheden en andere stakeholders werken aan betere Europese regelgeving.”
 
U kunt de publicatie hier downloaden. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.
 
Lees hier ook de speech van Markku Markkula, voorzitter van het Europese Comité van de Regio’s. (Of de Engelse versie)

Gerelateerde berichten

‘Ondernemer verdwaalt in EU-regelgeving’

05 oktober 2018 - Betere regelgeving is één van de speerpunten van de Europese Commissie. Ondernemers lopen te vaak tegen die regels aan, ten koste van de regionale economie, constateert Robbert Lauret, adviseur Europese programma’s bij provincie Noord-Brabant. Hij blikt alvast vooruit op de workshop die tijdens het IPO-Jaarcongres over het thema wordt gehouden. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

‘Zonder EFRO wordt het moeilijk voor de provincies’

07 september 2018 - Krijgen provincies vanuit Europa straks nog geld voor innovatie en regionaal economisch beleid? Dat zal op 12 oktober tijdens het IPO Jaarcongres de hamvraag zijn tijdens de workshop over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voorafgaand aan het congres vertelt Sidony Venema, medewerker bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, waarom EFRO zo belangrijk is voor de provincies. “Juist in Nederland heeft EFRO heel veel effect gehad”
Lees meer