“Ons succes wordt bepaald door de mate waarin wij de taal van de mensen spreken”

31 maart 2014

“Een  virtueel verhalenplatform dat erfgoed in brede zin toegankelijk maakt voor een groot publiek. Dat is Oneindig Noord-Holland.” Kersverse cultureel onderneemster Sarah Thurlings-Heijse geraakt in een paar zinnen tot de kern van haar uitdaging als directeur van de nieuwe stichting Oneindig Noord-Holland. “Wij willen nieuwe doelgroepen aanboren. We maken bewuste keuzes over welke kanalen we inzetten. Onze eigen website. Facebook. Een eigen app.” Oneindig Noord-Holland biedt digitale toegang tot musea-collecties, wandel- en fietsroutes, maar ook de gratis app “Street Museum NL” waarmee je één-op-één een historische foto projecteert op het huidige straatbeeld. Een idee uit Londen.

“Ons succes wordt bepaald door de mate waarin wij de taal van de mensen spreken.” Het lijkt zo simpel maar niets is minder waar. Het cultureel ondernemerschap noemt Sarah maar een “raar beroep”. Je functioneert op de scheidslijn van publiek en commercieel. “Het publieke belang staat voorop, maar je hebt ook de wens, en zelfs de noodzaak, je eigen broek op te houden. Je zit in een schizofrene situatie. Je moet soms gekke keuzes maken.” De provincie Noord-Holland, initiatiefnemer van Oneindig Noord-Holland, heeft bijvoorbeeld torens en trekvaarten als ruimtelijke speerpunten aangewezen: “hoe moet ik in vredesnaam trekvaarten gaan vermarkten” illustreert Sarah. 

Het virtuele museum zou niet bestaan zonder de provincie Noord-Holland. Het plan startte in 2010 in de Staten van een ambitieuze provincie.  Vier jaren later is de verzelfstandiging een feit. In ieder geval in juridische zin. “Geld maak je met geld. Om onze kwaliteit te behouden en door te groeien naar de toekomst is de betrokkenheid, zowel financieel als bestuurlijk, van de provincie van wezenlijk belang” stelt Sarah. Zij prijst zich gelukkig met het onbevlogen enthousiasme van de politiek bestuurders in de provincie en het vertrouwen dat ze altijd heeft gevoeld vanuit het provinciehuis. “De provincie Noord-Holland heeft heel bewust de keuze gemaakt – naast haar kerntaak van behoud en beheer – ook in te zetten op de toegankelijkheid van erfgoed. Zeker in deze economische tijden is die inzet van de provincie heel bijzonder.”

De dagen na de presentatie van het project Oneindig Noord-Holland op de bijeenkomst van Profiel provincies (20 maart) waren voor Sarah enorm druk en spannend. “Vorige week donderdag hebben we bekend mogen maken dat we, in een samenwerkingsverband met de platforms Het Verhaal van Groningen en Zeeuwse Ankers, de digitale nalatenschap van het Nationaal Historisch Museum per direct overnemen.” Het is een enorm grote uitdaging. “Met deze stap hopen we ook samenwerking in de culturele sector te promoten. De samenwerking moet versnippering van ons erfgoed voorkomen. Alles wat mooi is, moeten we toegankelijk maken en willen we met Oneindig Noord-Holland voortzetten”.

Oneindig Noord-Holland vertelt de verborgen verhalen van de provincie, maar er is niets verborgen noch eindig aan de ambitie, toewijding en overtuiging van cultureel onderneemster Sarah Thurlings-Heijse. 

Het project Oneindig Noord-Holland is een succesvol voorbeeld van provinciale taakuitoefening dat door de provincie Noord-Holland is ingebracht in het gezamenlijk proces van alle provincies en het IPO voor de aanscherping van het profiel van provincies naar de toekomst (“Profiel Provincies”) - zie ook de website van Oneindig Noord Holland. Tijdens drie bijeenkomsten worden de succesprojecten van de provincies op creatieve wijze gepresenteerd voor de uitwisseling van “best practices” en “lessons learnt”. De projecten van de twaalf provincies vormen de basis voor Kompas2020. Zo vormen de maatschappelijke prestaties de basis voor de provincie van de toekomst. De aanpak van Noord-Holland is op 20 maart gepresenteerd.  

Meer informatie over het project en de profielbijeenkomsten op 30 januari, 20 maart en 3 april 2014 op de  pagina Profiel provincies.


Gerelateerde berichten

Je bent ambtenaar en ook reserve officier

20 november 2017 - Stel: de ambtenaar in je team is ook reserve officier bij Defensie. Dit is een interessante combinatie van werkzaamheden, maar het heeft tegelijkertijd consequenties voor de arbeidsvoorwaarden. In de ‘Handreiking reservisten’ kunnen leidinggevenden, HR-adviseurs en werknemers bij provincies en waterschappen lezen hoe ze hiermee om moeten gaan. Op 20 november vond in het Huis van de Provincies de officiële ondertekening plaats van de beide documenten, voor provincies en waterschappen. 
Lees meer

Johan Remkes is voorlopig IPO-voorzitter

17 november 2017 - Johan Remkes is IPO-voorzitter voor de duur van de vaststelling van het interbestuurlijke programma. In dit programma maken het Rijk en de decentrale overheden afspraken over de opgaven in het regeerakkoord die om een gezamenlijke aanpak vragen. Belangrijke aanleiding hiervoor is de ‘Gezamenlijke investeringsagenda naar een duurzaam Nederland’ van de koepels van decentrale overheden.    
Lees meer

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

14 november 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. 
Lees meer