Nieuwe financieringsinstelling lnvest-NL biedt kansen voor de regio

10 Feb 2017

Provincies zijn verheugd met de oprichting van de nationale financieringsinstelling Invest-NL. Met Invest-NL komt 2,5 miljard euro beschikbaar voor investeringen in bedrijven en projecten in heel Nederland. 

Het kabinet kondigde vandaag de oprichting van Invest-NL aan. De investeringsinstelling wordt hét landelijk loket voor bedrijven op zoek naar financiering. Zij kunnen bij de instelling terecht voor risicokapitaal, garanties en internationale financieringsprogramma’s. Snelgroeiende ondernemingen kunnen hierdoor beter aan Nederlandse financiering komen, waardoor de werkgelegenheid optimaal wordt gestimuleerd. Grote projecten op het snijvlak van publieke belangen en private mogelijkheden komen dankzij Invest-NL makkelijker tot stand.

Provincies zien de oprichting van Invest-NL en de nauwe relatie die de instelling krijgt met de Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s) als erkenning van de economische kracht in de regio. Juist daar ontstaan innovatieve bedrijven en projecten. De ROM’s begeleiden bedrijven en kunnen hen doorverwijzen naar Invest-NL als zij voor de volgende fase van bedrijfsontwikkeling grotere financieringsbedragen nodig hebben. Invest-NL helpt bovendien om Europees geld ten goede te laten komen aan de regionale economie.

Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en voorzitter van de IPO-adviescommissie Regionale Economie: ‘Provincies zijn nauw betrokken bij de oprichting van Invest-NL. Samen met het Rijk kunnen we hiermee innovatieve bedrijfssectoren stimuleren en voor Nederland behouden. Hierdoor kan in ons land bijvoorbeeld de nieuwste generatie chips en medicijnen worden ontwikkeld en geproduceerd. Dit is noodzakelijk om onze economie in de toekomst concurrerend te houden.’

Provincies kunnen door in de regio de handen ineen te slaan grote maatschappelijke en economische transities versnellen. Zij spelen al een grote rol in de verduurzaming van de energievoorziening. Voor investeringen in projecten als de aanleg van warmtenetwerken, het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s en het boren naar aardwarmte zijn de beschikbaarheid van financieringsmogelijkheden als garanties, risicokapitaal en revolverende fondsen van groot belang. Provincies zien Invest-NL dan ook als belangrijke stap op weg naar een energieneutraal Nederland.

 


Gerelateerde berichten

Kamerdebat over toekomstig energiebeleid: nadruk op rol decentrale overheden

09 Feb 2017 - Dinsdag 7 februari is in de Tweede Kamer een debat gehouden over het toekomstige energiebeleid. Onder andere onderwerpen als het draagvlak onder de bevolking voor het energiebeleid en de windmolens in de Drentse Veenkoloniën passeerden de revue. In het debat zijn de decentrale overheden genoemd als belangrijke regiehouders bij de energietransitie.   
Lees meer

Energieagenda eerste stap naar meerjarig nationaal beleid

07 Dec 2016 - De decentrale overheden zien in de Energieagenda het meerjarig perspectief waar zij bij het Rijk op aandringen. De koepels IPO, VNG en de Unie van Waterschappen willen de verantwoordelijkheid pakken en zijn daar ook al mee bezig.
Lees meer

Losse eindjes in energiedebat: energiebesparing en wind op land

28 Nov 2016 - Het verzamel algemeen overleg van 24 november met minister Kamp van Economische Zaken over energie stond in het teken van losse eindjes. Het debat stond al voor de zomer geagendeerd en werd eerder bij het aanbreken van de tweede termijn onderbroken.
Lees meer