Op weg naar de nieuwe Warmtewet

23 februari 2018

Op 14 en 20 februari was de wijziging van de Warmtewet onderwerp van debat in de Tweede Kamer. De wijziging van de Warmtewet is een eerste stap op weg naar een nieuwe Warmtewet, welke een belangrijke rol in de energietransitie gaat spelen. Onderdeel van de nieuwe Warmtewet wordt de vraag wie warmtenetten, een belangrijke vervanger voor gasverwarming, moet en mag gaan aanleggen.
In december was Han Weber namens de gezamenlijke provincies deelnemer aan een rondetafelgesprek over de Warmtewet, waar hij onder meer gesproken heeft over de noodzaak voor mogelijkheden tot experimenten.
 
De huidige Warmtewet wordt door de Kamer gezien als tussenstap. De nieuwe Warmtewet in 2019 zal de grote veranderingen brengen. Er werden in het debat daarom veel suggesties gedaan voor deze nieuwe wet. Er werd onder andere gesproken over het socialiseren van warmtenetten, onafhankelijk netbeheer, open/gesloten netten, het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe, experimenten en gebouw gebonden financiering. 

De minister zag een beeld voor zich waar grote netten een meer open karakter hebben en waar keuzevrijheid waar mogelijk bevorderd wordt. Hij zei dat er op dit moment nog maar weinig duurzame warmtenetten zijn en dat de nieuwe generatie daarom op duurzaamheid gericht moet zijn. Of de nieuwe warmtenetten publiek of privaat moeten worden neemt de minister mee in de wetgevingsagenda.

Een volledige overzicht van de ingediende moties is hier te vinden. Op dinsdag 
6 maart zal worden gestemd over de ingediende moties en het amendement.

 


Gerelateerde berichten

Ondertekening Green Deal: gezamenlijke inbreng vanaf het begin

23 maart 2018 - Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. Met de Green Deal spreken de deelnemers af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Namens de 12 provincies ondertekende gedeputeerde Jan Jacob van Dijk de overeenkomst. 
Lees meer

Het Klimaatakkoord maakt ambities concreet

19 maart 2018 - ‘Een concrete uitwerking in cijfers, stappen en deadlines. Want alleen met een planmatige en gestructureerde aanpak gaan we onze doelen halen.’ Zo wil Jan Jacob van Dijk (Gelderland) de komende maanden aan de slag. Hij is vanuit het IPO betrokken bij het opstellen van het Klimaatakkoord. Het Rijk adviseert hij als gelijkwaardige partner op te treden, niet als koploper. ‘Zorg dat alle partijen zich verantwoordelijk voelen voor de energietransitie, inclusief de burger.’
Lees meer

Tweede Kamer wil vinger aan de pols bij het Klimaatakkoord

12 maart 2018 - De Tweede Kamer heeft op 8 maart gedebatteerd over het Klimaatakkoord en de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV). De Tweede Kamer keek vooral vooruit naar het nieuwe Klimaatakkoord. De minister van EZK betoogde dat drie punten essentieel zijn: draagvlak, een gelijk speelveld en een arbeidsmarkt met mensen die de energietransitie tot stand kunnen brengen.De Kamer wil bij het Klimaatakkoord, in tegenstelling tot het Energieakkoord (2013), de vinger aan de pols houden.
Lees meer