Normalisering rechtspositie ambtenaren; feiten en fabels

05 november 2015

De behandeling van het Initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren  (WNRA) in de Eerste Kamer roept de nodige vragen op. Reden waarom de werkgeverskoepels van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW) in het navolgende een aantal zaken met betrekking tot verleden en toekomst van dit wetsvoorstel in de vorm van “feiten en fabels” op een rij hebben gezet. 

- “Normalisering leidt op zichzelf tot een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden bij de overheid”:

Fabel: normalisering heeft geen invloed op de arbeidsvoorwaarden bij de overheid; werkgevers en bonden onderhandelen over arbeidsvoorwaarden aan de verschillende cao-tafels. Dit blijft zo. 

Bekijk hier de volledige lijst met fabels en feiten.


Gerelateerde berichten

Participatieverhalen uit de provincies: de mens achter de ’garantiebaan’

20 december 2017 - Op 18 december 2017, tijdens een themadag Garantiebanen, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boekje: Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies. In de publicatie wordt een uniek beeld van de mens achter de garantiebaan geschetst: een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De sector provincies stond met de Banenafspraak aan de lat voor het realiseren van 340 fte garantiebanen voor 2024. Een succesvol traject, wat ook blijkt uit de verhalen.
Lees meer

Vanaf 2020 geldt het privaat arbeidsrecht voor de meeste ambtenaren

04 december 2017 - Voor de meeste ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020. 
Lees meer

Je bent ambtenaar en ook reserve officier

20 november 2017 - Stel: de ambtenaar in je team is ook reserve officier bij Defensie. Dit is een interessante combinatie van werkzaamheden, maar het heeft tegelijkertijd consequenties voor de arbeidsvoorwaarden. In de ‘Handreiking reservisten’ kunnen leidinggevenden, HR-adviseurs en werknemers bij provincies en waterschappen lezen hoe ze hiermee om moeten gaan. Op 20 november vond in het Huis van de Provincies de officiële ondertekening plaats van de beide documenten, voor provincies en waterschappen. 
Lees meer