Normalisering rechtspositie ambtenaren; feiten en fabels

05 november 2015

De behandeling van het Initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren  (WNRA) in de Eerste Kamer roept de nodige vragen op. Reden waarom de werkgeverskoepels van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW) in het navolgende een aantal zaken met betrekking tot verleden en toekomst van dit wetsvoorstel in de vorm van “feiten en fabels” op een rij hebben gezet. 

- “Normalisering leidt op zichzelf tot een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bij de overheid”:

Fabel: normalisering heeft geen invloed op de arbeidsvoorwaarden bij de overheid; werkgevers en bonden onderhandelen over arbeidsvoorwaarden aan de verschillende cao-tafels. Dit blijft zo. 

Bekijk hier de volledige lijst met fabels en feiten.


Gerelateerde berichten

Wat moet en mag de integere ambtenaar?

01 november 2017 - Op 28 november vindt in Utrecht het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Onder leiding van prof. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel) kunnen volksvertegenwoordigers van gedachten wisselen over integriteitsvraagstukken en inspiratie opdoen bij sprekers uit wetenschap en praktijk. 
Lees meer

De CAP regeling is vernieuwd!

07 september 2017 - De afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van het provinciepersoneel zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en in de Uitvoeringsregelingen van de CAP. Die zijn per 1 september 2017 gewijzigd. De wijziging betreft de Regeling Jaargesprekken, die per 1 september is vervallen. 
Lees meer

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

10 juli 2017 - Op 6 juli 2017 hebben Overheids- en onderwijswerkgevers  en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt. Het VSO en het SCO, leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.
Lees meer