Interview nieuwe Commissaris van de Koning Jaap Smit: "Onze bestuurlijke structuren en gevestigde instituten staan terecht ter discussie"

20 januari 2014

“Onze bestuurlijke structuren en gevestigde instituten staan ter discussie. Te-recht ter discussie” plakt kersverse Commissaris van de Koning Jaap Smit eraan vast. De discussie over bestuurlijk Nederland en het aantreden van de nieuwe Commissaris in de provincie Zuid-Holland, lijkt een match made in heaven.  “We moeten niet per definitie vasthouden aan geijkte paden of alles zomaar bij de stoeprand zetten. Bij het beraden op je rol en taak moet de discussie zorgvuldig, vanuit de kwaliteit en met vertrouwen gevoerd worden”. 

Een fantastische baan! Maareh….wat doe je dan eigenlijk? – een reactie die Smit de afgelopen periode meerdere malen heeft gehoord. In de eerste weken heeft hij kennis mogen maken met hardwerkende, zeer capabele mensen en verdiept hij zich in de meest uiteenlopende dossiers. Desalniettemin blijft “de provincie de minst zichtbare bestuurslaag voor de burger”. Naast het zelf ontdekken van provincieland is Smit voornemens het externe beeld van de provincie te scherpen en beter zichtbaar te maken. “De provincie is interessant en boeiend. Het is de keuken van je eigen land. Je moet – ook vanuit werkgeversperspectief - aantrekkelijk blijven voor de jongere generaties.” 

De zichtbaarheid van de provincie is niet het enige aandachtspunt van Smit. Bovenaan zijn rijtje staat vertrouwen. Herstel van vertrouwen, opbouwen van vertrouwen in het openbaar bestuur. Het ombuigen van gehypte bonnetjesjachten tot het investeren in besturen op een zuivere wijze. “Vertrouwen kost tijd. Met mensen praten is een belangrijk instrument, maar het draait vooral om een zorgvuldige omgang met de bewegingsruimte die je hebt”. Voor de samenwerking met de andere provincies, met het bedrijfsleven, de gemeenten neemt Smit ook vertrouwen als startpunt. “Het is belangrijk het gesprek gaande te houden. Een ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, maar alleen gezamenlijk waarborg je het beste de gemeenschappelijke belangen”. 

Het eerste CdK-lijstje van Smit wordt gecomplementeerd door de regionale economie en door het vraagstuk van de verschuivende bevoegdheden. “De provincie Zuid-Holland is een economisch motorblok. Ik vind het belangrijk dat we alle kansen ten volle benutten, dat we succesvolle samenwerkingsverbanden in huis hebben. De koppeling tussen bedrijfsleven en wetenschap versterken” aldus Smit. Binnen het vraagstuk van de verschuivende bevoegdheden, de decentralisaties, zoekt Smit naar de juiste balans tussen de vereiste bestuurskracht: “zijn onze gemeenten voldoende uitgerust om bepaalde taken op zich te kunnen nemen?” en de menselijke maat: “kan de burger zich identificeren met waar hij woont?” 

De meerwaarde van de provincie, van het middenbestuur, loopt als een rode draad door de visie van Smit. “Ook in Europa worden de regio’s veel belangrijker”. Hij versterkt zijn inzet op het middenbestuur door te benadrukken dat bij decentralisatie van beleid de rijksoverheid ook daadwerkelijk het beleid moet loslaten. Je proeft de hint naar een verbetering van de huidige praktijk. “De provincie kan zeer goed de rol vervullen van toezicht, van facilitator en van stimulator”. Be aware: de nieuwe Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland heeft zich zeker al beraden op de rol en taak van de provincie, en daarmee op zijn visie in het debat over de bestuurlijke inrichting van ons land….         

 


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer