Ook volgend jaar 55 miljoen beschikbaar voor ondersteuning innovatief MKB

28 oktober 2016

Tijdens het de begrotingsbehandeling van Economische Zaken deze week werd duidelijk dat het landelijk budget voor de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsector) ook in 2017 gehandhaafd blijft op 35 miljoen euro. In de Rijksbegroting voor 2017 was slechts 31 miljoen voor het komende jaar geserveerd voor deze regeling.

Samen met de bijdrage van de provincies (20 miljoen) blijft het budget voor 2017 dus op hetzelfde peil. Minister Henk Kamp (EZ, VVD) gaf tijdens het debat aan dat hij toch geld op zijn begroting heeft gevonden door een verandering aan te brengen in het betalingsritme. De bijdrage van de overheid wordt nu aangesloten op het uitgavenpatroon van de MIT-projecten, waardoor in 2017 het budget gehandhaafd blijft. Kamp waarschuwde wel dat de Rijksbijdrage aan het MIT-budget na 2017 terugvalt naar 29 miljoen. Een amendement dat Agnes Mulder (CDA) hierover wilde indienen, werd na deze toezegging van de minister ingetrokken.

In het debat werd verder door D66 aandacht gevraagd voor het Topsectorenbeleid. Kamerlid Kees Verhoeven kwam met het voorstel de 9 Topsectoren als uitgangspunten voor het beleid te laten vervangen door 4 'wereldthema's', te weten Klimaatverandering, Gezondheid, Digitalisering en Voedsel. In zijn beantwoording reageerde Kamp donderdagavond verrassend positief, door te benadrukken dat het Topsectorenbeleid niet als een keurslijf moet worden ervaren. Het leek een verwijzing naar het artikel dat de gedeputeerden Van Hijum, Scheffer en Pauli hierover hebben geschreven in Trouw.

Kamp zegde Verhoeven toe aparte agenda's voor iedere maatschappelijke uitdaging te ontwikkelen. Letterlijk: “Als mij wordt gevraagd of ik bereid ben om het Topsectorenbeleid te ontmantelen, dan is mijn antwoord: nee. Als mij wordt gevraagd of ik bereid ben om, in lijn met het voorstel van de heer Verhoeven, me nog sterker te richten op die maatschappelijke uitdagingen, dan is mijn antwoord: ja.” Nog in deze kabinetsperiode wil Kamp een stap zetten door per maatschappelijke uitdaging aan agenda's te werken. “Ik meen dat ik daarmee een goede voorzet voor de volgende kabinetsperiode kan geven”, aldus de minister. Over een motie van Verhoeven (D66) en Mei Li Vos (PvdA), waarin het kabinet wordt verzocht 'oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen steeds centraler te stellen in het Topsectorenbeleid via geleidelijke hervormingen' liet de minister het oordeel aan de Kamer.


Gerelateerde berichten

Brightlands maakt Limburg sterk en concurrerend

10 september 2018 - Vier campussen; één organisatie voor open innovatie op het gebied van wereldwijde uitdagingen zoals duurzaamheid. Dat is Brightlands. De vier campussen hebben elk hun eigen expertise: voeding in Venlo, smart services in Heerlen, gezondheid in Maastricht en chemie en materialen in Sittard-Geleen. Op elke campus houden onderzoekers, ondernemers en studenten zich bezig met innovatie op hun eigen gebied, maar waar mogelijk in samenhang met elkaar. Zo werken ze samen aan een economisch sterke en concurrerende provincie.
Lees meer

‘Zonder EFRO wordt het moeilijk voor de provincies’

07 september 2018 - Krijgen provincies vanuit Europa straks nog geld voor innovatie en regionaal economisch beleid? Dat zal op 12 oktober tijdens het IPO Jaarcongres de hamvraag zijn tijdens de workshop over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voorafgaand aan het congres vertelt Sidony Venema, medewerker bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, waarom EFRO zo belangrijk is voor de provincies. “Juist in Nederland heeft EFRO heel veel effect gehad”
Lees meer

EFRO helpt lichtchip van de grond te krijgen

03 september 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zesde deel van een serie: hoe EFRO nog snellere micro-chips van de grond helpt te krijgen.
Lees meer