Op weg naar de nieuwe Warmtewet

23 februari 2018

Op 14 en 20 februari was de wijziging van de Warmtewet onderwerp van debat in de Tweede Kamer. De wijziging van de Warmtewet is een eerste stap op weg naar een nieuwe Warmtewet, welke een belangrijke rol in de energietransitie gaat spelen. Onderdeel van de nieuwe Warmtewet wordt de vraag wie warmtenetten, een belangrijke vervanger voor gasverwarming, moet en mag gaan aanleggen.
In december was Han Weber namens de gezamenlijke provincies deelnemer aan een rondetafelgesprek over de Warmtewet, waar hij onder meer gesproken heeft over de noodzaak voor mogelijkheden tot experimenten.
 
De huidige Warmtewet wordt door de Kamer gezien als tussenstap. De nieuwe Warmtewet in 2019 zal de grote veranderingen brengen. Er werden in het debat daarom veel suggesties gedaan voor deze nieuwe wet. Er werd onder andere gesproken over het socialiseren van warmtenetten, onafhankelijk netbeheer, open/gesloten netten, het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe, experimenten en gebouw gebonden financiering. 

De minister zag een beeld voor zich waar grote netten een meer open karakter hebben en waar keuzevrijheid waar mogelijk bevorderd wordt. Hij zei dat er op dit moment nog maar weinig duurzame warmtenetten zijn en dat de nieuwe generatie daarom op duurzaamheid gericht moet zijn. Of de nieuwe warmtenetten publiek of privaat moeten worden neemt de minister mee in de wetgevingsagenda.

Een volledige overzicht van de ingediende moties is hier te vinden. Op dinsdag 
6 maart zal worden gestemd over de ingediende moties en het amendement.

 


Gerelateerde berichten

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer

Impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018

23 april 2018 - De ministeries van Infrastructuur en Water (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaan in 2018 honderd inkoopprojecten van overheden ‘on the job’ ondersteunen. Het zijn projecten met een wezenlijk effect op CO2 besparingen en/of circulariteit. 
Lees meer

IPO, UvW en VNG organiseren bijeenkomsten over regionale aanpak Energietransitie

20 april 2018 - Decentrale overheden hebben hun eigen regionale doelstellingen en initiatieven op het gebied van Energie en klimaat. Om de ambities aan te laten sluiten bij de landelijke opgave en de realisatie van regionale aanpakken te versnellen en te verbeteren, hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het rijk het initiatief genomen om dit samen op te pakken. Zij organiseren tussen april en juli een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst per provincie over de regionale aanpak van de Energietransitie.
Lees meer