Op weg naar de nieuwe Warmtewet

23 februari 2018

Op 14 en 20 februari was de wijziging van de Warmtewet onderwerp van debat in de Tweede Kamer. De wijziging van de Warmtewet is een eerste stap op weg naar een nieuwe Warmtewet, welke een belangrijke rol in de energietransitie gaat spelen. Onderdeel van de nieuwe Warmtewet wordt de vraag wie warmtenetten, een belangrijke vervanger voor gasverwarming, moet en mag gaan aanleggen.
In december was Han Weber namens de gezamenlijke provincies deelnemer aan een rondetafelgesprek over de Warmtewet, waar hij onder meer gesproken heeft over de noodzaak voor mogelijkheden tot experimenten.
 
De huidige Warmtewet wordt door de Kamer gezien als tussenstap. De nieuwe Warmtewet in 2019 zal de grote veranderingen brengen. Er werden in het debat daarom veel suggesties gedaan voor deze nieuwe wet. Er werd onder andere gesproken over het socialiseren van warmtenetten, onafhankelijk netbeheer, open/gesloten netten, het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe, experimenten en gebouw gebonden financiering. 

De minister zag een beeld voor zich waar grote netten een meer open karakter hebben en waar keuzevrijheid waar mogelijk bevorderd wordt. Hij zei dat er op dit moment nog maar weinig duurzame warmtenetten zijn en dat de nieuwe generatie daarom op duurzaamheid gericht moet zijn. Of de nieuwe warmtenetten publiek of privaat moeten worden neemt de minister mee in de wetgevingsagenda.

Een volledige overzicht van de ingediende moties is hier te vinden. Op dinsdag 
6 maart zal worden gestemd over de ingediende moties en het amendement.

 


Gerelateerde berichten

‘Regionale Energiestrategie gaat verder dan ambities’

27 augustus 2018 - De ambtelijke bijeenkomsten over een regionale aanpak van de energietransitie hebben binnen gemeenten, provincies en waterschappen tot een groter gevoel van urgentie geleid, constateert Richard Kleefman, adviseur Energietransitie bij het IPO. Deze week starten de bestuurlijke bijeenkomsten, die tot bestuurlijke afspraken en regiovorming moeten leiden. “Er is werk aan de winkel.”
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer